[ SAFS 1.0 / Sports Analysis Forecasting System ]
    [ . ڵĸ м ý / ]
    2021 ̱/ մϴ. ѹα ~~~
    [ ӽ : www.safs.kr/m.asp ]
    [ ÷ : 1 ]
    [ ѷ Ͽ θ ȫ ֽʽÿ ]
 
 
                                        * ۷ιζ    
 
 
 

* ¸ - й - Դϴ. Ȩ : 2, : 1

* Դϴ. Ͻʽÿ


# 2021-02-21 12:00:00   ư : ĶŸ #     SAFS õ :

2021-02-21 12:00:00 / ư [Ȳ] Ŀŷ Ŀŷ ĶŸ [Ȳ] /

SAFS 53% : 47% 3.0 : 2.6 1.86 : 1.95

Ȩ 2/ 14 2 0 4.0 / 3.5 +0/-0 [0] 19/ 9 5 0 3.0 / 2.8 +0/-0 [0]

Ȩ Ȩ /6 1 0 [] /8 1 0 [] Ȩ /4 1 0 [] /5 4 0 []

/ :4  :6 :1  :4 / :3  :7 :1  :4

Ȩ/ [26]   18 13 0.171 / [19]   12 10 0.919

0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 /
3G/Ȩ 1 0 2 0 3 0 4.7 / 1.3 3G/ 0 0 1 2 1 2 1.7 / 2.7
10G/Ȩ 2 1 6 1 8 2 1.1 / 0.4 10G/ 1 2 3 4 4 6 1.0 / 0.9

Ȩ/ 3.0 -> 3.3 -> 4.7 1.0 -> 3.0 -> 1.3 / 2.7 -> 1.0 -> 1.7 2.3 -> 4.7 -> 2.7

Ȩ/SAFS 0.0% -> 46.4% -> 40.7% -> 56.5% /SAFS 0.0% -> 40.4% -> 42.8% -> 58.4%

SAFS SAFS


    * ֱ ( Ϻ )
21-02-21 Ȩ [2] ư ---  7 : 1  --- [19] ĶŸ 1.86  1.95 
21-02-20 [19] ĶŸ ---  1 : 2  --- [2] ư 1.86  1.95 
21-02-07 [19] ĶŸ ---  6 : 4  --- [2] ư 1.83  2.00 
20-02-02 [19] ĶŸ 1-2-0-0  3 : 8  3-3-2-0 [2] ư 1.63  2.40 
20-01-30 Ȩ [2] ư 0-2-1-0  3 : 4  1-2-0-1 a [19] ĶŸ 1.83  2.00 
20-01-12 [19] ĶŸ 2-1-1-0  4 : 3  2-1-0-0 [2] ư 1.67  2.30 
19-12-28 Ȩ [2] ư 1-0-0-0  1 : 5  2-2-1-0 [19] ĶŸ 2.00  1.83 
19-04-07 [19] ĶŸ 1-0-0-0  1 : 3  1-1-1-0 [2] ư 1.48  2.80 
* :  * ư ֱ
21-02-28 Ȩ 2 ư ---   0 : 4  --- 1 1.90  1.90 
21-02-26 22 ---   0 : 3  --- 2 ư 2.15  1.74 
21-02-24 22 ---   3 : 4  --- 2 ư +  2.15  1.74 
21-02-21 Ȩ 2 ư ---   7 : 1  --- 19 ĶŸ +  1.86  1.95 
21-02-20 19 ĶŸ ---   1 : 2  --- 2 ư 1.86  1.95 
21-02-18 Ȩ 2 ư ---   3 : 2  --- 8 1.71  2.20 
21-02-16 Ȩ 2 ư ---   5 : 6  --- 8 +  1.80  2.05 
21-02-12 16 Ʈ 0-0-0-0   0 : 3  0-0-0-0 2 ư 1.66  2.30 
* : -------


  * ĶŸ ֱ
21-02-28 27 Ÿ ---   3 : 6  --- 19 ĶŸ +  2.40  1.62 
21-02-26 27 Ÿ 0-0-0-0   6 : 1  0-0-0-0 19 ĶŸ +  2.15  1.74 
21-02-25 1 ---   2 : 1  --- 19 ĶŸ 1.71  2.20 
21-02-23 1 ---   0 : 3  --- 19 ĶŸ 1.64  2.35 
21-02-21 2 ư ---   7 : 1  --- 19 ĶŸ +  1.86  1.95 
21-02-20 Ȩ 19 ĶŸ ---   1 : 2  --- 2 ư 1.86  1.95 
21-02-18 Ȩ 19 ĶŸ ---   1 : 5  --- 22 +  1.71  2.20 
21-02-16 22 ---   3 : 4  --- 19 ĶŸ +  2.15  1.74 
* : ont color=red>--------

                                    * ۷ιζ    


 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED