SAFS
 
 
                                        
 
 
 


 [ ] dz .Ƽ .ո,Ȳġ, ȹٷ Ȱ ϴ.


  * 2019 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]     * : 2019-12-09 [] 1:02:28

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
12-09 6 31 ư 30_Smit м   58:42 3.8:1.9 22 4 ȷ 42_Hutt 1.62 2.40 6.0
12-09 26 9 ?_Fleu м   99:1 4.1:0.9 23 26 R 45_Lund 1.45 2.90 6.5 Ȩ-
12-09 25 27 ī 31_Craw м   5:95 1.6:3.8 9 3 ָ 14_Raan 1.91 1.91 5.5 õ
12-09 16 5 ÷θ 49_Bobr м   75:25 4.7:2.4 20 15 ȣ 46_Jone 1.63 2.28 5.5 +5.5
12-09 12 7 ?_Hell м   83:17 3.6:1.3 27 20 ֳ 28_Gibs 1.62 2.40 5.5 Ȩ õ
12-08 15 29 ĶŸ 22_ 4 : 3   80:20 4.1:0.8 29 13 LAŷ 37_ 1.47 2.85 5.5 Ȩ õ
12-08 11 25 ?_Fleu 3 : 1   54:46 2.6:2.0 5 24 I ?_Lund 1.67 2.30 5.0
12-08 21 23 35_Rinn 6 : 4   89:11 4.4:0.8 30 16 ?_Domi 1.47 2.85 6.0 Ȩ-
12-08 31 19 Ʈ 52_Howa 3 : 5   5:95 0.6:5.3 8 6 27_Murr 2.85 1.47 6.0 +
12-08 24 21 ĺ 34_Vasi 7 : 1   58:42 3.9:1.7 20 15 ȣ 46_Jone 1.53 2.70 6.5
12-08 10 14 ijѶ 19_Mraz 6 : 2   80:20 4.2:1.5 19 11 ̳׼Ÿ 50_Dubn 1.63 2.40 5.5 Ȩ õ
12-08 16 5 ÷θ 49_Bobr 4 : 1   72:28 4.2:1.8 17 28 ݷҹ 26_Korp 1.63 2.40 6.5 Ȩ õ
12-08 2 30 4_Rask 1 : 4   67:33 3.7:2.0 4 2 ݷζ 24_Grub 1.67 2.30 6.0
12-08 3 12 Ʈ 13_Binn 2 : 5   95:5 4.1:1.4 18 10 16_Ande 1.70 2.15 5.5 Ȩ-
12-08 13 17 ?_Smit 6 : 5 72:28 4.5:2.0 22 4 ȷ 42_Hutt 1.67 2.30 6.0 +5.5 õ
12-08 7 18 ʶ 10_Hart 4 : 3   87:13 4.8:1.0 28 1 Ÿ 39_Ande 1.48 2.80 6.0 Ȩ-
12-07 27 20 ֳ 28_Gibs 2 : 3   17:83 1.4:4.7 1 8 25_Holt 2.40 1.63 6.0
12-07 6 31 ư 30_Smit 2 : 1   78:22 4.2:1.0 29 13 LAŷ 47_Quic 1.59 2.50 6.0 Ȩ õ
12-07 8 6 27_Murr 2 : 0   59:41 3.8:2.0 9 3 ָ 14_Raan 1.57 2.55 5.5
12-07 30 16 41_Blac 1 : 2 P 55:45 2.7:2.0 25 27 ī 31_Craw 1.74 2.15 6.5
12-07 23 26 R 45_Lund 1 : 2   59:41 3.5:3.6 14 22 Ʈ 40_Pric 1.91 1.91 6.5 +5.5
12-06 15 29 ĶŸ 22_Ritt 4 : 3   60:40 3.4:1.8 22 4 ȷ 42_Hutt 1.63 2.40 5.5
12-06 11 25 3_Bish 3 : 2 58:42 3.0:1.9 12 7 ?_Hell 1.67 2.30 5.5
12-06 2 30 ?_Blac 3 : 4 95:5 4.7:0.1 25 27 ī 31_Craw 1.44 2.95 6.0 Ȩ-
12-06 24 21 ĺ 34_Vasi 4 : 5   53:47 3.7:1.5 19 11 ̳׼Ÿ 33_Stal 1.48 2.80 6.0
12-06 10 14 ijѶ 19_Mraz 3 : 2 P 72:28 4.2:1.7 20 15 ȣ 46_Jone 1.63 2.40 6.5 Ȩ õ
12-06 7 18 ʶ ?_Murr 1 : 3   69:31 4.0:2.1 9 3 ָ 14_Raan 1.67 2.30 5.5
12-06 17 28 ݷҹ 26_Korp 2 : 3   65:35 3.3:2.2 23 26 R 32_Geor 1.69 2.25 6.0
12-06 5 24 I 9_Varl 3 : 2 81:19 3.6:1.9 26 9 ?_Fleu 1.81 2.01 5.5 Ȩ õ
12-06 14 22 Ʈ 40_Pric 2 : 3   19:81 2.5:4.1 4 2 ݷζ 7_Fran 1.86 1.93 5.5 +5.5 õ  • / SAFS (Sports Analysis Forecasting Sytem)

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED