SAFS
 
 
                                        
 
 
 


 [ ] dz .Ƽ .ո,Ȳġ, ȹٷ Ȱ ϴ.


  * 2019 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]     * : 2019-12-13 [] 1:50:37

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
12-13 16 18 ÷θ 46_Bobr м   21:79 2.8:3.8 5 4 I 8_Varl 1.80 2.05 6.0 +5.5 õ
12-10 24 21 ĺ 34_Vasi 1 : 5   53:47 3.5:1.6 5 4 I 8_Varl 1.57 2.55 6.0
12-08 11 23 ?_Vasi 3 : 1   54:46 2.6:2.0 5 4 I 8_Varl 1.67 2.30 5.0
12-06 5 4 I 8_Varl 3 : 2 81:19 3.6:1.9 25 16 ?_Fleu 1.81 2.01 5.5 Ȩ õ
12-04 13 8 Ʈ 40_Pric 4 : 2   12:88 1.9:3.7 5 4 I 7_Grei 1.83 2.00 6.0 õ
12-03 31 15 Ʈ ?_Pric 1 : 4   9:92 0.3:4.9 5 4 I 7_Grei 2.85 1.47 5.5 +
12-01 5 4 I 7_Grei 2 : 0   88:12 4.4:0.7 17 6 ݷҹ ?_Merz 1.53 2.70 5.5 Ȩ-
11-28 29 10 LAŷ 47_Quic 4 : 1   33:67 1.8:4.2 5 4 I 8_Varl 2.15 1.74 5.5
11-26 26 14 ֳ 29_Gibs 3 : 0   42:58 1.8:3.7 5 4 I 8_Varl 2.10 1.77 5.5
11-24 23 12 ȣ ?_Pric 2 : 1 5:95 2.3:3.2 5 4 I ?_Geor 1.91 1.91 6.0 õ
11-22 5 4 I 8_Varl 4 : 3 48:52 3.1:2.4 12 22 28_Murr 1.71 2.20 6.0
11-20 12 22 28_Murr 4 : 5 74:26 3.1:2.1 5 4 I 8_Varl 1.77 2.10 6.0 Ȩ õ
11-17 10 28 ʶ 20_Elli 3 : 4 P 42:58 2.2:3.2 5 4 I 7_Grei 1.95 1.87 6.0
11-14 5 4 I 8_Varl 5 : 4   73:27 3.4:2.0 19 2 16_Ande 1.80 2.05 6.0 Ȩ õ
11-10 5 4 I 8_Varl 2 : 1   73:27 4.0:2.4 16 18 ÷θ 46_Bobr 1.83 2.00 6.0 Ȩ õ
11-08 5 4 I 8_Varl 3 : 4 67:33 3.6:2.5 12 22 28_Murr 1.87 1.95 5.5
11-06 5 4 I 8_Varl 4 : 1   98:2 5.1:0.9 28 1 Ÿ 38_Ande 1.37 3.35 6.0 Ȩ-
11-03 15 9 ȷ 43_Hutt 0 : 1   53:47 3.6:2.9 5 4 I 8_Varl 1.83 2.00 5.5
11-02 5 4 I 8_Varl 5 : 2   78:22 3.2:2.4 24 21 ĺ 34_Vasi 1.95 1.87 6.0 Ȩ õ
10-28 5 4 I 8_Varl 5 : 3   52:48 3.0:2.8 10 28 ʶ 9_Hart 1.83 2.00 5.5
10-26 28 1 Ÿ 39_Nils 2 : 4   45:55 2.1:3.6 5 4 I 8_Varl 2.05 1.80 6.0
10-25 5 4 I ?_Schn 4 : 2   30:70 1.8:3.2 8 26 ָ 14_Raan 1.87 1.95 5.0
10-20 17 6 ݷҹ 26_Korp 2 : 3 40:60 1.9:2.4 5 4 I 8_Varl 1.83 2.00 5.5 -5.5 õ
10-18 7 13 ?_Holt 1 : 3   74:26 5.6:2.4 5 4 I ?_Lund 1.77 2.10 6.0 +5.5
10-15 5 4 I 8_Varl 3 : 2 50:50 2.2:3.4 4 27 Ʈ 12_Binn 2.00 1.83 5.5
10-13 5 4 I 8_Varl 3 : 2   0:0 0.0:0.0 16 18 ÷θ 32_Mont 1.91 1.91 5.5
10-12 9 7 ijѶ 19_Mraz 5 : 2   0:0 0.0:0.0 5 4 I 8_Varl 1.56 2.60 6.0 Ȩ
10-09 5 4 I 8_Varl 2 : 5   0:0 0.0:0.0 6 30 ư 30_Smit 1.67 2.30 5.5
10-07 5 4 I 8_Varl 4 : 1   0:0 0.0:0.0 7 13 ?_Hell 1.71 2.20 6.0
10-05 5 4 I 8_Varl 1 : 2   0:0 0.0:0.0 1 31 11_Sams 1.83 2.00 5.5  • / SAFS (Sports Analysis Forecasting Sytem)

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED