SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
   * 2020 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...


  * ˶ Ʈ www.alraram.com Դϴ...       * ( ٷ ÷̿ մϴ. )* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]    
* : 2020-10-21 [] 1:54:52

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
03-11 23 24 Ʈ 31_Pric 2 : 4   58:42 2.8:3.1 19 7 24_Saro 1.95 1.87 5.5
03-08 11 30 10_Bish 0 : 1   89:11 3.5:1.2 19 7 50_Rinn 1.67 2.30 5.0 Ȩ õ
03-06 19 7 50_Rinn 2 : 0   21:79 1.9:3.6 11 30 10_Bish 1.87 1.95 5.5 õ
03-04 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 3 : 1   66:34 3.5:2.6 19 7 24_Saro 1.77 2.10 6.0
03-03 19 7 50_Rinn 3 : 8   50:50 2.7:2.5 9 17 ư 39_Smit 1.69 2.25 6.0
03-01 19 7 50_Rinn 2 : 3   37:63 2.1:2.6 4 31 ݷζ 8_Fran 1.71 2.20 5.5
02-28 19 7 50_Rinn 4 : 3 33:67 2.6:3.1 15 29 ĶŸ 41_Ritt 1.74 2.15 6.0
02-26 19 7 50_Rinn 3 : 2   89:11 4.2:1.1 30 13 Ÿ 53_Ande 1.33 3.50 6.5 Ȩ-
02-23 19 7 50_Rinn 4 : 3 P 33:67 2.2:2.6 3 14 ݷҹ 5_Merz 1.67 2.30 5.5
02-22 24 15 ī 30_Craw 2 : 1 73:27 2.7:3.1 19 7 50_Rinn 2.05 1.80 6.5 Ȩ õ
02-19 19 7 50_Rinn 1 : 4   44:56 2.8:3.2 10 1 ijѶ 22_Mraz 1.80 2.05 6.0
02-17 19 7 50_Rinn 2 : 1   49:51 3.0:3.2 2 16 Ʈ 12_Binn 1.83 2.00 5.5
02-16 2 16 Ʈ 12_Binn 3 : 4   64:36 3.6:2.3 19 7 50_Rinn 1.74 2.15 5.5
02-14 19 7 50_Rinn 5 : 0   26:74 2.4:3.3 14 26 I 16_Varl 1.71 2.20 6.0
02-11 17 19 27_Mark 6 : 2   64:36 3.0:2.9 19 7 50_Rinn 2.00 1.83 6.0
02-09 9 17 ư 39_Smit 3 : 2   19:81 3.6:2.9 19 7 50_Rinn 1.91 1.91 6.5
02-07 15 29 ĶŸ 41_Ritt 2 : 3   60:40 2.8:2.3 19 7 50_Rinn 1.80 2.05 6.5
02-05 13 2 ?_Hell 1 : 2 73:27 3.0:2.9 19 7 50_Rinn 2.00 1.83 6.5 Ȩ õ
02-02 19 7 50_Rinn 0 : 3   45:55 2.7:2.6 22 6 ?_Fleu 1.77 2.10 6.0
01-31 25 4 28_Blac 5 : 6 P 50:50 1.7:3.3 19 7 50_Rinn 2.20 1.71 6.5
01-30 5 12 47_Holt 4 : 5   95:5 4.9:1.5 19 7 50_Rinn 1.63 2.40 6.5 Ȩ-
01-28 19 7 50_Rinn 2 : 5   42:58 2.3:2.8 12 28 34_Ande 1.87 1.95 6.5
01-19 19 7 50_Rinn 2 : 1   54:46 3.5:2.0 27 20 ȷ 51_Hutt 1.54 2.65 6.0
01-17 19 7 50_Rinn 2 : 4   82:18 4.3:1.2 26 9 ֳ 42_Gibs 1.48 2.80 6.0 Ȩ õ
01-15 9 17 ư 39_Smit 4 : 2   60:40 3.3:3.5 19 7 50_Rinn 2.05 1.80 6.5 +5.5 õ
01-13 13 2 ?_Hell 0 : 1   55:45 2.9:3.3 19 7 50_Rinn 1.95 1.87 6.5
01-10 24 15 ī 30_Craw 2 : 5   35:65 2.1:4.1 19 7 50_Rinn 2.20 1.71 6.5
01-08 19 7 50_Rinn 2 : 6   50:50 2.4:3.3 1 22 1_Rask 1.95 1.87 6.0
01-06 26 9 ֳ 42_Gibs 5 : 4 P 42:58 1.9:3.7 19 7 24_Saro 2.15 1.74 5.5
01-05 28 3 LAŷ 31_Camp 1 : 4   70:30 2.6:2.7 19 7 50_Rinn 2.05 1.80 6.0 Ȩ õ 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED