SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
   * 2020 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...


  * ˶ Ʈ www.alraram.com Դϴ...       * ( ٷ ÷̿ մϴ. )* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]    
* : 2020-11-30 [] 6:58:50

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
03-11 25 4 28_Blac 2 : 5   52:48 1.6:4.0 8 21 36_Murr 2.60 1.56 6.0
03-08 16 10 R ?_Shes 4 : 6   56:44 3.6:1.5 25 4 28_Blac 1.53 2.70 6.0
03-07 25 4 28_Blac 4 : 2   41:59 1.2:4.1 2 16 Ʈ 12_Binn 2.55 1.57 5.5
03-04 22 6 ?_Lehn 3 : 0   68:32 3.8:1.5 25 4 28_Blac 1.36 3.40 5.5
03-02 26 9 ֳ 42_Gibs 0 : 3   60:40 3.2:2.4 25 4 50_Schn 1.67 2.30 5.5
03-01 28 3 LAŷ 32_Quic 2 : 1 40:60 2.4:2.7 25 4 28_Blac 1.77 2.10 5.5
02-28 29 25 ȣ 43_Jone 3 : 2 49:51 3.0:2.4 25 4 28_Blac 1.69 2.25 6.0
02-26 31 23 Ʈ 55_Howa 1 : 4   34:66 1.4:3.6 25 4 28_Blac 2.15 1.74 5.5
02-23 25 4 28_Blac 3 : 2   47:53 1.2:4.0 5 12 47_Holt 2.70 1.53 6.5
02-21 25 4 28_Blac 2 : 1   62:38 3.1:2.3 29 25 ȣ 43_Jone 1.77 2.10 6.0
02-19 2 16 Ʈ 12_Binn 3 : 0   90:10 4.5:0.8 25 4 28_Blac 1.43 3.05 6.0 Ȩ-
02-17 25 4 28_Blac 4 : 3 P 31:69 1.1:3.8 3 14 ݷҹ 5_Merz 2.25 1.69 5.5
02-15 10 1 ijѶ 22_Mraz 5 : 2   86:14 4.6:1.1 25 4 ?_Domi 1.40 3.20 6.0 Ȩ-
02-14 25 4 28_Blac 4 : 1   91:9 4.5:1.1 31 23 Ʈ 55_Howa 1.56 2.60 5.5 Ȩ-
02-12 25 4 28_Blac 3 : 5   74:26 3.0:3.3 18 5 ÷θ 52_Bobr 2.10 1.77 6.0 Ȩ õ
02-09 25 4 28_Blac 3 : 0   63:37 3.2:2.3 28 3 LAŷ ?_Pete 1.80 2.05 5.5
02-07 7 8 ʶ 35_Elli 0 : 5   95:5 5.5:0.8 25 4 28_Blac 1.45 2.90 6.0 Ȩ-
02-05 25 4 28_Blac 4 : 5 P 27:73 1.6:3.9 23 24 Ʈ 31_Pric 2.15 1.74 5.5
02-02 25 4 28_Blac 2 : 3 28:72 0.7:3.7 11 30 10_Bish 2.40 1.63 5.5 -5.5 õ
01-31 25 4 28_Blac 5 : 6 P 50:50 1.7:3.3 19 7 50_Rinn 2.20 1.71 6.5
01-28 30 13 Ÿ 53_Ande 3 : 4 P 61:39 3.4:2.6 25 4 28_Blac 1.80 2.05 6.5
01-19 3 14 ݷҹ 15_Korp 5 : 0   95:5 4.5:0.7 25 4 28_Blac 1.56 2.60 5.5 Ȩ-
01-17 5 12 11_Sams 5 : 2   98:2 5.0:0.7 25 4 28_Blac 1.31 3.60 6.5 Ȩ-
01-15 12 28 34_Ande 7 : 4   70:30 4.2:1.3 25 4 28_Blac 1.38 3.30 6.5
01-13 25 4 ?_Domi 3 : 1   40:60 1.7:4.8 6 18 ĺ 48_McEl 2.80 1.45 5.5 +5.5 õ
01-12 5 12 47_Holt 1 : 5   96:4 5.3:1.0 25 4 28_Blac 1.41 3.15 6.5 Ȩ-
01-10 16 10 R 49_Lund 6 : 3   75:25 4.1:1.3 25 4 28_Blac 1.59 2.50 6.5 Ȩ õ
01-08 25 4 28_Blac 3 : 4 41:59 1.5:3.4 14 26 I 25_Grei 2.10 1.77 5.5
01-05 25 4 28_Blac 2 : 5   19:81 0.6:4.6 4 31 ݷζ 17_Grub 2.80 1.48 6.0 +
01-03 14 26 I 16_Varl 1 : 2   98:2 4.4:0.3 25 4 28_Blac 1.48 2.80 5.5 Ȩ- 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED