SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * Ա    
 
 
   * 2020 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...


  * ˶ Ʈ www.alraram.com Դϴ...       * ( ٷ ÷̿ մϴ. )* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]    
* : 2020-12-06 [] 7:19:05

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
03-11 23 24 Ʈ 31_Pric 2 : 4   58:42 2.8:3.1 19 7 24_Saro 1.95 1.87 5.5
03-08 18 5 ÷θ ?_Drie 4 : 1   37:63 2.7:2.9 23 24 Ʈ 31_Pric 1.80 2.05 6.5
03-06 6 18 ĺ 13_Vasi 4 : 0   67:33 4.0:1.2 23 24 Ʈ 31_Pric 1.53 2.70 6.5
03-04 14 26 I 16_Varl 2 : 6   77:23 3.3:1.5 23 24 Ʈ 31_Pric 1.71 2.20 5.5 Ȩ õ
03-01 23 24 Ʈ 31_Pric 4 : 3 51:49 2.9:2.9 10 1 ijѶ ?_Fors 1.77 2.10 6.0
02-28 23 24 Ʈ 31_Pric 2 : 5   64:36 3.4:2.6 16 10 R 44_Geor 1.74 2.15 6.5
02-26 23 24 Ʈ 31_Pric 3 : 4 66:34 3.4:2.8 17 19 45_Demk 1.80 2.05 5.5
02-23 30 13 Ÿ 53_Ande 0 : 3   48:52 2.2:3.4 23 24 Ʈ 31_Pric 2.10 1.77 6.5
02-21 5 12 47_Holt 3 : 4 70:30 4.0:1.4 23 24 Ʈ 31_Pric 1.53 2.70 6.0 Ȩ õ
02-19 31 23 Ʈ 55_Howa 4 : 3   19:81 0.6:4.5 23 24 Ʈ 31_Pric 2.65 1.54 5.5 +
02-16 23 24 Ʈ 31_Pric 3 : 4 28:72 1.5:3.7 11 30 10_Bish 2.10 1.77 5.5
02-15 8 21 36_Murr 4 : 1   76:24 3.8:1.0 23 24 Ʈ 31_Pric 1.54 2.65 5.5 Ȩ õ
02-13 1 22 1_Rask 4 : 1   93:7 3.8:0.3 23 24 Ʈ 31_Pric 1.50 2.75 5.5 Ȩ-
02-11 23 24 Ʈ 31_Pric 2 : 3   0:0 0.0:0.0 21 11 ָ 18_Raan 5.5
02-09 23 24 Ʈ 31_Pric 2 : 1 53:47 2.1:2.8 12 28 33_Camp 1.95 1.87 6.5
02-07 23 24 Ʈ 31_Pric 3 : 2 83:17 3.8:1.1 26 9 ֳ 42_Gibs 1.59 2.50 5.5 Ȩ õ
02-05 25 4 28_Blac 4 : 5 P 27:73 1.6:3.9 23 24 Ʈ 31_Pric 2.15 1.74 5.5
02-03 23 24 Ʈ 31_Pric 3 : 4   61:39 2.9:2.4 3 14 ݷҹ 5_Merz 1.71 2.20 5.5
02-02 23 24 Ʈ 31_Pric 4 : 0   53:47 2.9:3.2 18 5 ÷θ 52_Bobr 1.87 1.95 6.5
01-31 27 20 ȷ 51_Hutt 1 : 3   5:95 3.2:3.7 23 24 Ʈ 31_Pric 1.91 1.91 6.0 +5.5 õ
01-28 23 24 Ʈ 31_Pric 2 : 4   47:53 2.8:4.2 5 12 47_Holt 2.05 1.80 6.0 +5.5 õ
01-19 23 24 Ʈ 31_Pric 5 : 4 P 72:28 2.5:2.7 22 6 ?_Fleu 2.10 1.77 6.0 Ȩ õ
01-17 7 8 ʶ ?_Lyon 1 : 4   68:32 3.6:1.8 23 24 Ʈ 31_Pric 1.71 2.20 6.0
01-16 23 24 Ʈ 31_Pric 1 : 4   76:24 3.3:1.0 24 15 ī 30_Craw 1.57 2.55 6.0 -5.5 õ
01-14 23 24 Ʈ 31_Pric 2 : 0   45:55 2.1:2.9 15 29 ĶŸ 41_Ritt 1.91 1.91 6.0
01-12 30 13 Ÿ 53_Ande 1 : 2 48:52 1.9:3.5 23 24 Ʈ 31_Pric 2.25 1.69 6.5
01-10 23 24 Ʈ 31_Pric 2 : 4   36:64 2.6:3.1 9 17 ư 39_Smit 1.74 2.15 6.0
01-08 31 23 Ʈ 55_Howa 4 : 3   40:60 1.2:3.9 23 24 Ʈ ?_Lind 2.40 1.63 5.5
01-07 23 24 Ʈ 31_Pric 2 : 3   50:50 3.1:2.2 13 2 ?_Hell 1.63 2.40 6.5
01-05 23 24 Ʈ 31_Pric 2 : 3 37:63 2.7:3.8 8 21 36_Murr 1.87 1.95 6.0 +5.5 õ 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED