SAFS
 
 
                                        
 
 




 


 [ ] dz .Ƽ .ո,Ȳġ, ȹٷ Ȱ ϴ.


  * 2019 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...



* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]     * : 2019-12-13 [] 1:14:05

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
12-13 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn м   46:54 2.9:3.0 6 30 ư 30_Smit 1.77 2.10 6.0
12-11 22 25 ̳׼Ÿ 33_Stal 2 : 3 P 70:30 4.0:1.5 26 14 ֳ 29_Gibs 1.63 2.40 5.5 Ȩ õ
12-08 9 7 ijѶ 19_Mraz 6 : 2   80:20 4.2:1.5 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 1.63 2.40 5.5 Ȩ õ
12-06 24 21 ĺ 34_Vasi 4 : 5   53:47 3.7:1.5 22 25 ̳׼Ÿ 33_Stal 1.48 2.80 6.0
12-04 16 18 ÷θ ?_Drie 2 : 4   62:38 3.9:2.3 22 25 ̳׼Ÿ 33_Stal 1.80 2.05 6.0
12-02 22 25 ̳׼Ÿ 33_Stal 3 : 2 P 5:95 2.6:2.8 11 23 3_Bish 1.91 1.91 5.0 õ
11-30 22 25 ̳׼Ÿ ?_Ritt 7 : 2   50:50 3.5:1.7 28 1 Ÿ 38_Ande 1.59 2.50 5.5
11-27 30 17 42_Blac 2 : 3   0:0 0.0:0.0 22 25 ̳׼Ÿ ?_KahK 1.71 2.20 5.5
11-26 21 5 R ?_Blac 3 : 2 1:99 3.7:3.4 22 25 ̳׼Ÿ ?_Kahk 1.91 1.91 6.5 +5.5
11-24 2 29 5_Rask 5 : 4 95:5 5.1:0.6 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 1.48 2.80 5.5 Ȩ-
11-22 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 3 : 2   41:59 2.9:3.5 3 3 ݷζ 25_Grub 1.87 1.95 6.0
11-20 15 9 ȷ 43_Hutt 1 : 4   79:21 3.8:1.8 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 1.80 2.05 6.0 Ȩ õ
11-17 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 3 : 4 27:73 2.2:3.9 9 7 ijѶ 19_Mraz 2.00 1.83 6.0
11-15 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 3 : 2   43:57 3.0:3.5 8 26 ָ 14_Raan 1.87 1.95 5.5 +5.5 õ
11-13 29 10 LAŷ 47_Quic 3 : 1   46:54 2.6:3.5 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 2.00 1.83 6.0
11-10 8 26 ָ 14_Raan 3 : 4   65:35 3.6:2.0 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 1.69 2.25 5.5
11-08 23 12 ȣ ?_Raan 6 : 5   52:48 2.9:2.1 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 1.67 2.30 6.0
11-06 26 14 ֳ ?_Jone 2 : 4   79:21 3.9:1.8 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 1.74 2.15 5.5 Ȩ õ
11-03 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 3 : 4 63:37 3.9:2.9 4 27 Ʈ 39_Alle 1.77 2.10 5.5 +5.5 õ
10-31 4 27 Ʈ 12_Binn 2 : 1   82:18 4.2:1.0 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 1.56 2.60 5.5 Ȩ õ
10-30 11 23 ?_Binn 6 : 3   40:60 1.3:1.8 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 1.69 2.25 5.0 -5.5
10-27 22 25 ̳׼Ÿ ?_Lehn 5 : 1   72:28 4.3:2.1 29 10 LAŷ 36_Camp 1.74 2.15 5.5 Ȩ õ
10-25 20 19 35_Rinn 4 : 0   86:14 5.1:0.9 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 1.57 2.55 6.0 Ȩ-
10-23 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 3 : 0   11:89 1.7:4.1 6 30 ư 30_Smit 1.80 2.05 6.0 õ
10-21 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 4 : 3   32:68 2.1:3.9 13 8 Ʈ ?_Kink 2.05 1.80 5.5
10-18 13 8 Ʈ 40_Pric 4 : 0   62:38 4.3:1.0 22 25 ̳׼Ÿ 33_Stal 1.59 2.50 6.0
10-16 19 2 16_Ande 4 : 2   0:0 0.0:0.0 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 1.63 2.40 5.5 Ȩ
10-15 28 1 Ÿ 38_Ande 0 : 2   53:47 2.4:3.3 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 2.20 1.71 6.0
10-13 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 4 : 7   0:0 0.0:0.0 12 22 28_Murr 2.20 1.71 5.5
10-11 7 13 ?_Hell 5 : 2   0:0 0.0:0.0 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 1.83 2.00 6.0 Ȩ



  • / SAFS (Sports Analysis Forecasting Sytem)

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED