SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
   * 2020 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...


  * ˶ Ʈ www.alraram.com Դϴ...       * ( ٷ ÷̿ մϴ. )* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]    
* : 2020-10-21 [] 1:46:44

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
03-09 26 9 ֳ 42_Gibs 4 : 5 53:47 2.1:3.5 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 2.15 1.72 5.5
03-08 28 3 LAŷ ?_Pete 7 : 3   65:35 2.3:3.4 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 2.25 1.69 5.5
03-06 29 25 ȣ 43_Jone 2 : 3   62:38 3.3:3.5 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 1.95 1.87 6.0 +5.5 õ
03-04 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 3 : 1   66:34 3.5:2.6 19 7 24_Saro 1.77 2.10 6.0
03-02 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 3 : 4   51:49 3.0:4.2 5 12 47_Holt 2.15 1.74 6.0 +5.5
02-29 3 14 ݷҹ 15_Korp 0 : 5   87:13 3.8:1.9 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 1.77 2.10 5.5 Ȩ õ
02-28 31 23 Ʈ 55_Howa 1 : 7   32:68 0.9:4.3 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 2.80 1.48 5.5
02-26 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 5 : 4   43:57 2.9:2.2 3 14 ݷҹ 5_Merz 1.57 2.55 5.5
02-24 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 1 : 4   14:86 2.1:4.5 2 16 Ʈ 12_Binn 1.95 1.87 5.5 +5.5 õ
02-22 9 17 ư 26_Kosk 3 : 5   89:11 4.3:2.4 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 1.87 1.95 5.5 +5.5 õ
02-20 17 19 27_Mark 3 : 4 P 79:21 4.3:2.3 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 1.77 2.10 6.0 +5.5 õ
02-16 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 0 : 2   69:31 4.4:2.0 29 25 ȣ 43_Jone 1.56 2.60 6.0
02-14 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 3 : 4 P 57:43 3.9:3.0 16 10 R 49_Lund 1.71 2.20 6.0 +5.5 õ
02-12 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 4 : 0   27:73 1.8:4.1 22 6 ?_Fleu 2.25 1.69 6.0
02-10 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 2 : 3   13:87 2.0:4.5 4 31 ݷζ 8_Fran 2.00 1.83 6.0 +5.5 õ
02-08 11 30 10_Bish 2 : 3   95:5 4.0:0.5 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 1.53 2.70 5.5 Ȩ-
02-07 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 4 : 2   25:75 2.6:3.5 17 19 27_Mark 1.77 2.10 6.0
02-05 20 27 ̳׼Ÿ 21_Stal 3 : 2 45:55 2.9:2.9 24 15 ī 30_Craw 1.80 2.05 6.0
02-02 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 1 : 6   34:66 2.0:4.2 1 22 6_Hala 2.15 1.74 5.5
01-23 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 4 : 2   92:8 5.0:1.3 31 23 Ʈ 55_Howa 1.40 3.20 6.0 Ȩ-
01-21 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 4 : 5   5:95 3.4:4.2 18 5 ÷θ 52_Bobr 1.91 1.91 6.0 +5.5
01-19 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 7 : 0   20:80 1.4:3.8 11 30 10_Bish 2.00 1.83 5.0 õ
01-17 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 3 : 2   19:81 0.7:4.4 6 18 ĺ 13_Vasi 2.50 1.59 6.5 +
01-15 8 21 36_Murr 7 : 3   89:11 4.5:0.9 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 1.59 2.50 6.0 Ȩ-
01-13 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 1 : 4   39:61 3.1:2.7 17 19 27_Mark 1.67 2.30 5.5
01-10 15 29 ĶŸ 41_Ritt 2 : 1   76:24 3.4:1.1 20 27 ̳׼Ÿ 21_Stal 1.63 2.40 6.0 Ȩ õ
01-06 20 27 ̳׼Ÿ 21_Stal 4 : 5 P 47:53 2.3:2.5 15 29 ĶŸ 41_Ritt 1.83 2.00 6.0
01-05 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 2 : 2 0:0 0.0:0.0 13 2 ?_Hell 1.87 1.95 5.5
01-01 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 1 : 4   44:56 2.8:4.0 12 28 34_Ande 2.10 1.77 6.0 +5.5 õ
12-30 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 1 : 3   50:50 3.1:3.4 14 26 I 16_Varl 1.87 1.95 5.0 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED