SAFS
 
 
                                        
 
 
 


 [ ] dz .Ƽ .ո,Ȳġ, ȹٷ Ȱ ϴ.


  * 2019 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]     * : 2019-11-14 [] 7:31:37

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
11-14 10 23 ĶŸ 24_Ritt м   43:57 3.2:2.2 24 2 6_Bish 1.69 2.25 5.5
11-11 17 11 ?_Hell 3 : 2 37:63 2.2:3.1 24 2 6_Bish 1.83 2.00 5.5
11-06 24 2 6_Bish 4 : 1   78:22 2.9:2.0 6 1 ݷζ 26_Grub 1.74 2.15 5.5 Ȩ õ
11-03 24 2 6_Bish 4 : 1   43:57 2.2:3.0 9 28 Ʈ 23_Pric 1.83 2.00 5.5
11-02 6 1 ݷζ 26_Grub 1 : 2   73:27 3.8:1.8 24 2 13_Khud 1.71 2.20 5.5 Ȩ õ
10-30 24 2 ?_Binn 6 : 3   40:60 1.3:1.8 30 15 ̳׼Ÿ 47_Dubn 1.69 2.25 5.0 -5.5
10-27 24 2 6_Bish 0 : 3   72:28 2.4:2.1 12 29 9_Murr 1.77 2.10 5.5 Ȩ õ
10-25 24 2 6_Bish 2 : 1   65:35 2.2:2.1 18 30 ֳ 25_Gibs 1.67 2.30 5.0 -5.5 õ
10-22 24 2 6_Bish 2 : 1   77:23 2.7:0.9 29 5 Ÿ 32_Ande 1.45 2.90 6.0 -5.5
10-20 13 24 ʶ 22_Hart 1 : 4   91:9 4.4:0.8 24 2 6_Bish 1.63 2.40 5.5 Ȩ-
10-19 12 29 ?_Hart 4 : 2   68:32 2.7:1.5 24 2 6_Bish 1.71 2.20 6.0 -5.5 õ
10-17 20 10 ݷҹ 38_Korp 3 : 2   51:49 1.5:2.2 24 2 6_Bish 1.87 1.95 5.5 -5.5
10-15 19 19 ȷ 12_Hutt 4 : 0   59:41 3.6:2.0 24 2 6_Bish 1.87 1.95 5.5
10-13 24 2 6_Bish 1 : 4   0:0 0.0:0.0 1 12 41_Holt 1.87 1.95 5.5
10-11 24 2 6_Bish 2 : 3 P 0:0 0.0:0.0 10 23 ĶŸ 24_Ritt 1.91 1.91 5.5
10-09 1 12 41_Holt 3 : 4 0:0 0.0:0.0 24 2 6_Bish 1.67 2.30 5.5 Ȩ
10-07 27 8 Ʈ 39_Bern 4 : 3   0:0 0.0:0.0 24 2 13_Khud 2.20 1.71 5.5
10-06 2 4 Ʈ ?_Bern 3 : 2   0:0 0.0:0.0 24 2 13_Khud 1.71 2.20 5.5
10-04 24 2 6_Bish 1 : 2   0:0 0.0:0.0 4 31 3_Rask 1.91 1.91 5.5


  • / SAFS (Sports Analysis Forecasting Sytem)

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED