SAFS
 
 
                                        
 
 
 


 [ ] dz .Ƽ .ո,Ȳġ, ȹٷ Ȱ ϴ.


  * 2019 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]     * : 2019-12-08 [] 8:25:00

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
12-09 24 26 ī 40_Craw м   0:0 0.0:0.0 7 4 ָ 20_Raan 1.91 1.91 5.5
12-07 30 21 46_Blac 1 : 2 P 55:45 2.7:2.0 24 26 ī 40_Craw 1.74 2.15 6.5
12-06 2 22 ?_Blac 3 : 4 95:5 4.7:0.1 24 26 ī 40_Craw 1.44 2.95 6.0 Ȩ-
12-03 24 26 ī 40_Craw 0 : 4   19:81 1.8:4.5 3 2 Ʈ 8_Binn 2.10 1.77 6.0 +
12-01 6 11 ݷζ 24_Grub 7 : 3   72:28 4.2:1.4 24 26 ī 23_Lehn 1.63 2.40 6.0 Ȩ õ
11-30 24 26 ī 23_ 2 : 5   54:46 2.8:2.7 6 11 ݷζ 13_ 1.83 2.00 6.0
11-27 24 26 ī 40_Craw 3 : 0   32:68 1.9:3.6 12 25 11_Khud 1.91 1.91 5.5
11-24 12 25 6_Bish 2 : 1 P 90:10 4.0:0.8 24 26 ī 40_Craw 1.56 2.60 5.5 Ȩ-
11-22 24 26 ī 40_Craw 2 : 4   52:48 2.5:3.8 27 31 ĺ 39_Vasi 2.30 1.62 5.5
11-20 24 26 ī 40_Craw 2 : 4   48:52 2.7:3.9 11 23 ijѶ 18_Mraz 2.15 1.74 6.0 +5.5 õ
11-18 24 26 ī 40_Craw 4 : 1   73:27 3.5:1.9 21 5 ȷ 28_Hutt 1.71 2.20 6.5 Ȩ õ
11-17 23 10 30_Rinn 2 : 7   84:16 4.7:1.0 24 26 ī 40_Craw 1.50 2.75 6.5 Ȩ õ
11-14 25 12 ?_Fleu 3 : 5   69:31 3.7:1.4 24 26 ī 40_Craw 1.42 3.10 6.5
11-11 24 26 ī 23_Lehn 5 : 4   82:18 3.1:2.8 22 29 54_Hutc 2.00 1.83 6.5 Ȩ õ
11-10 9 8 29_Murr 3 : 2 P 81:19 3.9:1.1 24 26 ī 40_Craw 1.47 2.85 6.5
11-08 24 26 ī ?_Hell 5 : 2   21:79 1.8:4.4 14 3 21_Mark 2.00 1.83 6.5 õ
11-06 17 13 ȣ 45_Jone 4 : 2   59:41 2.8:1.7 24 26 ī 40_Craw 1.63 2.40 6.5
11-04 26 19 ֳ 32_Gibs 2 : 3 68:32 3.8:1.2 24 26 ī 23_Lehn 1.63 2.40 5.5
11-03 29 16 LAŷ ?_Gibs 4 : 3 41:59 2.5:3.0 24 26 ī 23_Lehn 1.80 2.05 6.0
10-30 23 10 30_Rinn 3 : 0   95:5 5.9:0.6 24 26 ī 40_Craw 1.50 2.75 6.0 Ȩ-
10-28 24 26 ī 23_Lehn 5 : 1   62:38 2.5:1.7 29 16 LAŷ 34_Camp 1.77 2.10 6.0 -5.5 õ
10-27 11 23 ijѶ 18_Mraz 4 : 0   92:8 4.7:0.7 24 26 ī 40_Craw 1.50 2.75 6.5 Ȩ-
10-25 24 26 ī 40_Craw 1 : 4   27:73 2.0:3.1 8 15 ʶ 9_Hart 1.87 1.95 6.5
10-23 24 26 ī 40_Craw 1 : 2 P 31:69 1.6:3.7 25 12 ?_Fleu 2.05 1.80 6.5
10-21 24 26 ī 40_Craw 3 : 5   26:74 1.6:4.3 1 7 26_Holt 2.15 1.74 6.0
10-19 24 26 ī ?_Vasi 3 : 2 54:46 3.4:1.6 18 28 ݷҹ ?_Fran 1.69 2.25 6.5
10-15 24 26 ī 40_Craw 3 : 1   13:87 1.8:4.0 5 30 ư 35_Smit 1.80 2.05 6.5 õ
10-13 24 26 ī 23_Lehn 2 : 3 0:0 0.0:0.0 10 6 ?_Hell 1.80 2.05 6.5
10-11 24 26 ī 40_Craw 4 : 5   0:0 0.0:0.0 17 13 ȣ 41_Dell 1.91 1.91 6.5
10-05 8 15 ʶ 9_Hart 4 : 3   0:0 0.0:0.0 24 26 ī 40_Craw 1.83 2.00 6.5  • / SAFS (Sports Analysis Forecasting Sytem)

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED