SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * Ա    
 
 
   * 2020 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...


  * ˶ Ʈ www.alraram.com Դϴ...       * ( ٷ ÷̿ մϴ. )* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]    
* : 2020-12-06 [] 8:28:24

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
03-12 24 15 ī 30_Craw 6 : 2   74:26 3.1:1.1 29 25 ȣ 43_Jone 1.63 2.40 6.0 -5.5 õ
03-09 24 15 ī 30_Craw 0 : 2   30:70 1.4:3.9 2 16 Ʈ 12_Binn 2.20 1.71 6.0
03-07 31 23 Ʈ 55_Howa 2 : 1   33:67 1.3:4.4 24 15 ī 49_Subb 2.50 1.55 5.5
03-06 24 15 ī 30_Craw 4 : 3   50:50 3.1:3.5 9 17 ư 39_Smit 1.87 1.95 6.5 +5.5 õ
03-04 24 15 ī 30_Craw 6 : 2   97:3 4.0:0.7 26 9 ֳ 42_Gibs 1.57 2.55 6.0 Ȩ-
03-01 18 5 ÷θ 52_Bobr 2 : 3 P 40:60 3.6:2.4 24 15 ī 30_Craw 1.63 2.40 6.5
02-28 6 18 ĺ 13_Vasi 2 : 5   85:15 4.5:0.7 24 15 ī 30_Craw 1.48 2.75 5.5 Ȩ õ
02-26 2 16 Ʈ 12_Binn 6 : 5   95:5 4.8:0.5 24 15 ī 30_Craw 1.50 2.75 6.0 Ȩ-
02-24 11 30 10_Bish 2 : 1   84:16 3.2:0.4 24 15 ī 30_Craw 1.53 2.70 5.5 -5.5
02-22 24 15 ī 30_Craw 2 : 1 73:27 2.7:3.1 19 7 50_Rinn 2.05 1.80 6.5 Ȩ õ
02-20 24 15 ī 30_Craw 3 : 6   75:25 3.8:2.5 16 10 R 49_Lund 1.74 2.15 6.5 Ȩ õ
02-17 13 2 ?_Hell 3 : 2   54:46 3.1:2.4 24 15 ī 30_Craw 1.69 2.25 6.5
02-16 15 29 ĶŸ 41_Ritt 4 : 8   84:16 4.0:1.8 24 15 ī 30_Craw 1.69 2.25 6.5 Ȩ õ
02-13 17 19 27_Mark 3 : 0   84:16 4.3:1.5 24 15 ī 30_Craw 1.67 2.30 6.5 Ȩ õ
02-12 9 17 ư 39_Smit 5 : 3   48:52 3.0:2.7 24 15 ī 30_Craw 1.80 2.05 6.0
02-10 13 2 ?_Hell 5 : 2   68:32 3.3:2.6 24 15 ī 30_Craw 1.80 2.05 6.5
02-06 24 15 ī 44_Lehn 1 : 2 6:94 0.6:4.9 1 22 6_Hala 2.40 1.63 6.0
02-05 20 27 ̳׼Ÿ 21_Stal 3 : 2 45:55 2.9:2.9 24 15 ī 30_Craw 1.80 2.05 6.0
02-02 21 11 ָ 18_Raan 2 : 3 P 43:57 3.2:2.6 24 15 ī 30_Craw 1.67 2.30 6.0
01-22 24 15 ī 44_Lehn 3 : 4   78:22 3.8:2.9 18 5 ÷θ 52_Bobr 1.87 1.95 6.5 +5.5 õ
01-20 24 15 ī 44_Lehn 5 : 2   61:39 3.2:3.0 13 2 ?_Hell 1.87 1.95 6.0
01-19 12 28 34_Ande 2 : 6   76:24 4.4:1.5 24 15 ī 30_Craw 1.48 2.80 6.5
01-16 23 24 Ʈ 31_Pric 1 : 4   76:24 3.3:1.0 24 15 ī 30_Craw 1.57 2.55 6.0 -5.5 õ
01-15 30 13 Ÿ 48_Hogb 2 : 3 62:38 3.0:2.5 24 15 ī 30_Craw 1.91 1.91 6.0
01-12 24 15 ī 30_Craw 4 : 2   64:36 3.0:1.7 26 9 ֳ 42_Gibs 1.69 2.25 5.5
01-10 24 15 ī 30_Craw 2 : 5   35:65 2.1:4.1 19 7 50_Rinn 2.20 1.71 6.5
01-08 24 15 ī 30_Craw 1 : 2   53:47 2.4:3.4 15 29 ĶŸ 41_Ritt 2.05 1.80 6.5
01-06 24 15 ī 30_Craw 4 : 2   81:19 4.4:1.5 31 23 Ʈ 55_Howa 1.50 2.75 6.5 Ȩ õ
01-03 17 19 27_Mark 7 : 5   82:18 4.6:1.9 24 15 ī 30_Craw 1.67 2.30 6.5 Ȩ õ
01-01 15 29 ĶŸ 41_Ritt 3 : 5   74:26 3.7:1.1 24 15 ī 44_Lehn 1.54 2.65 6.0 Ȩ õ 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED