SAFS
 
 
                                        
 
 
 


 [ ] dz .Ƽ .ո,Ȳġ, ȹٷ Ȱ ϴ.


  * 2019 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]     * : 2019-11-14 [] 7:29:24

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
11-13 2 4 Ʈ 11_Binn 2 : 3 P 88:12 3.9:1.1 7 21 ָ 4_Kuem 1.59 2.50 5.5 Ȩ-
11-12 1 12 ?_Binn 4 : 3 89:11 5.0:1.5 7 21 ָ 4_Kuem 1.56 2.60 6.0 Ȩ-
11-10 7 21 ָ 34_Raan 3 : 4   65:35 3.6:2.0 30 15 ̳׼Ÿ 47_Dubn 1.69 2.25 5.5
11-08 7 21 ָ 4_Kuem 2 : 3   98:2 4.5:0.9 20 10 ݷҹ 38_Korp 1.63 2.40 5.5 Ȩ-
11-06 10 23 ĶŸ 24_Ritt 4 : 3 75:25 4.2:1.9 7 21 ָ 34_Raan 1.63 2.40 5.5 Ȩ õ
11-05 3 3 ư ?_Ritt 2 : 3 83:17 4.2:2.3 7 21 ָ 34_Raan 1.91 1.91 5.5 Ȩ õ
11-03 7 21 ָ 4_Kuem 3 : 0   80:20 3.0:1.4 6 1 ݷζ 27_Fran 1.69 2.25 5.5 -5.5 õ
10-31 7 21 ָ 34_Raan 1 : 4   62:38 3.5:2.2 9 28 Ʈ 23_Pric 1.80 2.05 6.0
10-29 19 19 ȷ 12_Hutt 2 : 3 P 59:41 3.6:2.1 7 21 ָ 34_Raan 1.80 2.05 5.5
10-26 28 13 53_Schn 3 : 5   35:65 2.6:2.8 7 21 ָ 34_Raan 1.80 2.05 5.5
10-25 5 16 I ?_Schn 4 : 2   30:70 1.8:3.2 7 21 ָ 34_Raan 1.87 1.95 5.0
10-23 21 7 R 29_Geor 2 : 3 46:54 2.6:3.1 7 21 ָ 4_Kuem 1.95 1.87 6.0
10-20 7 21 ָ 34_Raan 5 : 2   99:1 3.9:0.6 29 5 Ÿ 32_Ande 1.47 2.85 6.0 Ȩ-
10-18 7 21 ָ 34_Raan 5 : 2   71:29 3.1:2.6 15 18 15_Rinn 1.95 1.87 6.0 Ȩ õ
10-16 17 11 ?_Hell 2 : 4   54:46 4.5:2.7 7 21 ָ 34_Raan 1.77 2.10 6.0 +5.5
10-13 6 1 ݷζ 27_Fran 3 : 2 0:0 0.0:0.0 7 21 ָ 34_Raan 1.63 2.40 5.5 Ȩ
10-11 7 21 ָ 34_Raan 4 : 1   0:0 0.0:0.0 23 26 ?_Fleu 1.95 1.87 5.5
10-06 7 21 ָ 4_Kuem 0 : 1   0:0 0.0:0.0 4 31 21_Hala 2.20 1.71 5.5
10-04 18 30 ֳ 25_Gibs 2 : 1   0:0 0.0:0.0 7 21 ָ 4_Kuem 1.87 1.95 5.5


  • / SAFS (Sports Analysis Forecasting Sytem)

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED