SAFS
 
 
                                        
 
 
 


 [ ] dz .Ƽ .ո,Ȳġ, ȹٷ Ȱ ϴ.


  * 2019 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...## NHL 65% ~ 68% 븦 Դϴ.* 2018-19 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]     * : 2019-10-23 [] 4:19:47

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
10-24 16 8 ĺ 35_Vasi м   0:0 0.0:0.0 18 25 19_Murr 5.5
10-24 26 14 Ÿ 37_Ande м   0:0 0.0:0.0 14 10 Ʈ 43_Howa 1.77 2.10 6.5
10-23 17 30 ĶŸ 29_Ritt 3 : 5   39:61 2.5:3.4 8 7 42_Holt 1.83 2.00 6.5
10-23 30 26 ī 41_Craw 1 : 2 P 31:69 1.6:3.7 11 19 ?_Fleu 2.05 1.80 6.5
10-23 12 22 20_Rinn 6 : 1   47:53 3.6:2.2 5 9 ֳ 7_Gibs 1.63 2.40 5.5
10-23 7 2 ?_Hell 2 : 3   79:21 6.4:2.4 21 3 LAŷ 49_Quic 1.69 2.25 6.0 +5.5
10-23 31 18 ̳׼Ÿ 47_Dubn 3 : 0   11:89 1.7:4.1 1 1 ư 8_Smit 1.80 2.05 6.0 õ
10-23 14 10 Ʈ 43_Howa 2 : 5   42:58 2.2:3.5 19 15 11_Mark 2.00 1.83 6.0
10-23 6 12 4_Rask 4 : 2   92:8 3.7:1.4 9 17 44_Hutc 1.63 2.40 6.5 Ȩ õ
10-23 24 29 ÷θ ?_Vasi 4 : 2   41:59 2.5:2.4 18 25 19_Murr 1.74 2.15 6.0
10-23 20 6 R 18_Geor 2 : 3 46:54 2.6:3.1 22 5 ָ 2_Kuem 1.95 1.87 6.0
10-23 4 31 ȷ 1_Hutt 4 : 3 74:26 4.1:1.7 28 24 ȣ 38_Jone 1.87 1.95 6.5 Ȩ õ
10-22 23 28 21_Bish 2 : 1   77:23 2.7:0.9 26 14 Ÿ 37_Ande 1.45 2.90 6.0 -5.5
10-22 10 21 Ʈ 30_Binn 3 : 1   57:43 2.9:2.7 3 20 ݷζ 28_Grub 1.71 2.20 6.0
10-22 9 17 ?_Binn 3 : 4 89:11 5.6:0.7 27 27 ݷҹ ?_Grub 1.53 2.70 6.5 Ȩ-
10-22 15 11 ʶ ?_Craw 6 : 2   61:39 3.1:3.2 11 19 ?_Fleu 2.00 1.83 6.0
10-21 5 9 ֳ 7_Gibs 1 : 2   92:8 3.7:1.6 17 30 ĶŸ ?_Talb 1.71 2.20 5.5 Ȩ õ
10-21 30 26 ī 41_Craw 3 : 5   26:74 1.6:4.3 8 7 42_Holt 2.15 1.74 6.0
10-21 7 2 ?_Hell 1 : 0 P 49:51 4.6:3.4 1 1 ư 8_Smit 1.74 2.15 6.5 +5.5
10-21 31 18 ̳׼Ÿ 47_Dubn 4 : 3   32:68 2.1:3.9 13 16 Ʈ ?_Kink 2.05 1.80 5.5
10-21 20 6 R 40_Lund 2 : 3   5:95 2.9:3.3 19 15 11_Mark 1.91 1.91 5.5 õ
10-20 28 24 ȣ 38_Jone 3 : 4   47:53 0.8:1.9 4 31 ȷ 1_Hutt 1.63 2.40 6.5 -5.5
10-20 21 3 LAŷ ?_Gibs 4 : 1   48:52 3.6:3.7 17 30 ĶŸ ?_Talb 2.25 1.69 6.0 +5.5
10-20 12 22 20_Rinn 2 : 3 70:30 4.5:0.7 24 29 ÷θ 5_Mont 1.59 2.50 6.5 Ȩ õ
10-20 22 5 ָ 6_Raan 5 : 2   99:1 3.9:0.6 26 14 Ÿ 37_Ande 1.47 2.85 6.0 Ȩ-
10-20 16 8 ĺ 35_Vasi 2 : 6   86:14 5.6:1.5 3 20 ݷζ ?_Fran 1.48 2.80 6.5 Ȩ-
10-20 15 11 ʶ 22_Hart 1 : 4   91:9 4.4:0.8 23 28 21_Bish 1.63 2.40 5.5 Ȩ-
10-20 18 25 26_Jarr 0 : 3   44:56 1.9:3.4 11 19 ?_Fleu 2.05 1.80 6.5
10-20 9 17 33_Ande 4 : 3 34:66 2.8:3.4 6 12 14_Hala 1.83 2.00 6.5
10-20 27 27 ݷҹ 24_Korp 2 : 3 40:60 1.9:2.4 25 13 I 17_Varl 1.83 2.00 5.5 -5.5 õ


  • / SAFS (Sports Analysis Forecasting Sytem)

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED