SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
   * 2020 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...


  * Ʈ ߿ Դϴ. ߰ մϴ..


  * ȸ ̳ α ʿ ϴ. ϰ Ͻʽÿ...


  * ˶ Ʈ www.alraram.com Դϴ...       * ( ٷ ÷̿ մϴ. )* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]    
* : 2020-09-21 [] 8:53:44

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
03-12 26 9 ֳ 46_Mill 2 : 4   21:79 0.9:4.7 2 16 Ʈ 12_Binn 2.53 1.57 5.5
03-12 28 3 LAŷ 32_Quic 3 : 2   93:7 4.1:1.0 30 13 Ÿ 53_Ande 1.59 2.50 6.0 Ȩ-
03-12 4 31 ݷζ 8_Fran 3 : 2 83:17 4.2:1.0 16 10 R 44_Geor 1.59 2.50 6.0
03-12 9 17 ư 39_Smit 2 : 4   54:46 3.8:2.8 13 2 ?_Hell 1.71 2.20 6.0 +5.5 õ
03-12 24 15 ī 30_Craw 6 : 2   74:26 3.1:1.1 29 25 ȣ 43_Jone 1.63 2.40 6.0 -5.5 õ
* ڵ / ڸ ʴϴ.
03-11 26 9 ֳ ?_Stol 5 : 2   72:28 3.2:1.8 30 13 Ÿ 53_Ande 1.71 2.20 5.5 Ȩ õ
03-11 17 19 45_Demk 5 : 4 P 51:49 3.2:2.7 14 26 I 16_Varl 1.77 2.10 5.5
03-11 11 30 10_Bish 2 : 4   78:22 2.9:0.8 16 10 R ?_Schn 1.59 2.50 5.5 -5.5
03-11 31 23 Ʈ 40_Bern 2 : 5   5:95 0.5:5.1 10 1 ijѶ 22_Mraz 3.10 1.42 5.5
03-11 25 4 28_Blac 2 : 5   52:48 1.6:4.0 8 21 36_Murr 2.60 1.56 6.0
03-11 23 24 Ʈ 31_Pric 2 : 4   58:42 2.8:3.1 19 7 24_Saro 1.95 1.87 5.5
03-11 7 8 ʶ 7_Hart 0 : 2   68:32 3.2:3.0 1 22 1_Rask 1.95 1.87 5.5
03-11 12 28 34_Ande 2 : 1   22:78 2.1:3.9 6 18 ĺ 13_Vasi 1.95 1.87 6.5 õ
* ڵ / ڸ ʴϴ.
03-10 28 3 LAŷ 32_Quic 3 : 1   57:43 2.2:3.7 4 31 ݷζ ?_Hutc 2.25 1.69 5.5
03-10 9 17 ư 39_Smit 2 : 3 51:49 3.6:3.0 22 6 ?_Fleu 1.83 2.00 6.0 +5.5 õ
03-10 2 16 Ʈ 12_Binn 1 : 2   79:21 4.3:1.6 18 5 ÷θ ?_Drie 1.63 2.40 6.0 Ȩ õ
03-10 13 2 ?_Hell 4 : 2   50:50 2.9:2.8 21 11 ָ 18_Raan 1.77 2.10 5.5
03-10 27 20 ȷ 51_Hutt 3 : 2 P 31:69 1.7:4.7 5 12 47_Holt 2.40 1.63 6.5
* ڵ / ڸ ʴϴ.
03-09 29 25 ȣ 43_Jone 3 : 4   38:62 1.3:4.1 4 31 ݷζ 17_Grub 2.40 1.63 5.5
03-09 17 19 27_Mark 1 : 2   54:46 3.8:2.6 3 14 ݷҹ 15_Korp 1.67 2.30 5.5
03-09 26 9 ֳ 42_Gibs 4 : 5 53:47 2.1:3.5 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 2.15 1.72 5.5
03-09 24 15 ī 30_Craw 0 : 2   30:70 1.4:3.9 2 16 Ʈ 12_Binn 2.20 1.71 6.0
03-09 15 29 ĶŸ 41_Ritt 3 : 6   59:41 3.0:3.0 22 6 ?_Fleu 1.95 1.87 6.0
03-09 31 23 Ʈ 55_Howa 5 : 4 P 6:94 1.0:5.9 6 18 ĺ 48_McEl 3.50 1.33 5.5 +
03-09 8 21 36_Murr 2 : 6   76:24 4.2:1.7 10 1 ijѶ ?_Nede 1.63 2.40 6.0 Ȩ õ
* ڵ / ڸ ʴϴ.
03-08 9 17 ư 39_Smit 4 : 1   54:46 3.9:2.9 3 14 ݷҹ 15_Korp 1.67 2.30 5.5 +5.5 õ
03-08 7 8 ʶ 7_Hart 3 : 1   95:5 5.7:0.6 27 20 ȷ 51_Hutt 1.43 3.05 6.0 Ȩ-
03-08 16 10 R ?_Shes 4 : 6   56:44 3.6:1.5 25 4 28_Blac 1.53 2.70 6.0
03-08 29 25 ȣ 43_Jone 1 : 2 92:8 4.2:1.3 30 13 Ÿ 53_Ande 1.63 2.40 6.0 Ȩ-
03-08 1 22 1_Rask 3 : 5   69:31 3.5:2.1 6 18 ĺ 13_Vasi 1.74 2.15 5.5 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED