SAFS м ܶ! ! ϶!
 
 
                                                     * ۷ιζ    
 
                        ĵڽƼ VS Ŭ   
 1.86  1.95

ĵڽƼ [Ȩ]   [ 25 : 23 : 14 ]

0% [ 12 : 9 : 5 ]
0%
Ȩ [29/23] ĵڽƼ ?_Singer [21/11] Ŭ ?_Quantrill
CBS Ȳ Ʈ CBS Ȳ Ʈ
Ȩ/ Ƹ޸ĭ/ߺ [ 5 ] 55102[35.0%] / Ƹ޸ĭ/ߺ [ 2] 7584 [47.2%]
Ȩ Ȩ:3246[41.0%] :2356[29.1%] Ȩ:4139[51.3%] :3445[43.0%]
Ȩ/ ý : [ ] ̴/:/: / ý : [ ] ̴/:/:
Ÿ / [Ȩ] / [] Ÿ / [Ȩ] / []
Ȩ/ ü : [7] ü : [9] / ü : [28] ü : [2]
Ȩ: / Ȩ : 4.6 / 5.1 : 3.5 / 5.1 : / Ȩ : 3.7 / 4.0 : 4.2 / 4.3
: | 4.7  5.0  4.3  5.0 5.7  4.5  4.0  6.0 : | 6.3  5.3  3.0  6.0 4.0  3.5  5.3  5.7
/
/
Ÿ(Ȩ)    0.0%  0.0%  0.0%  0.0% Ÿ()    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%
Ÿ(Ȩ) Ÿ()
ռ
   : 29(ü)/ : 25   23  14 ռ
   : 21(ü)/ : 16   20  24
SAFS    23.2%  26.4%  22.8%  14.7% SAFS    11.0%  12.9%  11.0%  21.8%
SAFS SAFS
0/0 9/28 [32.1%] 0/0 0/0 35/65 [53.8%] 0/1 [0.0%]
+0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/ +0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/

SAFS   Ȳ ǥϴ Դϴ.   ⺰ ֱ Դϴ. 90%
ռ   ⺰ / ü ľ  5~7,10~15,20 ̻ 80%
Ÿ   ݷ(߷) ̸ ǥϴ  3⺰ Դϴ 80%
CBS ŷ   CBS ŷ ̸ ľ   >> 5 ֱ⺰ 75%
  Դϴ. ߿   >> 75%
  ֱ / 帧 м / ü  / ̸ ľϽʽÿ 70%
ռ   ֱ 帧 мϿ мϴ   ¥⸦ Ͻʽÿ 70%
·   ٰŷ ̺ (ҷ) ã   · ָϽʽÿ 60%


ĵڽƼֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
10-02 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Greink (0) 0 : 0 (0) [14] Ű ??_King 2.20  1.71 
10-01 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Cruz (0) 0 : 0 (0) [14] Ű ??_Schmid 1.91  1.91 
09-30 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Lyles (1) 12 : 5 (8) [14] Ű ??_Rodon 2.20  1.71 
09-29 [19] ƮƮ ??_Gipson (10) 7 : 3 (6) [29] ĵڽƼ ??_Ragans 1.90  1.90 
09-28 [19] ƮƮ ??_Skubal (0) 0 : 0 (0) [29] ĵڽƼ ??_Bowlan 1.47  2.75 
09-27 [19] ƮƮ ??_Bradis (7) 6 : 3 (8) [29] ĵڽƼ ??_Gray 1.91  1.91 
09-25 [9] ޽ ??_Brown (8) 5 : 6 (6) [29] ĵڽƼ ??_Cruz 1.91  1.91 
09-24 [9] ޽ ??_Montgo (6) 2 : 3 (7) [29] ĵڽƼ ??_Gilber 1.91  1.91 
09-23 [9] ޽ ??_Valdez (8) 5 : 7 (5) [29] ĵڽƼ ??_Ragans 1.43  2.90 
09-21 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Greink (10) 6 : 2 (8) [21] Ŭ ??_Giolit 2.30  1.66 
09-20 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Cruz (13) 7 : 6 (10) [21] Ŭ ??_Allen 2.40  1.62 
09-19 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Singer (6) 6 : 4 (9) [21] Ŭ ??_Quantr 1.86  1.95 
09-18 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Lyles (6) 1 : 7 (9) [9] ޽ ??_Valdez 3.05  1.40 
* ֱ 3 : 1 2 [33.3%] * ֱ 5 : 3 2 [60.0%] * ֱ 10 : 7 3 [70.0%]
ֱ : 7 3
: ----------
Ŭֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
10-02 [19] ƮƮ ??_Rodrig (0) 0 : 0 (0) [21] Ŭ ??_Giolit 1.80  2.05 
10-01 [19] ƮƮ ??_ (0) 0 : 0 (0) [21] Ŭ ??_ 1.91  1.91 
09-30 [19] ƮƮ ??_Wentz (13) 5 : 7 (13) [21] Ŭ ??_Quantr 1.90  1.90 
09-28 Ȩ [21] Ŭ ??_Bieber (11) 4 : 3 (8) [16] ŽóƼ ??_Abbott 1.80  2.05 
09-27 Ȩ [21] Ŭ ??_Giolit (9) 7 : 11 (1) [16] ŽóƼ ??_Greene 1.90  1.90 
09-25 Ȩ [21] Ŭ ??_Mckenz (5) 1 : 5 (7) [2] Ƽ ??_Gibson 1.90  1.90 
09-24 Ȩ [21] Ŭ ??_Quantr (1) 1 : 2 (9) [2] Ƽ ??_Means 2.20  1.71 
09-23 Ȩ [21] Ŭ ??_Bieber (13) 9 : 8 (10) [2] Ƽ ??_Kremer 1.90  1.90 
09-22 Ȩ [21] Ŭ ??_Suarez (8) 5 : 2 (7) [2] Ƽ ??_Peters 1.91  1.91 
09-21 [29] ĵڽƼ ??_Greink (10) 6 : 2 (8) [21] Ŭ ??_Giolit 2.30  1.66 
09-20 [29] ĵڽƼ ??_Cruz (13) 7 : 6 (10) [21] Ŭ ??_Allen 2.40  1.62 
09-19 [29] ĵڽƼ ??_Singer (6) 6 : 4 (9) [21] Ŭ ??_Quantr 1.86  1.95 
* ֱ 3 : 2 1 [66.7%] * ֱ 5 : 2 3 [40.0%] * ֱ 10 : 4 6 [40.0%]
ֱ : 4 6
: ----------
ĵڽƼ / Singer ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-06 Ȩ [5] ĵڽƼ ??_Singer (10) 7 : 6 (13) [4] īW ??_Cease 1.90 1.90
08-26 [1] þƲ ??_Miller (16) 7 : 5 (10) [5] ĵڽƼ ??_Singer 1.57 2.55
08-20 [2] īC ??_Steele (9) 6 : 4 (10) [5] ĵڽƼ ??_Singer 1.55 2.60
08-15 Ȩ [5] ĵڽƼ ??_Singer (14) 7 : 6 (7) [1] þƲ ??_Gilbert 2.05 1.80
08-09 [4] ??_Crawford (6) 3 : 9 (15) [5] ĵڽƼ ??_Singer 1.57 2.55
08-04 Ȩ [5] ĵڽƼ ??_Singer (13) 9 : 2 (5) [4] ??_Carrasco 1.86 1.95
07-29 Ȩ [5] ĵڽƼ ??_Singer (9) 8 : 5 (8) [1] ̳׼Ÿ ??_Gray 2.40 1.62
07-23 [5] Ű ??_Cole (8) 5 : 2 (7) [5] ĵڽƼ ??_Singer 1.43 2.90
07-17 Ȩ [5] ĵڽƼ ??_Singer (11) 8 : 4 (7) [2] ĺ ??_Eflin 1.95 1.86
07-09 [2] Ŭ ??_Williams (1) 10 : 6 (12) [5] ĵڽƼ ??_Singer 1.57 2.55
Ŭ / Quantrill ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-24 Ȩ [2] Ŭ ??_Quantrill (1) 1 : 2 (9) [1] Ƽ ??_Means 2.20 1.71
09-19 [5] ĵڽƼ ??_Singer (6) 6 : 4 (9) [2] Ŭ ??_Quantrill 1.86 1.95
09-13 [2] ý ??_Manaea (6) 1 : 3 (4) [2] Ŭ ??_Quantrill 1.80 2.05
09-02 Ȩ [2] Ŭ ??_Quantrill (8) 3 : 2 (5) [2] ĺ ??_Glasnow 2.40 1.62
07-06 Ȩ [2] Ŭ ??_Quantrill (7) 1 : 8 (19) [1] ƲŸ ??_Soroka 2.40 1.62
07-01 [2] īC ??_Steele (1) 10 : 1 (5) [2] Ŭ ??_Quantrill 1.64 2.35
05-31 [1] Ƽ ??_Gibson (11) 8 : 5 (11) [2] Ŭ ??_Quantrill 1.66 2.30
05-20 [4] ??_Carrasco (1) 10 : 9 (11) [2] Ŭ ??_Quantrill 1.66 2.30
05-14 Ȩ [2] Ŭ ??_Quantrill (12) 8 : 6 (10) [4] LA ??_Detmers 1.90 1.90
05-08 Ȩ [2] Ŭ ??_Quantrill (8) 2 : 0 (1) [1] ̳׼Ÿ ??_Ryan 2.15 1.74
  ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-19 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Singer (6) 6 : 4 (9) [21] Ŭ ??_Quantrill 1.86  1.95 
07-27 [21] Ŭ ??_Williams (9) 8 : 3 (12) [29] ĵڽƼ ??_Marsh 1.50  2.70 
07-26 [21] Ŭ ??_Civale (8) 5 : 1 (5) [29] ĵڽƼ ??_Greinke 1.47  2.75 
07-25 [21] Ŭ ??_Allen (10) 3 : 5 (7) [29] ĵڽƼ ??_Yarbrough 1.50  2.70 
07-10 [21] Ŭ ??_Bieber (7) 1 : 4 (10) [29] ĵڽƼ ??_Yarbrough 1.42  2.95 
07-09 [21] Ŭ ??_Williams (1) 10 : 6 (12) [29] ĵڽƼ ??_Singer 1.57  2.55 
07-08 [21] Ŭ ??_Civale (6) 3 : 0 (2) [29] ĵڽƼ ??_Lynch 1.50  2.70 
07-07 [21] Ŭ ??_Bibee (11) 6 : 1 (6) [29] ĵڽƼ ??_Lyles 1.50  2.70 
06-30 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Greinke (6) 4 : 3 (13) [21] Ŭ ??_Bieber 2.40  1.62 
: 4 5
                                    * ۷ιζ    


 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED