SAFS
 
 
                                        
 
 
 


 [ ] dz .Ƽ .ո,Ȳġ, ȹٷ Ȱ ϴ.


  * 2019 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]     * : 2019-12-13 [] 12:45:34

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
12-13 31 15 Ʈ 51_Bern м   15:85 0.7:5.0 7 13 ?_Hell 2.70 1.53 6.0 +
12-11 7 13 ?_Bros 5 : 1   95:5 4.8:0.8 31 15 Ʈ 51_Bern 1.39 3.25 6.0 Ȩ-
12-09 7 13 ?_Hell 3 : 2   83:17 3.6:1.3 26 14 ֳ 29_Gibs 1.62 2.40 5.5 Ȩ õ
12-06 11 23 3_Bish 3 : 2 58:42 3.0:1.9 7 13 ?_Hell 1.67 2.30 5.5
12-04 7 13 ?_Hell 5 : 1   61:39 2.5:3.1 11 23 10_Khud 2.00 1.83 5.5
12-01 29 10 LAŷ 47_Quic 2 : 1   30:70 2.8:4.0 7 13 ?_Bros 1.87 1.95 6.0 +5.5 õ
11-30 26 14 ֳ 29_Gibs 0 : 3   52:48 3.4:3.2 7 13 ?_Hell 1.77 2.10 5.5 +5.5 õ
11-28 23 12 ȣ 48_Jone 1 : 5   52:48 3.2:2.3 7 13 ?_Hell 1.67 2.30 6.5
11-24 7 13 ?_Hell 4 : 3   66:34 3.0:2.0 17 6 ݷҹ 26_Korp 1.67 2.30 6.0
11-22 11 23 3_Bish 5 : 3   88:12 3.9:1.4 7 13 ?_Hell 1.63 2.40 5.5 Ȩ õ
11-20 20 19 35_Rinn 1 : 2   65:35 3.9:1.5 7 13 ?_Hell 1.56 2.60 6.5
11-17 24 21 ĺ 34_Vasi 3 : 4   88:12 5.3:1.3 7 13 ?_Hell 1.43 3.05 6.5 Ȩ-
11-15 16 18 ÷θ 46_Bobr 3 : 4   53:47 4.2:2.3 7 13 ?_Hell 1.63 2.40 6.5
11-13 7 13 ?_Hell 0 : 4   42:58 2.6:3.6 3 3 ݷζ 13_Fran 1.87 1.95 6.5
11-11 7 13 ?_Hell 3 : 2 37:63 2.2:3.1 11 23 3_Bish 1.83 2.00 5.5
11-09 7 13 ?_Hell 4 : 1   34:66 1.8:3.3 18 20 22_Mark 1.80 2.05 6.0
11-06 7 13 ?_Ritt 1 : 2 P 67:33 3.2:2.3 30 17 50_Schn 1.74 2.15 6.5
11-03 25 16 ?_Fleu 3 : 4 75:25 3.7:1.0 7 13 ?_Bros 1.43 3.05 6.5 Ȩ õ
11-02 23 12 ȣ ?_Fleu 2 : 3   61:39 3.1:1.8 7 13 ?_Bros 1.67 2.30 6.5
10-30 26 14 ֳ 29_Gibs 7 : 4   82:18 3.5:2.2 7 13 ?_Hell 1.87 1.95 5.5 Ȩ õ
10-27 7 13 ?_Hell 2 : 1 46:54 1.6:3.2 14 11 ĶŸ 24_Ritt 2.05 1.80 6.0
10-23 7 13 ?_Hell 2 : 3   79:21 6.4:2.4 29 10 LAŷ 47_Quic 1.69 2.25 6.0 +5.5
10-21 7 13 ?_Hell 1 : 0 P 49:51 4.6:3.4 6 30 ư 30_Smit 1.74 2.15 6.5 +5.5
10-18 7 13 ?_Holt 1 : 3   74:26 5.6:2.4 5 4 I ?_Lund 1.77 2.10 6.0 +5.5
10-16 7 13 ?_Hell 2 : 4   54:46 4.5:2.7 8 26 ָ 14_Raan 1.77 2.10 6.0 +5.5
10-14 7 13 ?_Bros 2 : 7   77:23 4.8:2.4 12 22 1_Jarr 1.80 2.05 6.5 +5.5
10-13 27 24 ī 23_Lehn 2 : 3 0:0 0.0:0.0 7 13 ?_Hell 1.80 2.05 6.5
10-11 7 13 ?_Hell 5 : 2   0:0 0.0:0.0 22 25 ̳׼Ÿ 50_Dubn 1.83 2.00 6.0 Ȩ
10-09 12 22 28_Murr 1 : 4   0:0 0.0:0.0 7 13 ?_Hell 1.63 2.40 6.5 Ȩ
10-07 5 4 I 8_Varl 4 : 1   0:0 0.0:0.0 7 13 ?_Hell 1.71 2.20 6.0  • / SAFS (Sports Analysis Forecasting Sytem)

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED