SAFS
 
 
                                        
 
 
 


 [ ] dz .Ƽ .ո,Ȳġ, ȹٷ Ȱ ϴ.


  * 2019 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]     * : 2019-12-08 [] 8:05:10

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
12-08 16 27 ĶŸ 22_ м   80:20 4.1:0.8 29 16 LAŷ 34_ 1.47 2.85 5.5 Ȩ õ
12-07 5 30 ư 35_Smit 2 : 1   78:22 4.2:1.0 29 16 LAŷ 48_Quic 1.59 2.50 6.0 Ȩ õ
12-05 29 16 LAŷ ?_Gibs 1 : 3   5:95 1.1:5.0 1 7 26_Holt 2.25 1.69 6.5
12-03 26 19 ֳ 32_Gibs 4 : 2   74:26 3.8:2.2 29 16 LAŷ 48_Quic 1.69 2.25 5.5 Ȩ õ
12-01 29 16 LAŷ 48_Quic 2 : 1   30:70 2.8:4.0 10 6 ?_Bros 1.87 1.95 6.0 +5.5 õ
11-30 17 13 ȣ 45_Jone 4 : 1   56:44 3.5:2.0 29 16 LAŷ 48_Quic 1.67 2.30 6.0
11-28 29 16 LAŷ 48_Quic 4 : 1   33:67 1.8:4.2 4 14 I 10_Varl 2.15 1.74 5.5
11-26 29 16 LAŷ 48_Quic 3 : 4 56:44 2.5:3.6 17 13 ȣ 45_Jone 2.15 1.74 6.0
11-24 29 16 LAŷ 48_Quic 2 : 3   28:72 2.5:4.2 7 4 ָ 20_Raan 1.95 1.87 5.5 +5.5 õ
11-22 29 16 LAŷ 48_Quic 5 : 1   2:98 1.2:4.8 5 30 ư 35_Smit 2.10 1.77 6.0
11-19 7 4 ָ 20_Raan 3 : 0   94:6 4.7:1.1 29 16 LAŷ 48_Quic 1.59 2.50 5.5 Ȩ-
11-17 29 16 LAŷ 48_Quic 4 : 3   47:53 1.8:3.5 25 12 ?_Fleu 2.17 1.69 5.5
11-15 29 16 LAŷ 48_Quic 3 : 2 63:37 3.8:2.4 31 18 Ʈ 52_Howa 1.67 2.30 6.0
11-13 29 16 LAŷ 48_Quic 3 : 1   46:54 2.6:3.5 15 17 ̳׼Ÿ 50_Dubn 2.00 1.83 6.0
11-10 13 20 Ʈ 43_Pric 3 : 2   94:6 4.8:0.6 29 16 LAŷ 48_Quic 1.50 2.75 6.5 Ȩ-
11-08 28 1 Ÿ 36_Ande 3 : 2 81:19 3.4:2.6 29 16 LAŷ 48_Quic 2.00 1.83 6.5 Ȩ õ
11-06 22 29 15_Ande 3 : 1   99:1 5.1:0.6 29 16 LAŷ 48_Quic 1.43 3.05 6.5 Ȩ-
11-03 29 16 LAŷ ?_Gibs 4 : 3 41:59 2.5:3.0 24 26 ī 23_Lehn 1.80 2.05 6.0
10-31 29 16 LAŷ ?_Gibs 3 : 5   18:82 1.5:4.1 14 3 21_Mark 1.95 1.87 6.0
10-28 24 26 ī 23_Lehn 5 : 1   62:38 2.5:1.7 29 16 LAŷ 34_Camp 1.77 2.10 6.0 -5.5 õ
10-27 15 17 ̳׼Ÿ ?_Lehn 5 : 1   72:28 4.3:2.1 29 16 LAŷ 34_Camp 1.74 2.15 5.5 Ȩ õ
10-25 3 2 Ʈ 8_Binn 5 : 2   72:28 3.9:1.4 29 16 LAŷ 48_Quic 1.56 2.60 5.5
10-23 10 6 ?_Hell 2 : 3   79:21 6.4:2.4 29 16 LAŷ 48_Quic 1.69 2.25 6.0 +5.5
10-20 29 16 LAŷ ?_Gibs 4 : 1   48:52 3.6:3.7 16 27 ĶŸ 18_Talb 2.25 1.69 6.0 +5.5
10-18 29 16 LAŷ 48_Quic 0 : 3   52:48 5.1:3.1 21 5 ȷ 28_Hutt 1.80 2.05 6.0 +5.5
10-16 29 16 LAŷ ?_Jone 0 : 2   19:81 2.7:5.2 11 23 ijѶ 18_Mraz 2.40 1.63 6.5 +5.5
10-14 29 16 LAŷ 48_Quic 2 : 5   43:57 3.4:4.3 25 12 ?_Fleu 2.30 1.67 6.5 +5.5
10-13 29 16 LAŷ 48_Quic 7 : 4   0:0 0.0:0.0 23 10 30_Rinn 2.45 1.61 5.5
10-10 14 3 21_Mark 8 : 2   0:0 0.0:0.0 29 16 LAŷ 48_Quic 1.59 2.50 5.5
10-09 16 27 ĶŸ ?_Mark 3 : 4 0:0 0.0:0.0 29 16 LAŷ 48_Quic 1.48 2.80 6.0 +5.5  • / SAFS (Sports Analysis Forecasting Sytem)

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED