SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * Ա    
 
 
   * 2020 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...


  * ˶ Ʈ www.alraram.com Դϴ...       * ( ٷ ÷̿ մϴ. )* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]    
* : 2020-12-06 [] 8:04:58

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
03-12 28 3 LAŷ 32_Quic 3 : 2   93:7 4.1:1.0 30 13 Ÿ 53_Ande 1.59 2.50 6.0 Ȩ-
03-10 28 3 LAŷ 32_Quic 3 : 1   57:43 2.2:3.7 4 31 ݷζ ?_Hutc 2.25 1.69 5.5
03-08 28 3 LAŷ ?_Pete 7 : 3   65:35 2.3:3.4 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 2.25 1.69 5.5
03-06 28 3 LAŷ 32_Quic 1 : 0 P 42:58 1.4:4.3 12 28 34_Ande 2.55 1.57 6.0
03-02 22 6 ?_Fleu 1 : 4   95:5 4.5:0.8 28 3 LAŷ 32_Quic 1.30 3.75 5.5 Ȩ-
03-01 28 3 LAŷ 32_Quic 2 : 1 40:60 2.4:2.7 25 4 28_Blac 1.77 2.10 5.5
02-27 28 3 LAŷ 32_Quic 2 : 1   24:76 0.6:4.4 8 21 36_Murr 2.75 1.50 6.0 õ
02-24 28 3 LAŷ ?_Pete 2 : 4   42:58 1.5:3.6 9 17 ư 39_Smit 2.20 1.71 5.5
02-23 28 3 LAŷ 32_Quic 1 : 2 P 33:67 1.3:4.0 4 31 ݷζ 8_Fran 2.40 1.63 5.5
02-21 28 3 LAŷ 32_Quic 5 : 4   48:52 2.5:4.2 18 5 ÷θ 52_Bobr 2.15 1.74 6.0 +5.5 õ
02-19 13 2 ?_Hell 6 : 3   56:44 3.0:1.7 28 3 LAŷ 32_Quic 1.63 2.40 6.0
02-16 4 31 ݷζ 17_Grub 1 : 3   100:0 5.3:0.8 28 3 LAŷ 32_Quic 1.40 3.20 6.0 Ȩ-
02-13 28 3 LAŷ 32_Quic 5 : 3   22:78 1.5:4.3 15 29 ĶŸ 41_Ritt 2.20 1.71 5.5 õ
02-10 16 10 R ?_Shes 4 : 1   83:17 4.3:1.0 28 3 LAŷ 32_Quic 1.56 2.60 6.0 Ȩ õ
02-09 25 4 28_Blac 3 : 0   63:37 3.2:2.3 28 3 LAŷ ?_Pete 1.80 2.05 5.5
02-07 14 26 I 16_Varl 5 : 3   99:1 4.4:0.4 28 3 LAŷ 32_Quic 1.54 2.65 5.5 Ȩ-
02-05 5 12 47_Holt 4 : 2   87:13 4.9:1.2 28 3 LAŷ 32_Quic 1.42 3.10 6.0 Ȩ-
02-02 28 3 LAŷ 32_Quic 1 : 3   49:51 2.7:2.8 26 9 ֳ 42_Gibs 1.80 2.05 5.5
01-31 21 11 ָ ?_Hill 2 : 3 70:30 3.5:0.9 28 3 LAŷ 31_Camp 1.57 2.55 5.5 -5.5 õ
01-30 28 3 LAŷ 32_Quic 2 : 4   13:87 0.7:4.8 6 18 ĺ 13_Vasi 2.95 1.44 6.0 +
01-19 7 8 ʶ 7_Hart 4 : 1   74:26 3.8:0.9 28 3 LAŷ 32_Quic 1.59 2.50 5.5
01-17 18 5 ÷θ ?_Drie 4 : 3   79:21 4.9:1.4 28 3 LAŷ 32_Quic 1.53 2.70 6.5 Ȩ õ
01-15 6 18 ĺ 13_Vasi 4 : 3 P 93:7 5.4:1.0 28 3 LAŷ 32_Quic 1.36 3.40 6.0 Ȩ-
01-12 10 1 ijѶ 20_ 2 : 0   80:20 4.5:1.1 28 3 LAŷ 32_ 1.47 2.85 6.0 Ȩ õ
01-10 22 6 ?_Fleu 2 : 5   86:14 3.6:0.7 28 3 LAŷ 32_Quic 1.34 3.45 6.0 Ȩ-
01-09 28 3 LAŷ ?_Gibs 1 : 2   12:88 1.2:4.3 11 30 10_Bish 2.15 1.74 5.0
01-07 28 3 LAŷ ?_Shes 2 : 4   5:95 2.4:3.8 3 14 ݷҹ ?_Grub 1.91 1.91 5.5 õ
01-05 28 3 LAŷ 31_Camp 1 : 4   70:30 2.6:2.7 19 7 50_Rinn 2.05 1.80 6.0 Ȩ õ
01-01 28 3 LAŷ 32_Quic 5 : 3   29:71 2.1:3.9 7 8 ʶ 7_Hart 1.95 1.87 5.5
12-29 17 19 27_Mark 3 : 2   89:11 4.4:0.7 28 3 LAŷ 32_Quic 1.59 2.50 6.0 Ȩ- 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED