SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
   * 2020 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...


  * ˶ Ʈ www.alraram.com Դϴ...       * ( ٷ ÷̿ մϴ. )* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]    
* : 2020-11-30 [] 7:58:11

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
03-11 31 23 Ʈ 40_Bern 2 : 5   5:95 0.5:5.1 10 1 ijѶ 22_Mraz 3.10 1.42 5.5
03-09 31 23 Ʈ 55_Howa 5 : 4 P 6:94 1.0:5.9 6 18 ĺ 48_McEl 3.50 1.33 5.5 +
03-07 31 23 Ʈ 55_Howa 2 : 1   33:67 1.3:4.4 24 15 ī 49_Subb 2.50 1.55 5.5
03-03 31 23 Ʈ 55_Howa 1 : 2   2:98 0.4:5.4 4 31 ݷζ 17_Grub 3.40 1.36 5.5 +
03-01 30 13 Ÿ 53_Ande 4 : 3 P 91:9 4.5:1.1 31 23 Ʈ 55_Howa 1.56 2.60 6.0 Ȩ-
02-28 31 23 Ʈ 55_Howa 1 : 7   32:68 0.9:4.3 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 2.80 1.48 5.5
02-26 31 23 Ʈ 55_Howa 1 : 4   34:66 1.4:3.6 25 4 28_Blac 2.15 1.74 5.5
02-24 31 23 Ʈ 55_Howa 2 : 4   27:73 0.8:4.4 15 29 ĶŸ 41_Ritt 2.85 1.47 6.0
02-22 14 26 I 16_Varl 4 : 1   95:5 5.4:0.4 31 23 Ʈ 55_Howa 1.33 3.50 5.5 Ȩ-
02-19 31 23 Ʈ 55_Howa 4 : 3   19:81 0.6:4.5 23 24 Ʈ 31_Pric 2.65 1.54 5.5 +
02-17 8 21 36_Murr 5 : 1   95:5 5.7:0.8 31 23 Ʈ 55_Howa 1.29 3.75 5.5 Ȩ-
02-16 1 22 1_Rask 4 : 1   95:5 6.1:0.5 31 23 Ʈ 55_Howa 1.22 4.70 5.5 Ȩ-
02-14 25 4 28_Blac 4 : 1   91:9 4.5:1.1 31 23 Ʈ 55_Howa 1.56 2.60 5.5 Ȩ-
02-12 27 20 ȷ 51_Hutt 3 : 2   70:30 4.1:1.5 31 23 Ʈ 55_Howa 1.45 2.90 5.5
02-10 31 23 Ʈ 40_Bern 3 : 1   5:95 0.3:5.5 1 22 6_Hala 3.50 1.33 5.5 +
02-08 3 14 ݷҹ 5_Merz 2 : 0   95:5 4.9:0.3 31 23 Ʈ 55_Howa 1.33 3.50 5.5 Ȩ-
02-07 27 20 ȷ 51_Hutt 3 : 4 P 68:32 4.1:1.4 31 23 Ʈ 55_Howa 1.50 2.75 6.0
02-04 31 23 Ʈ 55_Howa 0 : 3   5:95 1.0:5.6 7 8 ʶ 35_Elli 2.85 1.47 6.0 +5.5 õ
02-02 31 23 Ʈ 55_Howa 0 : 1   44:56 1.6:3.9 16 10 R 49_Lund 2.30 1.67 6.0
02-01 16 10 R ?_Shes 4 : 2   0:0 0.0:0.0 31 23 Ʈ 55_Howa 5.5
01-23 20 27 ̳׼Ÿ 54_Dubn 4 : 2   92:8 5.0:1.3 31 23 Ʈ 55_Howa 1.40 3.20 6.0 Ȩ-
01-21 4 31 ݷζ 17_Grub 6 : 3   95:5 5.9:0.6 31 23 Ʈ 55_Howa 1.28 4.00 6.5 Ȩ-
01-19 31 23 Ʈ 55_Howa 1 : 4   14:86 1.0:5.1 18 5 ÷θ 52_Bobr 2.75 1.50 6.5
01-18 31 23 Ʈ 55_Howa 1 : 2 6:94 0.5:5.2 8 21 36_Murr 2.85 1.47 6.0 +
01-15 14 26 I 16_Varl 8 : 2   95:5 4.7:0.0 31 23 Ʈ 55_Howa 1.42 3.10 5.5 Ȩ-
01-13 31 23 Ʈ 55_Howa 1 : 5   30:70 1.3:3.6 27 20 ȷ 23_Ullm 2.15 1.74 6.0
01-11 31 23 Ʈ 55_Howa 3 : 2 P 55:45 2.5:3.1 30 13 Ÿ 53_Ande 1.95 1.87 6.5
01-08 31 23 Ʈ 55_Howa 4 : 3   40:60 1.2:3.9 23 24 Ʈ ?_Lind 2.40 1.63 5.5
01-06 24 15 ī 30_Craw 4 : 2   81:19 4.4:1.5 31 23 Ʈ 55_Howa 1.50 2.75 6.5 Ȩ õ
01-04 11 30 10_Bish 4 : 1   0:0 0.0:0.0 31 23 Ʈ 40_Bern 1.33 3.50 5.5 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED