SAFS
 
 
                                        
 
 
 


 [ ] dz .Ƽ .ո,Ȳġ, ȹٷ Ȱ ϴ.


  * 2019 covers.com prosoccer.gr ɰ ϴ ý ڽϴ...* 2019-20 ƴմϴ. Ʈ Ͻʽÿ..

* SAFS ׸ SAFS NHL ý ̿ Դϴ...

* Ȩ() :     * [ ռ_SAFSȲ ]     * : 2019-12-08 [] 9:48:40

* 񸮴 ( Save ) Դϴ. Ͻʽÿ
Ȩ SAFS Ȩ õ
12-08 31 18 Ʈ 52_Howa м   5:95 0.6:5.3 9 8 29_Murr 2.85 1.47 6.0 +
12-03 31 18 Ʈ ?_Pric 1 : 4   9:92 0.3:4.9 4 14 I 5_Grei 2.85 1.47 5.5 +
12-01 31 18 Ʈ 49_Bern 2 : 5   19:81 0.5:4.7 1 7 12_Sams 2.85 1.47 6.5 +
11-30 8 15 ʶ 9_Hart 6 : 1   95:5 4.8:0.4 31 18 Ʈ 49_Bern 1.36 3.40 6.0 Ȩ-
11-28 31 18 Ʈ 52_Howa 0 : 6   9:91 0.7:4.9 22 29 15_Ande 2.80 1.48 6.0 +
11-25 31 18 Ʈ 52_Howa 0 : 2   15:85 1.0:4.6 11 23 ijѶ 18_Mraz 2.30 1.62 5.5 +
11-24 30 21 46_Blac 5 : 1   70:30 3.4:1.8 31 18 Ʈ 52_Howa 1.66 2.22 5.5 Ȩ õ
11-22 18 28 ݷҹ 31_Korp 5 : 4   85:15 3.9:1.2 31 18 Ʈ 52_Howa 1.59 2.50 6.0 Ȩ õ
11-20 31 18 Ʈ 52_Howa 3 : 4   42:58 2.7:2.8 28 1 Ÿ 36_Ande 1.77 2.10 6.5
11-17 17 13 ȣ 45_Jone 4 : 3 P 89:11 5.0:1.4 31 18 Ʈ 52_Howa 1.44 2.95 6.5 Ȩ-
11-15 29 16 LAŷ 48_Quic 3 : 2 63:37 3.8:2.4 31 18 Ʈ 52_Howa 1.67 2.30 6.0
11-13 26 19 ֳ ?_Quic 3 : 4 67:33 3.6:1.2 31 18 Ʈ 52_Howa 1.59 2.50 6.0
11-11 31 18 Ʈ 52_Howa 3 : 2   40:60 1.3:3.9 25 12 ?_Subb 2.40 1.63 6.5
11-09 31 18 Ʈ 52_Howa 4 : 2   5:95 0.3:5.6 2 22 4_Rask 3.25 1.39 6.0 +
11-07 20 24 R 47_Lund 5 : 1   77:23 4.3:1.8 31 18 Ʈ 52_Howa 1.67 2.30 6.5 Ȩ õ
11-05 31 18 Ʈ 52_Howa 1 : 6   24:76 0.7:4.3 23 10 30_Rinn 2.80 1.48 6.0
11-03 19 9 ÷θ 51_Bobr 4 : 0   88:12 5.4:1.5 31 18 Ʈ 49_Bern 1.37 3.35 6.5 Ȩ-
11-02 11 23 ijѶ ?_Bobr 7 : 3   95:5 5.0:0.5 31 18 Ʈ 49_Bern 1.37 3.35 6.0 Ȩ-
10-30 31 18 Ʈ ?_Korp 3 : 1   28:72 0.8:3.8 5 30 ư 35_Smit 2.10 1.77 6.0
10-28 31 18 Ʈ 52_Howa 4 : 5 11:89 0.8:4.2 3 2 Ʈ 8_Binn 2.20 1.71 5.5
10-26 31 18 Ʈ 52_Howa 0 : 2   22:78 1.2:3.9 21 5 ȷ 28_Hutt 1.95 1.87 6.0 õ
10-24 28 1 Ÿ 36_Ande 5 : 2   53:47 3.0:3.0 31 18 Ʈ 52_Howa 1.77 2.10 6.0
10-23 31 18 Ʈ 52_Howa 2 : 5   42:58 2.2:3.5 14 3 21_Mark 2.00 1.83 6.0
10-19 5 30 ư 35_Smit 2 : 1   98:2 5.7:1.3 31 18 Ʈ 49_Bern 1.50 2.75 6.5 Ȩ-
10-18 16 27 ĶŸ 47_Smit 5 : 1   68:32 3.3:1.5 31 18 Ʈ 49_Bern 1.43 3.05 6.0
10-16 14 3 ?_Ritt 5 : 1   61:39 4.5:1.9 31 18 Ʈ 52_Howa 1.67 2.30 6.0
10-13 31 18 Ʈ 52_Howa 2 : 5   0:0 0.0:0.0 22 29 15_Ande 2.75 1.50 6.5
10-11 13 20 Ʈ 43_Pric 2 : 4   0:0 0.0:0.0 31 18 Ʈ 52_Howa 1.50 2.75 6.0
10-09 31 18 Ʈ 52_Howa 1 : 3   0:0 0.0:0.0 26 19 ֳ 32_Gibs 1.87 1.95 5.5
10-07 31 18 Ʈ 49_Bern 4 : 3   0:0 0.0:0.0 12 25 11_Khud 2.20 1.71 5.5  • / SAFS (Sports Analysis Forecasting Sytem)

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED