SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
 
* ¸ - й - Դϴ. Ȩ : 2, : 1

* Դϴ. Ͻʽÿ


# 2019-12-03 9:05:00   R : #     SAFS õ :

2019-12-03 9:05:00 / R [Ȳ] Ŀŷ Ŀŷ [Ȳ] /

SAFS 66% : 34% 2.9 : 3.0 2.08 : 1.75

Ȩ 16/ 10  37 28 5 3.4 / 3.3 +0/-0 [0] 22/ 33 22 8 3.1 / 3.0 +0/-0 [0]

Ȩ Ȩ /18 16 2 [] /19 12 3 [] Ȩ /16 9 4 [] /17 13 4 []

/ :6  :4 :2  :3 / :4  :6 :0  :5

Ȩ/ [49]   Lundqvist 10 12 0.905 / Fleury

0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 /
3G/Ȩ 0 1 1 1 1 2 3.3 / 3.7 3G/ 0 0 2 1 2 1 3.0 / 3.0
10G/Ȩ 2 3 3 2 5 5 1.4 / 1.3 10G/ 5 1 3 1 8 2 1.8 / 1.0

Ȩ/ 3.7 -> 3.3 -> 3.3 3.3 -> 4.3 -> 3.7 / 4.7 -> 2.7 -> 3.0 2.7 -> 2.0 -> 3.0

Ȩ/SAFS 0.0% -> 40.2% -> 35.5% -> 41.8% /SAFS 0.0% -> 39.5% -> 40.1% -> 44.2%

SAFS SAFS


    * ֱ ( Ϻ )
19-12-09 [22] 0-0-0-0  0 : 5  2-2-1-0 [16] R 1.45  2.90 
19-12-03 Ȩ [16] R 0-1-0-0  1 : 4  2-2-0-0 [22] 2.08  1.75 
19-01-09 [22] 1-2-1-0  4 : 2  0-0-2-0 [16] R 1.34  3.35 
18-12-17 Ȩ [16] R 1-1-1-0  3 : 4  1-2-0-1 o [22] 2.25  1.68 
18-01-08 [22] 1-0-1-0  2 : 1  1-0-0-0 [16] R 1.53  2.65 
17-11-01 Ȩ [16] R 1-1-4-0  6 : 4  2-2-0-0 [22] 2.35  1.65 
* :  * R ֱ
20-03-12 4 ݷζ Franc 1-1-0-1   3 : 2  1-0-1-0 16 R Georg 1.59  2.50 
20-03-11 11 Bisho 0-0-2-0   2 : 4  2-2-0-0 16 R Schne +  1.59  2.50  -5.0
20-03-08 Ȩ 16 R Shest 2-0-2-0   4 : 6  1-4-1-0 25 Black +  1.53  2.70 
20-03-06 Ȩ 16 R Lundq 1-2-2-1   6 : 5  1-2-2-0 5 Samso +  2.25  1.67 
20-03-04 Ȩ 16 R Georg 1-0-0-0   1 : 3  0-1-2-0 2 Ʈ Binni 2.20  1.71 
20-03-02 Ȩ 16 R Lundq 0-1-2-0   3 : 5  3-2-0-0 7 ʶǾ Hart +  1.95  1.87  +5.0
20-02-29 7 ʶǾ Hart 1-2-2-0   5 : 2  1-0-1-0 16 R Lundq +  1.59  2.50  Ȩ
20-02-28 23 Ʈ Price 1-1-0-0   2 : 5  0-1-4-0 16 R Georg +  1.74  2.15 
20-02-26 14 I Varla 0-1-2-0   3 : 4  1-1-1-1 16 R Georg +  1.69  2.25  Ȩ
20-02-23 Ȩ 16 R Lundq 1-1-1-0   3 : 2  1-1-0-0 29 ȣ Dell 1.57  2.55  Ȩ
20-02-22 10 ijѶ̳ Mraze 0-1-1-0   2 : 5  1-2-2-0 16 R Lundq +  1.63  2.40  Ȩ
20-02-20 24 ī Crawf 0-1-2-0   3 : 6  1-0-5-0 16 R Lundq +  1.74  2.15  Ȩ
20-02-17 Ȩ 16 R Lundq 0-0-1-0   1 : 3  1-1-1-0 1 Halak 2.25  1.69  +5.0
20-02-15 3 ݷҹ Merzl 0-1-0-0   1 : 3  1-0-2-0 16 R Lundq 1.67  2.30 
20-02-14 20 ̳׼Ÿ Dubny 2-1-0-0   3 : 4  1-0-2-1 16 R Lundq +  1.71  2.20  +5.0
* : --------------


  * ֱ
20-03-10 9 ư Smith 1-0-1-0   2 : 3  1-0-1-1 22 Fleur 1.83  2.00  +5.0
20-03-09 15 ĶŸ Ritti 0-2-1-0   3 : 6  2-1-2-0 22 Fleur +  1.95  1.87 
20-03-07 13 Helle 3-1-0-0   4 : 0  0-0-0-0 22 Fleur 2.15  1.74 
20-03-04 Ȩ 22 Lehne 0-1-2-0   3 : 0  0-0-0-0 25 Black 1.36  3.40 
20-03-02 Ȩ 22 Fleur 0-1-0-0   1 : 4  2-2-0-0 28 LAŷ Quick 1.30  3.75 
20-02-29 Ȩ 22 Fleur 1-0-3-0   4 : 2  1-0-1-0 27 ȷ Hutto +  1.40  3.20 
20-02-27 Ȩ 22 Fleur 1-0-2-0   3 : 0  0-0-0-0 9 ư Koski 1.50  2.75  Ȩ
20-02-24 26 ֳ Gibso 1-1-3-0   5 : 6  1-2-2-1 22 Subba +  2.50  1.59 
20-02-23 Ȩ 22 Fleur 1-2-2-0   5 : 3  1-1-1-0 18 ÷θ Bobro +  1.53  2.70 
20-02-21 Ȩ 22 Fleur 1-2-2-0   5 : 3  1-1-1-0 6 ĺ Vasil +  2.00  1.83 
20-02-18 Ȩ 22 Fleur 2-1-0-0   3 : 2  0-0-2-0 5 Holtb 1.74  2.15 
20-02-16 Ȩ 22 Fleur 0-1-0-0   1 : 0  0-0-0-0 14 I Varla 1.56  2.60 
20-02-14 Ȩ 22 Fleur 2-1-2-1   6 : 5  3-1-1-0 2 Ʈ Binni +  1.67  2.30 
20-02-12 20 ̳׼Ÿ Dubny 2-2-0-0   4 : 0  0-0-0-0 22 Fleur 2.25  1.69 
20-02-09 Ȩ 22 Fleur 2-1-2-0   5 : 6  1-0-4-1 10 ijѶ̳ Mraze +  1.71  2.20 
* : ont color=red>---------------

 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED