SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
 
* ¸ - й - Դϴ. Ȩ : 2, : 1

* Դϴ. Ͻʽÿ


# 2019-12-01 5:05:00   Ʈ : ʶǾ #     SAFS õ :

2019-12-01 5:05:00 / Ʈ [Ȳ] Ŀŷ Ŀŷ ʶǾ [Ȳ] /

SAFS 48% : 52% 2.9 : 2.4 1.69 : 2.25

Ȩ 23/ 24  31 28 12 2.8 / 3.2 +0/-0 [0] 7/ 41 21 7 3.5 / 2.1 +0/-0 [0]

Ȩ Ȩ /14 16 7 [] /17 12 5 [] Ȩ /25 6 4 [] /16 15 3 []

/ :6  :4 :2  :3 / :6  :4 :1  :4

Ȩ/ [31]   Price 27 25 0.909 / [35]  Elliott 16 7 0.899

0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 /
3G/Ȩ 0 1 0 2 0 3 1.0 / 4.0 3G/ 2 1 0 0 2 1 2.3 / 1.3
10G/Ȩ 1 3 3 3 4 6 1.3 / 0.9 10G/ 6 1 3 0 9 1 1.5 / 0.9

Ȩ/ 3.3 -> 4.0 -> 1.0 2.3 -> 3.3 -> 4.0 / 4.0 -> 5.0 -> 2.3 2.3 -> 2.3 -> 1.3

Ȩ/SAFS 0.0% -> 42.0% -> 40.1% -> 30.9% /SAFS 0.0% -> 48.7% -> 56.3% -> 43.0%

SAFS SAFS


    * ֱ ( Ϻ )
20-01-17 [7] ʶǾ 1-0-0-0  1 : 4  1-2-1-0 [23] Ʈ 1.71  2.20 
19-12-01 Ȩ [23] Ʈ 1-1-1-0  3 : 4  0-2-1-1 o [7] ʶǾ 1.69  2.25 
19-11-08 [7] ʶǾ 1-1-0-1  3 : 2  0-1-1-0 o [23] Ʈ 1.83  2.00 
19-03-20 [7] ʶǾ 0-0-1-0  1 : 3  1-1-1-0 [23] Ʈ 1.87  1.95 
19-02-22 Ȩ [23] Ʈ 3-2-0-0  5 : 1  0-0-1-0 [7] ʶǾ 1.63  2.35 
18-02-27 Ȩ [23] Ʈ 0-0-0-0  0 : 1  0-0-0-1 a [7] ʶǾ 2.05  1.80 
18-02-21 [7] ʶǾ 0-1-1-1  3 : 2  1-0-1-0 o [23] Ʈ 1.61  2.45 
18-02-09 [7] ʶǾ 0-2-3-0  5 : 3  0-2-1-0 [23] Ʈ 1.63  2.40 
17-02-03 [7] ʶǾ 0-1-2-0  3 : 1  1-0-0-0 [23] Ʈ 1.87  1.95 
16-11-06 Ȩ [23] Ʈ 2-1-2-0  5 : 4  2-0-2-0 [7] ʶǾ 1.62  2.40 
16-10-25 Ȩ [23] Ʈ 0-1-2-0  3 : 1  0-1-0-0 [7] ʶǾ 1.61  2.45 
16-01-07 [7] ʶǾ 1-2-1-0  4 : 3  1-1-1-0 [23] Ʈ 1.87  1.95 
15-02-12 Ȩ [23] Ʈ 0-0-1-1  2 : 1  1-0-0-0 o [7] ʶǾ 1.53  2.65 
* :  * Ʈ ֱ
20-03-11 Ȩ 23 Ʈ Price 0-0-2-0   2 : 4  0-4-0-0 19 Saros +  1.95  1.87 
20-03-08 18 ÷θ Dried 0-1-3-0   4 : 1  0-0-1-0 23 Ʈ Price 1.80  2.05 
20-03-06 6 ĺ Vasil 2-1-1-0   4 : 0  0-0-0-0 23 Ʈ Price 1.53  2.70 
20-03-04 14 I Varla 0-0-2-0   2 : 6  3-1-2-0 23 Ʈ Price +  1.71  2.20  Ȩ
20-03-01 Ȩ 23 Ʈ Price 1-2-0-1   4 : 3  0-1-2-0 10 ijѶ̳ Forsb +  1.77  2.10 
20-02-28 Ȩ 23 Ʈ Price 1-1-0-0   2 : 5  0-1-4-0 16 R Georg +  1.74  2.15 
20-02-26 Ȩ 23 Ʈ Price 2-0-1-0   3 : 4  1-1-1-1 17 Demko +  1.80  2.05 
20-02-23 30 Ÿ Ander 0-0-0-0   0 : 3  2-1-0-0 23 Ʈ Price 2.10  1.77 
20-02-21 5 Holtb 1-1-1-0   3 : 4  1-1-1-1 23 Ʈ Price +  1.53  2.70  Ȩ
20-02-19 31 ƮƮ Howar 0-1-3-0   4 : 3  2-1-0-0 23 Ʈ Price +  2.65  1.54 
20-02-16 Ȩ 23 Ʈ Price 1-2-0-0   3 : 4  0-2-1-1 11 Bisho +  2.10  1.77 
20-02-15 8 Murra 0-3-1-0   4 : 1  0-1-0-0 23 Ʈ Price 1.54  2.65  Ȩ
20-02-13 1 Rask 1-2-1-0   4 : 1  0-1-0-0 23 Ʈ Price 1.50  2.75 
20-02-11 Ȩ 23 Ʈ Price 2-0-0-0   2 : 3  1-1-1-0 21 ָ Raant    
20-02-09 Ȩ 23 Ʈ Price 0-0-1-1   2 : 1  0-0-1-0 12 Campb 1.95  1.87 
* : --------------


  * ʶǾ ֱ
20-03-11 Ȩ 7 ʶǾ Hart 0-0-0-0   0 : 2  0-1-1-0 1 Rask 1.95  1.87 
20-03-08 Ȩ 7 ʶǾ Hart 0-1-2-0   3 : 1  0-1-0-0 27 ȷ Hutto 1.43  3.05 
20-03-06 Ȩ 7 ʶǾ Hart 1-1-2-0   4 : 1  0-0-1-0 10 ijѶ̳ Mraze 1.75  2.10  Ȩ
20-03-05 5 Holtb 1-1-0-0   2 : 5  0-3-2-0 7 ʶǾ Ellio +  1.63  2.40  +5.0
20-03-02 16 R Lundq 0-1-2-0   3 : 5  3-2-0-0 7 ʶǾ Hart +  1.95  1.87  +5.0
20-02-29 Ȩ 7 ʶǾ Hart 1-2-2-0   5 : 2  1-0-1-0 16 R Lundq +  1.59  2.50  Ȩ
20-02-26 Ȩ 7 ʶǾ Hart 1-2-1-0   4 : 2  1-0-1-0 29 ȣ Jones +  1.47  2.85 
20-02-23 Ȩ 7 ʶǾ Hart 2-1-1-0   4 : 2  0-1-1-0 13 Helle +  1.67  2.30  Ȩ
20-02-21 3 ݷҹ Korpi 2-1-0-0   3 : 4  1-2-0-1 7 ʶǾ Hart +  1.80  2.05 
20-02-19 Ȩ 7 ʶǾ Hart 2-1-2-0   5 : 1  0-1-0-0 3 ݷҹ Korpi +  1.69  2.25  Ȩ
20-02-16 6 ĺ Vasil 2-1-2-0   5 : 3  0-1-2-0 7 ʶǾ Hart +  1.57  2.55 
20-02-14 18 ÷θ Bobro 0-0-2-0   2 : 6  3-1-2-0 7 ʶǾ Hart +  1.77  2.10  +5.0
20-02-12 14 I Varla 3-0-2-0   5 : 3  0-2-1-0 7 ʶǾ Ellio +  1.80  2.05  +5.0
20-02-11 Ȩ 7 ʶǾ Hart 1-2-1-0   4 : 1  1-0-0-0 18 ÷θ Bobro 1.80  2.05  +5.0
20-02-09 5 Holtb 1-0-1-0   2 : 7  1-3-3-0 7 ʶǾ Ellio +  1.57  2.55  +5.0
* : --------------

 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED