SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
 
* ¸ - й - Դϴ. Ȩ : 2, : 1

* Դϴ. Ͻʽÿ


# 2019-12-02 5:05:00   ̳׼Ÿ :  #     SAFS õ :

2019-12-02 5:05:00 / ̳׼Ÿ [Ȳ] Ŀŷ Ŀŷ  [Ȳ] /

SAFS 5% : 95% 2.6 : 2.8 1.91 : 1.91

Ȩ 20/ 27  34 27 7 3.1 / 2.9 +0/-0 [0] 11/ 30  37 24 8 2.5 / 2.3 +0/-0 [0]

Ȩ Ȩ /18 11 5 [] /16 16 2 [] Ȩ /19 12 3 [] /18 12 5 []

/ :5  :5 :2  :3 / :4  :6 :1  :4

Ȩ/ [21]   Stalock 20 11 0.102 / [10]  Bishop 21 16 0.922

0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 /
3G/Ȩ 0 0 2 1 2 1 3.7 / 4.3 3G/ 0 2 0 1 0 3 0.7 / 2.3
10G/Ȩ 2 2 5 1 7 3 1.6 / 1.1 10G/ 2 4 1 3 3 7 0.9 / 0.9

Ȩ/ 4.3 -> 3.7 -> 3.7 3.0 -> 1.7 -> 4.3 / 2.3 -> 2.3 -> 0.7 2.3 -> 3.3 -> 2.3

Ȩ/SAFS 0.0% -> 36.0% -> 36.3% -> 23.2% /SAFS 0.0% -> 30.4% -> 27.4% -> 20.4%

SAFS SAFS


    * ֱ ( Ϻ )
20-02-08 [11]  1-1-0-0  2 : 3  0-2-1-0 [20] ̳׼Ÿ 1.53  2.70 
20-01-19 Ȩ [20] ̳׼Ÿ 2-3-2-0  7 : 0  0-0-0-0 [11]  2.00  1.83 
19-12-02 Ȩ [20] ̳׼Ÿ 0-1-1-1  3 : 2  0-1-1-0 a [11]  1.91  1.91 
19-10-30 [11]  0-1-5-0  6 : 3  2-1-0-0 [20] ̳׼Ÿ 1.69  2.25 
19-04-07 [11]  0-0-3-0  3 : 0  0-0-0-0 [20] ̳׼Ÿ 1.67  2.30 
19-03-15 Ȩ [20] ̳׼Ÿ 0-1-0-0  1 : 4  0-3-1-0 [11]  1.83  2.00 
19-02-02 [11]  0-1-2-0  3 : 1  0-1-0-0 [20] ̳׼Ÿ 1.71  2.20 
18-12-23 Ȩ [20] ̳׼Ÿ 0-0-1-0  1 : 2  0-0-1-1 o [11]  1.67  2.30 
18-10-20 [11]  0-0-1-0  1 : 3  0-0-3-0 [20] ̳׼Ÿ 1.63  2.40 
18-04-01 [11]  1-1-2-0  4 : 1  0-0-1-0 [20] ̳׼Ÿ 1.95  1.87 
18-03-30 Ȩ [20] ̳׼Ÿ 1-3-1-0  5 : 2  1-1-0-0 [11]  1.63  2.40 
18-02-04 [11]  0-4-2-0  6 : 1  0-0-1-0 [20] ̳׼Ÿ 1.67  2.30 
17-12-28 Ȩ [20] ̳׼Ÿ 1-2-1-0  4 : 2  1-1-0-0 [11]  1.77  2.10 
17-02-17 Ȩ [20] ̳׼Ÿ 1-1-1-0  3 : 1  0-0-1-0 [11]  1.50  2.70 
17-01-25 [11]  0-2-0-0  2 : 3  1-1-0-1 a [20] ̳׼Ÿ 1.95  1.87 
* :  * ̳׼Ÿ ֱ
20-03-09 26 ֳ Gibso 1-2-1-0   4 : 5  2-0-2-1 20 ̳׼Ÿ Dubny +  2.15  1.72 
20-03-08 28 LAŷ Peter 1-2-4-0   7 : 3  0-1-2-0 20 ̳׼Ÿ Dubny +  2.25  1.69 
20-03-06 29 ȣ Jones 1-0-1-0   2 : 3  1-2-0-0 20 ̳׼Ÿ Dubny 1.95  1.87  +5.0
20-03-04 Ȩ 20 ̳׼Ÿ Dubny 2-0-1-0   3 : 1  0-0-1-0 19 Saros 1.77  2.10 
20-03-02 Ȩ 20 ̳׼Ÿ Dubny 2-0-1-0   3 : 4  3-0-1-0 5 Holtb +  2.15  1.74  +5.0
20-02-29 3 ݷҹ Korpi 0-0-0-0   0 : 5  2-2-1-0 20 ̳׼Ÿ Dubny 1.77  2.10  Ȩ
20-02-28 31 ƮƮ Howar 0-1-0-0   1 : 7  3-3-1-0 20 ̳׼Ÿ Dubny +  2.80  1.48 
20-02-26 Ȩ 20 ̳׼Ÿ Dubny 2-2-1-0   5 : 4  1-0-3-0 3 ݷҹ Merzl +  1.57  2.55 
20-02-24 Ȩ 20 ̳׼Ÿ Dubny 0-1-0-0   1 : 4  2-1-1-0 2 Ʈ Binni 1.95  1.87  +5.0
20-02-22 9 ư Koski 2-1-0-0   3 : 5  1-2-2-0 20 ̳׼Ÿ Dubny +  1.87  1.95  +5.0
20-02-20 17 Marks 0-1-2-0   3 : 4  1-1-1-1 20 ̳׼Ÿ Dubny +  1.77  2.10  +5.0
20-02-16 Ȩ 20 ̳׼Ÿ Dubny 0-0-0-0   0 : 2  0-0-2-0 29 ȣ Jones 1.56  2.60 
20-02-14 Ȩ 20 ̳׼Ÿ Dubny 2-1-0-0   3 : 4  1-0-2-1 16 R Lundq +  1.71  2.20  +5.0
20-02-12 Ȩ 20 ̳׼Ÿ Dubny 2-2-0-0   4 : 0  0-0-0-0 22 Fleur 2.25  1.69 
20-02-10 Ȩ 20 ̳׼Ÿ Dubny 0-2-0-0   2 : 3  0-3-0-0 4 ݷζ Franc 2.00  1.83  +5.0
* : ont color=red>---------------


  *  ֱ
20-03-11 Ȩ 11 Bisho 0-0-2-0   2 : 4  2-2-0-0 16 R Schne +  1.59  2.50  -5.0
20-03-08 Ȩ 11 Bisho 0-0-0-0   0 : 1  0-1-0-0 19 Rinne 1.67  2.30  Ȩ
20-03-06 19 Rinne 1-1-0-0   2 : 0  0-0-0-0 11 Bisho 1.87  1.95 
20-03-04 Ȩ 11 Bisho 0-0-1-0   1 : 2  0-1-0-1 9 ư Koski 1.57  2.55  Ȩ
20-03-01 2 Ʈ Binni 1-2-0-1   4 : 3  1-1-1-0 11 Bisho +  1.69  2.25 
20-02-28 1 Rask 1-2-1-0   4 : 3  1-0-2-0 11 Bisho +  1.57  2.55  -5.0
20-02-26 10 ijѶ̳ Mraze 0-1-0-0   1 : 4  3-1-0-0 11 Bisho 1.83  2.00  Ȩ
20-02-24 Ȩ 11 Bisho 1-1-0-0   2 : 1  0-1-0-0 24 ī Crawf 1.53  2.70  -5.0
20-02-22 Ȩ 11 Bisho 0-0-1-0   1 : 5  2-2-1-0 2 Ʈ Allen +  1.57  2.55 
20-02-20 Ȩ 11 Bisho 1-1-1-0   3 : 2  0-2-0-0 21 ָ Raant 1.63  2.40  -5.0
20-02-17 30 Ÿ Ander 2-0-1-1   4 : 3  2-0-1-0 11 Khudo +  2.40  1.63 
20-02-16 23 Ʈ Price 1-2-0-0   3 : 4  0-2-1-1 11 Bisho +  2.10  1.77 
20-02-14 12 Ander 0-1-1-0   2 : 3  1-1-1-0 11 Bisho 1.71  2.20 
20-02-12 Ȩ 11 Bisho 1-2-1-0   4 : 1  1-0-0-0 10 ijѶ̳ Mraze 1.77  2.10 
20-02-09 2 Ʈ Binni 2-0-0-0   2 : 3  1-1-0-1 11 Khudo 1.63  2.40 
* : --------------

 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED