SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
 
* ¸ - й - Դϴ. Ȩ : 2, : 1

* Դϴ. Ͻʽÿ


# 2020-03-12 11:08:00   ݷζ : R #     SAFS õ :

2020-03-12 11:08:00 / ݷζ [Ȳ] Ŀŷ Ŀŷ R [Ȳ] /

SAFS 83% : 17% 4.2 : 1.0 1.59 : 2.50

Ȩ 4/ 31  42 20 8 3.6 / 3.0 +0/-0 [0] 16/ 10  37 28 5 3.4 / 3.3 +0/-0 [0]

Ȩ Ȩ /18 9 6 [] /24 11 2 [] Ȩ /18 16 2 [] /19 12 3 []

/ :2  :8 :2  :3 / :6  :4 :2  :3

Ȩ/ [8]   Francouz 20 7 0.922 / [44]  Georgiev 17 14 0.097

0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 /
3G/Ȩ 1 0 1 1 2 1 2.7 / 2.7 3G/ 0 1 1 1 1 2 3.3 / 3.7
10G/Ȩ 2 1 5 2 7 3 1.1 / 0.8 10G/ 2 3 3 2 5 5 1.4 / 1.3

Ȩ/ 3.0 -> 2.7 -> 2.7 2.0 -> 3.7 -> 2.7 / 3.7 -> 3.3 -> 3.3 3.3 -> 4.3 -> 3.7

Ȩ/SAFS 0.0% -> 22.7% -> 21.0% -> 19.4% /SAFS 0.0% -> 40.2% -> 35.5% -> 41.8%

SAFS SAFS


    * ֱ ( Ϻ )
20-03-12 Ȩ [4] ݷζ 1-1-0-1  3 : 2  1-0-1-0 o [16] R 1.59  2.50 
20-01-08 [16] R 2-2-1-0  5 : 3  2-1-0-0 [4] ݷζ 2.50  1.59 
19-01-05 Ȩ [4] ݷζ 2-1-3-0  6 : 1  0-0-1-0 [16] R 1.47  2.75 
18-10-17 [16] R 1-1-0-1  3 : 2  0-2-0-0 a [4] ݷζ 2.15  1.74 
18-01-21 Ȩ [4] ݷζ 1-1-1-0  3 : 1  0-1-0-0 [16] R 1.80  2.05 
17-10-06 [16] R 2-0-0-0  2 : 4  2-1-1-0 [4] ݷζ 1.50  2.70 
17-02-12 [16] R 1-0-3-0  4 : 2  1-1-0-0 [4] ݷζ 1.36  3.40 
17-01-01 Ȩ [4] ݷζ 2-0-0-0  2 : 6  2-2-2-0 [16] R 2.45  1.61 
15-12-05 [16] R 0-0-1-0  1 : 2  0-2-0-0 [4] ݷζ 1.67  2.30 
15-11-08 Ȩ [4] ݷζ 1-0-0-0  1 : 2  0-2-0-0 [16] R 2.35  1.65 
* :  * ݷζ ֱ
20-03-12 Ȩ 4 ݷζ Franc 1-1-0-1   3 : 2  1-0-1-0 16 R Georg 1.59  2.50 
20-03-10 28 LAŷ Quick 2-0-1-0   3 : 1  0-0-1-0 4 ݷζ Hutch 2.25  1.69 
20-03-09 29 ȣ Jones 1-1-1-0   3 : 4  1-2-1-0 4 ݷζ Gruba +  2.40  1.63 
20-03-07 17 Demko 2-2-2-0   6 : 3  1-2-0-0 4 ݷζ Franc +  2.10  1.77 
20-03-05 Ȩ 4 ݷζ Gruba 2-0-1-0   3 : 4  2-1-0-1 26 ֳ Gibso +  1.32  3.55 
20-03-03 31 ƮƮ Howar 1-0-0-0   1 : 2  1-1-0-0 4 ݷζ Gruba 3.40  1.36 
20-03-01 19 Rinne 0-0-2-0   2 : 3  0-2-1-0 4 ݷζ Franc 1.71  2.20 
20-02-29 10 ijѶ̳ Nedel 0-0-2-0   2 : 3  1-1-1-0 4 ݷζ Franc 1.87  1.95 
20-02-27 Ȩ 4 ݷζ Franc 1-1-1-0   3 : 2  1-1-0-0 27 ȷ Hutto 1.47  2.85 
20-02-23 28 LAŷ Quick 1-0-0-0   1 : 2  0-1-0-1 4 ݷζ Franc 2.40  1.63 
20-02-22 26 ֳ Gibso 0-0-0-0   0 : 1  0-1-0-0 4 ݷζ Franc 2.50  1.59 
20-02-20 Ȩ 4 ݷζ Franc 1-1-1-0   3 : 1  0-0-1-0 14 I Varla 1.59  2.50 
20-02-18 Ȩ 4 ݷζ Gruba 1-1-1-0   3 : 4  0-3-0-1 6 ĺ Vasil +  1.95  1.87 
20-02-16 Ȩ 4 ݷζ Gruba 0-1-0-0   1 : 3  1-0-2-0 28 LAŷ Quick 1.40  3.20 
20-02-14 Ȩ 4 ݷζ Gruba 2-0-0-0   2 : 3  0-1-2-0 5 Holtb 1.74  2.15 
* : ont color=red>---------------


  * R ֱ
20-03-12 4 ݷζ Franc 1-1-0-1   3 : 2  1-0-1-0 16 R Georg 1.59  2.50 
20-03-11 11 Bisho 0-0-2-0   2 : 4  2-2-0-0 16 R Schne +  1.59  2.50 
20-03-08 Ȩ 16 R Shest 2-0-2-0   4 : 6  1-4-1-0 25 Black +  1.53  2.70 
20-03-06 Ȩ 16 R Lundq 1-2-2-1   6 : 5  1-2-2-0 5 Samso +  2.25  1.67 
20-03-04 Ȩ 16 R Georg 1-0-0-0   1 : 3  0-1-2-0 2 Ʈ Binni 2.20  1.71 
20-03-02 Ȩ 16 R Lundq 0-1-2-0   3 : 5  3-2-0-0 7 ʶǾ Hart +  1.95  1.87 
20-02-29 7 ʶǾ Hart 1-2-2-0   5 : 2  1-0-1-0 16 R Lundq +  1.59  2.50 
20-02-28 23 Ʈ Price 1-1-0-0   2 : 5  0-1-4-0 16 R Georg +  1.74  2.15 
20-02-26 14 I Varla 0-1-2-0   3 : 4  1-1-1-1 16 R Georg +  1.69  2.25 
20-02-23 Ȩ 16 R Lundq 1-1-1-0   3 : 2  1-1-0-0 29 ȣ Dell 1.57  2.55 
20-02-22 10 ijѶ̳ Mraze 0-1-1-0   2 : 5  1-2-2-0 16 R Lundq +  1.63  2.40 
20-02-20 24 ī Crawf 0-1-2-0   3 : 6  1-0-5-0 16 R Lundq +  1.74  2.15 
20-02-17 Ȩ 16 R Lundq 0-0-1-0   1 : 3  1-1-1-0 1 Halak 2.25  1.69 
20-02-15 3 ݷҹ Merzl 0-1-0-0   1 : 3  1-0-2-0 16 R Lundq 1.67  2.30 
20-02-14 20 ̳׼Ÿ Dubny 2-1-0-0   3 : 4  1-0-2-1 16 R Lundq +  1.71  2.20 
* : --------------

 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED