SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
 
* ¸ - й - Դϴ. Ȩ : 2, : 1

* Դϴ. Ͻʽÿ


# 2019-12-01 11:05:00   ݷζ : ī #     SAFS õ : Ȩ

2019-12-01 11:05:00 / ݷζ [Ȳ] Ŀŷ Ŀŷ ī [Ȳ] /

SAFS 72% : 28% 4.2 : 1.4 1.63 : 2.40

Ȩ 4/ 31  42 20 8 3.6 / 3.0 +0/-0 [0] 24/ 15  32 30 8 3.0 / 3.0 +0/-0 [0]

Ȩ Ȩ /18 9 6 [] /24 11 2 [] Ȩ /16 14 4 [] /16 16 4 []

/ :2  :8 :2  :3 / :4  :6 :2  :3

Ȩ/ [17]   Grubauer 18 12 0.151 / [44]  Lehner 16 10 0.183

0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 /
3G/Ȩ 1 0 1 1 2 1 2.7 / 2.7 3G/ 1 1 0 1 1 2 2.3 / 2.0
10G/Ȩ 2 1 5 2 7 3 1.1 / 0.8 10G/ 4 1 2 3 6 4 1.4 / 1.3

Ȩ/ 3.0 -> 2.7 -> 2.7 2.0 -> 3.7 -> 2.7 / 3.7 -> 4.3 -> 2.3 3.3 -> 2.3 -> 2.0

Ȩ/SAFS 0.0% -> 22.7% -> 21.0% -> 19.4% /SAFS 0.0% -> 45.7% -> 37.2% -> 37.0%

SAFS SAFS


    * ֱ ( Ϻ )
19-12-22 Ȩ [4] ݷζ 1-2-0-0  3 : 5  0-1-4-0 [24] ī 1.43  3.05 
19-12-19 [24] ī 1-0-0-0  1 : 4  1-2-1-0 [4] ݷζ 2.40  1.63 
19-12-01 Ȩ [4] ݷζ 3-4-0-0  7 : 3  1-1-1-0 [24] ī 1.63  2.40 
19-11-30 [24] ī 1-1-0-0  2 : 5  3-2-0-0 [4] ݷζ 1.83  2.00 
19-03-25 [24] ī 0-0-1-1  2 : 1  0-1-0-0 o [4] ݷζ 1.83  2.00 
19-03-24 Ȩ [4] ݷζ 0-2-2-0  4 : 2  0-1-1-0 [24] ī 1.67  2.30 
19-02-23 [24] ī 0-2-1-0  3 : 5  1-1-3-0 [4] ݷζ 1.95  1.86 
18-12-30 Ȩ [4] ݷζ 1-1-0-0  2 : 3  2-0-0-1 o [24] ī 1.45  2.80 
18-12-22 Ȩ [4] ݷζ 0-1-0-0  1 : 2  1-0-1-0 [24] ī 1.44  2.85 
18-03-31 Ȩ [4] ݷζ 1-1-3-0  5 : 0  0-0-0-0 [24] ī 1.43  2.90 
18-03-21 [24] ī 1-0-0-0  1 : 5  0-3-2-0 [4] ݷζ 2.00  1.83 
17-10-29 Ȩ [4] ݷζ 3-2-1-0  6 : 3  0-2-1-0 [24] ī 2.05  1.80 
17-04-05 Ȩ [4] ݷζ 0-2-1-1  4 : 3  0-3-0-0 o [24] ī 2.90  1.43 
17-03-20 [24] ī 1-0-5-0  6 : 3  2-1-0-0 [4] ݷζ 1.28  3.75 
17-01-18 Ȩ [4] ݷζ 1-3-0-0  4 : 6  2-1-3-0 [24] ī 2.50  1.59 
* :  * ݷζ ֱ
20-03-12 Ȩ 4 ݷζ Franc 1-1-0-1   3 : 2  1-0-1-0 16 R Georg 1.59  2.50 
20-03-10 28 LAŷ Quick 2-0-1-0   3 : 1  0-0-1-0 4 ݷζ Hutch 2.25  1.69 
20-03-09 29 ȣ Jones 1-1-1-0   3 : 4  1-2-1-0 4 ݷζ Gruba +  2.40  1.63 
20-03-07 17 Demko 2-2-2-0   6 : 3  1-2-0-0 4 ݷζ Franc +  2.10  1.77 
20-03-05 Ȩ 4 ݷζ Gruba 2-0-1-0   3 : 4  2-1-0-1 26 ֳ Gibso +  1.32  3.55 
20-03-03 31 ƮƮ Howar 1-0-0-0   1 : 2  1-1-0-0 4 ݷζ Gruba 3.40  1.36 
20-03-01 19 Rinne 0-0-2-0   2 : 3  0-2-1-0 4 ݷζ Franc 1.71  2.20 
20-02-29 10 ijѶ̳ Nedel 0-0-2-0   2 : 3  1-1-1-0 4 ݷζ Franc 1.87  1.95 
20-02-27 Ȩ 4 ݷζ Franc 1-1-1-0   3 : 2  1-1-0-0 27 ȷ Hutto 1.47  2.85 
20-02-23 28 LAŷ Quick 1-0-0-0   1 : 2  0-1-0-1 4 ݷζ Franc 2.40  1.63 
20-02-22 26 ֳ Gibso 0-0-0-0   0 : 1  0-1-0-0 4 ݷζ Franc 2.50  1.59 
20-02-20 Ȩ 4 ݷζ Franc 1-1-1-0   3 : 1  0-0-1-0 14 I Varla 1.59  2.50 
20-02-18 Ȩ 4 ݷζ Gruba 1-1-1-0   3 : 4  0-3-0-1 6 ĺ Vasil +  1.95  1.87 
20-02-16 Ȩ 4 ݷζ Gruba 0-1-0-0   1 : 3  1-0-2-0 28 LAŷ Quick 1.40  3.20 
20-02-14 Ȩ 4 ݷζ Gruba 2-0-0-0   2 : 3  0-1-2-0 5 Holtb 1.74  2.15  Ȩ
* : ont color=red>---------------


  * ī ֱ
20-03-12 Ȩ 24 ī Crawf 0-3-3-0   6 : 2  1-0-1-0 29 ȣ Jones +  1.63  2.40  -5.0
20-03-09 Ȩ 24 ī Crawf 0-0-0-0   0 : 2  0-1-1-0 2 Ʈ Binni 2.20  1.71 
20-03-07 31 ƮƮ Howar 0-2-0-0   2 : 1  0-1-0-0 24 ī Subba 2.50  1.55 
20-03-06 Ȩ 24 ī Crawf 1-3-0-0   4 : 3  0-1-2-0 9 ư Smith +  1.87  1.95  +5.0
20-03-04 Ȩ 24 ī Crawf 1-4-1-0   6 : 2  0-1-1-0 26 ֳ Gibso +  1.57  2.55 
20-03-01 18 ÷θ Bobro 1-0-1-0   2 : 3  1-1-0-1 24 ī Crawf 1.63  2.40 
20-02-28 6 ĺ Vasil 0-1-1-0   2 : 5  0-0-5-0 24 ī Crawf +  1.48  2.75  Ȩ
20-02-26 2 Ʈ Binni 1-1-4-0   6 : 5  2-1-2-0 24 ī Crawf +  1.50  2.75 
20-02-24 11 Bisho 1-1-0-0   2 : 1  0-1-0-0 24 ī Crawf 1.53  2.70  -5.0
20-02-22 Ȩ 24 ī Crawf 0-0-1-1   2 : 1  0-1-0-0 19 Rinne 2.05  1.80  Ȩ
20-02-20 Ȩ 24 ī Crawf 0-1-2-0   3 : 6  1-0-5-0 16 R Lundq +  1.74  2.15  Ȩ
20-02-17 13 Helle 0-2-1-0   3 : 2  1-1-0-0 24 ī Crawf 1.69  2.25 
20-02-16 15 ĶŸ Ritti 2-1-1-0   4 : 8  2-4-2-0 24 ī Crawf +  1.69  2.25  Ȩ
20-02-13 17 Marks 1-1-1-0   3 : 0  0-0-0-0 24 ī Crawf 1.67  2.30  Ȩ
20-02-12 9 ư Smith 2-2-1-0   5 : 3  2-1-0-0 24 ī Crawf +  1.80  2.05 
* : ont color=red>---------------

 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED