SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
 
* ¸ - й - Դϴ. Ȩ : 2, : 1

* Դϴ. Ͻʽÿ


# 2020-03-10 9:08:00   Ʈ : ÷θ #     SAFS õ : Ȩ

2020-03-10 9:08:00 / Ʈ [Ȳ] Ŀŷ Ŀŷ ÷θ [Ȳ] /

SAFS 79% : 21% 4.3 : 1.6 1.63 : 2.40

Ȩ 2/ 16  42 18 11 3.3 / 2.4 +0/-0 [0] 18/ 35 25 9 3.4 / 3.4 +0/-0 [0]

Ȩ Ȩ /23 6 6 [] /19 12 5 [] Ȩ /17 14 4 [] /18 11 5 []

/ :4  :6 :1  :4 / :2  :8 :-1  :6

Ȩ/ [12]   Binnington 30 13 0.916 / Driedger

0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 /
3G/Ȩ 0 1 2 0 2 1 2.3 / 1.3 3G/ 1 1 1 0 2 1 2.3 / 1.3
10G/Ȩ 3 1 5 1 8 2 1.6 / 1.0 10G/ 1 4 3 2 4 6 1.1 / 1.4

Ȩ/ 4.3 -> 3.0 -> 2.3 2.7 -> 2.7 -> 1.3 / 3.0 -> 1.7 -> 2.3 3.7 -> 3.7 -> 1.3

Ȩ/SAFS 0.0% -> 34.6% -> 32.9% -> 36.4% /SAFS 0.0% -> 33.5% -> 33.9% -> 46.4%

SAFS SAFS


    * ֱ ( Ϻ )
20-03-10 Ȩ [2] Ʈ 0-1-0-0  1 : 2  0-1-1-0 [18] ÷θ 1.63  2.40 
19-02-06 [18] ÷θ 1-0-1-0  2 : 3  0-0-3-0 [2] Ʈ 1.95  1.86 
18-12-12 Ȩ [2] Ʈ 0-0-4-0  4 : 3  1-0-2-0 [18] ÷θ 1.86  1.95 
18-01-10 Ȩ [2] Ʈ 2-1-1-0  4 : 7  2-3-2-0 [18] ÷θ 1.63  2.40 
17-10-13 [18] ÷θ 0-3-2-0  5 : 2  0-1-1-0 [2] Ʈ 1.80  2.05 
17-04-07 [18] ÷θ 0-1-2-0  3 : 6  1-1-4-0 [2] Ʈ 2.10  1.77 
17-02-21 Ȩ [2] Ʈ 0-0-1-0  1 : 2  1-0-1-0 [18] ÷θ 1.71  2.20 
15-12-03 Ȩ [2] Ʈ 0-1-0-0  1 : 3  0-3-0-0 [18] ÷θ 1.61  2.45 
15-02-17 [18] ÷θ 0-0-1-0  1 : 2  0-1-0-1 a [2] Ʈ 2.40  1.63 
* :  * Ʈ ֱ
20-03-12 26 ֳ Mille 1-1-0-0   2 : 4  2-1-1-0 2 Ʈ Binni +  2.53  1.57 
20-03-10 Ȩ 2 Ʈ Binni 0-1-0-0   1 : 2  0-1-1-0 18 ÷θ Dried 1.63  2.40  Ȩ
20-03-09 24 ī Crawf 0-0-0-0   0 : 2  0-1-1-0 2 Ʈ Binni 2.20  1.71 
20-03-07 25 Black 1-2-1-0   4 : 2  1-0-1-0 2 Ʈ Binni +  2.55  1.57 
20-03-04 16 R Georg 1-0-0-0   1 : 3  0-1-2-0 2 Ʈ Binni 2.20  1.71 
20-03-01 Ȩ 2 Ʈ Binni 1-2-0-1   4 : 3  1-1-1-0 11 Bisho +  1.69  2.25 
20-02-28 Ȩ 2 Ʈ Binni 1-0-1-1   3 : 2  2-0-0-0 14 I Varla 1.59  2.50  Ȩ
20-02-26 Ȩ 2 Ʈ Binni 1-1-4-0   6 : 5  2-1-2-0 24 ī Crawf +  1.50  2.75 
20-02-24 20 ̳׼Ÿ Dubny 0-1-0-0   1 : 4  2-1-1-0 2 Ʈ Binni 1.95  1.87  +5.0
20-02-22 11 Bisho 0-0-1-0   1 : 5  2-2-1-0 2 Ʈ Allen +  1.57  2.55 
20-02-21 Ȩ 2 Ʈ Binni 0-0-1-0   1 : 0  0-0-0-0 21 ָ Raant 1.54  2.65  Ȩ
20-02-19 Ȩ 2 Ʈ Binni 0-1-2-0   3 : 0  0-0-0-0 25 Black 1.43  3.05 
20-02-17 19 Rinne 0-1-1-0   2 : 1  0-1-0-0 2 Ʈ Binni 1.83  2.00 
20-02-16 Ȩ 2 Ʈ Binni 0-3-0-0   3 : 4  2-1-1-0 19 Rinne +  1.74  2.15 
20-02-14 22 Fleur 2-1-2-1   6 : 5  3-1-1-0 2 Ʈ Binni +  1.67  2.30 
* : ont color=red>---------------


  * ÷θ ֱ
20-03-10 2 Ʈ Binni 0-1-0-0   1 : 2  0-1-1-0 18 ÷θ Dried 1.63  2.40  Ȩ
20-03-08 Ȩ 18 ÷θ Dried 0-1-3-0   4 : 1  0-0-1-0 23 Ʈ Price 1.80  2.05 
20-03-06 Ȩ 18 ÷θ Bobro 0-1-0-0   1 : 2  0-1-0-1 1 Halak 2.25  1.67 
20-03-02 Ȩ 18 ÷θ Bobro 0-0-0-0   0 : 3  1-1-1-0 15 ĶŸ Talbo 1.75  2.10  +5.0
20-03-01 Ȩ 18 ÷θ Bobro 1-0-1-0   2 : 3  1-1-0-1 24 ī Crawf 1.63  2.40 
20-02-28 Ȩ 18 ÷θ Bobro 3-0-0-0   3 : 5  3-0-2-0 12 Ander +  1.95  1.87  +5.0
20-02-26 21 ָ Kuemp 1-0-0-0   1 : 2  0-1-1-0 18 ÷θ Bobro 1.77  2.10  Ȩ
20-02-23 22 Fleur 1-2-2-0   5 : 3  1-1-1-0 18 ÷θ Bobro +  1.53  2.70 
20-02-21 28 LAŷ Quick 2-2-1-0   5 : 4  2-1-1-0 18 ÷θ Bobro +  2.15  1.74  +5.0
20-02-20 26 ֳ Gibso 1-0-0-0   1 : 4  1-2-1-0 18 ÷θ Bobro 2.10  1.77 
20-02-18 29 ȣ Jones 1-0-2-0   3 : 5  1-1-3-0 18 ÷θ Bobro +  2.05  1.80 
20-02-16 Ȩ 18 ÷θ Bobro 0-0-1-0   1 : 4  1-0-3-0 9 ư Smith 1.63  2.40 
20-02-14 Ȩ 18 ÷θ Bobro 0-0-2-0   2 : 6  3-1-2-0 7 ʶǾ Hart +  1.77  2.10  +5.0
20-02-12 25 Black 1-2-0-0   3 : 5  2-3-0-0 18 ÷θ Bobro +  2.10  1.77  Ȩ
20-02-11 7 ʶǾ Hart 1-2-1-0   4 : 1  1-0-0-0 18 ÷θ Bobro 1.80  2.05  +5.0
* : ont color=red>---------------

 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED