SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
 
* ¸ - й - Դϴ. Ȩ : 2, : 1

* Դϴ. Ͻʽÿ


# 2019-11-28 12:35:00   LAŷ : I #     SAFS õ :

2019-11-28 12:35:00 / LAŷ [Ȳ] Ŀŷ Ŀŷ I [Ȳ] /

SAFS 33% : 67% 1.8 : 4.2 2.15 : 1.74

Ȩ 28/ 29 34 7 2.8 / 2.6 +0/-0 [0] 14/ 26  35 23 10 3.2 / 2.9 +0/-0 [0]

Ȩ Ȩ /19 12 3 [] /10 22 4 [] Ȩ /20 9 6 [] /15 14 4 []

/ :2  :8 :0  :5 / :3  :7 :2  :3

Ȩ/ [32]   Quick 16 22 0.910 / [16]  Varlamov 19 14 0.913

0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 /
3G/Ȩ 3 0 0 0 3 0 4.3 / 2.0 3G/ 0 1 0 2 0 3 3.0 / 4.0
10G/Ȩ 7 2 1 0 8 2 0.6 / 0.9 10G/ 2 4 0 4 2 8 1.4 / 0.8

Ȩ/ 1.7 -> 2.3 -> 4.3 2.3 -> 0.7 -> 2.0 / 3.7 -> 1.3 -> 3.0 2.0 -> 4.3 -> 4.0

Ȩ/SAFS 0.0% -> 47.1% -> 53.8% -> 56.3% /SAFS 0.0% -> 34.7% -> 30.6% -> 27.6%

SAFS SAFS


    * ֱ ( Ϻ )
20-02-07 [14] I 0-2-3-0  5 : 3  2-1-0-0 [28] LAŷ 1.54  2.65 
19-11-28 Ȩ [28] LAŷ 1-1-2-0  4 : 1  1-0-0-0 [14] I 2.15  1.74 
19-02-03 [14] I 1-0-3-0  4 : 2  1-0-1-0 [28] LAŷ 1.58  2.45 
18-10-19 Ȩ [28] LAŷ 1-0-1-0  2 : 7  1-2-4-0 [14] I 1.57  2.55 
17-12-17 [14] I 1-0-2-1  4 : 3  2-0-1-0 o [28] LAŷ 1.74  2.15 
17-10-16 Ȩ [28] LAŷ 1-1-1-0  3 : 2  0-1-1-0 [14] I 1.69  2.25 
17-01-22 [14] I 1-1-2-0  4 : 2  0-0-2-0 [28] LAŷ 2.00  1.83 
16-11-24 Ȩ [28] LAŷ 1-0-3-0  4 : 2  0-0-2-0 [14] I 1.45  2.80 
15-11-14 Ȩ [28] LAŷ 1-1-0-0  2 : 1  1-0-0-0 [14] I 1.74  2.15 
15-03-28 [14] I 0-1-1-0  2 : 3  0-1-2-0 [28] LAŷ 1.77  2.10 
* :  * LAŷ ֱ
20-03-12 Ȩ 28 LAŷ Quick 1-0-2-0   3 : 2  1-0-1-0 30 Ÿ Ander 1.59  2.50 
20-03-10 Ȩ 28 LAŷ Quick 2-0-1-0   3 : 1  0-0-1-0 4 ݷζ Hutch 2.25  1.69 
20-03-08 Ȩ 28 LAŷ Peter 1-2-4-0   7 : 3  0-1-2-0 20 ̳׼Ÿ Dubny +  2.25  1.69 
20-03-06 Ȩ 28 LAŷ Quick 0-0-0-1   1 : 0  0-0-0-0 12 Ander 2.55  1.57 
20-03-02 22 Fleur 0-1-0-0   1 : 4  2-2-0-0 28 LAŷ Quick 1.30  3.75 
20-03-01 Ȩ 28 LAŷ Quick 0-1-0-1   2 : 1  1-0-0-0 25 Black 1.77  2.10 
20-02-27 Ȩ 28 LAŷ Quick 1-1-0-0   2 : 1  0-0-1-0 8 Murra 2.75  1.50 
20-02-24 Ȩ 28 LAŷ Peter 0-1-1-0   2 : 4  1-2-1-0 9 ư Smith +  2.20  1.71 
20-02-23 Ȩ 28 LAŷ Quick 1-0-0-0   1 : 2  0-1-0-1 4 ݷζ Franc 2.40  1.63 
20-02-21 Ȩ 28 LAŷ Quick 2-2-1-0   5 : 4  2-1-1-0 18 ÷θ Bobro +  2.15  1.74  +5.0
20-02-19 13 Helle 0-3-3-0   6 : 3  1-0-2-0 28 LAŷ Quick +  1.63  2.40 
20-02-16 4 ݷζ Gruba 0-1-0-0   1 : 3  1-0-2-0 28 LAŷ Quick 1.40  3.20 
20-02-13 Ȩ 28 LAŷ Quick 0-2-3-0   5 : 3  0-1-2-0 15 ĶŸ Ritti +  2.20  1.71 
20-02-10 16 R Shest 1-0-3-0   4 : 1  0-0-1-0 28 LAŷ Quick 1.56  2.60  Ȩ
20-02-09 25 Black 0-3-0-0   3 : 0  0-0-0-0 28 LAŷ Peter 1.80  2.05 
* : ont color=red>---------------


  * I ֱ
20-03-11 17 Demko 2-2-0-1   5 : 4  2-1-1-0 14 I Varla +  1.77  2.10 
20-03-08 Ȩ 14 I Varla 0-1-1-0   2 : 3  1-0-1-1 10 ijѶ̳ Forsb 1.80  2.05 
20-03-06 30 Ÿ Ander 1-2-1-0   4 : 3  1-1-1-0 14 I Varla +  2.40  1.63 
20-03-04 Ȩ 14 I Varla 0-0-2-0   2 : 6  3-1-2-0 23 Ʈ Price +  1.71  2.20  Ȩ
20-03-01 Ȩ 14 I Varla 0-0-0-0   0 : 4  2-0-2-0 1 Rask 2.25  1.69 
20-02-28 2 Ʈ Binni 1-0-1-1   3 : 2  2-0-0-0 14 I Varla 1.59  2.50  Ȩ
20-02-26 Ȩ 14 I Varla 0-1-2-0   3 : 4  1-1-1-1 16 R Georg +  1.69  2.25  Ȩ
20-02-24 Ȩ 14 I Varla 1-2-1-0   4 : 1  1-0-0-0 29 ȣ Jones 1.45  2.90 
20-02-22 Ȩ 14 I Varla 1-1-2-0   4 : 1  0-0-1-0 31 ƮƮ Howar 1.33  3.50 
20-02-20 4 ݷζ Franc 1-1-1-0   3 : 1  0-0-1-0 14 I Varla 1.59  2.50 
20-02-18 21 ָ Raant 1-0-1-0   2 : 1  0-0-1-0 14 I Varla 1.74  2.15 
20-02-16 22 Fleur 0-1-0-0   1 : 0  0-0-0-0 14 I Varla 1.56  2.60 
20-02-14 19 Rinne 3-2-0-0   5 : 0  0-0-0-0 14 I Varla 1.71  2.20 
20-02-12 Ȩ 14 I Varla 3-0-2-0   5 : 3  0-2-1-0 7 ʶǾ Ellio +  1.80  2.05  +5.0
20-02-11 5 Samso 1-2-0-0   3 : 5  3-2-0-0 14 I Varla +  1.56  2.60  Ȩ
* : --------------

 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED