SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
 
* ¸ - й - Դϴ. Ȩ : 2, : 1

* Դϴ. Ͻʽÿ


# 2019-11-26 9:05:00   R : ̳׼Ÿ #     SAFS õ : +5.5 ()

2019-11-26 9:05:00 / R [Ȳ] Ŀŷ Ŀŷ ̳׼Ÿ [Ȳ] /

SAFS 1% : 99% 3.7 : 3.4 1.91 : 1.91

Ȩ 16/ 10  37 28 5 3.4 / 3.3 +0/-0 [0] 20/ 27  34 27 7 3.1 / 2.9 +0/-0 [0]

Ȩ Ȩ /18 16 2 [] /19 12 3 [] Ȩ /18 11 5 [] /16 16 2 []

/ :6  :4 :2  :3 / :5  :5 :2  :3

Ȩ/ Blackwood / Kahkonen

0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 /
3G/Ȩ 0 1 1 1 1 2 3.3 / 3.7 3G/ 0 0 2 1 2 1 3.7 / 4.3
10G/Ȩ 2 3 3 2 5 5 1.4 / 1.3 10G/ 2 2 5 1 7 3 1.6 / 1.1

Ȩ/ 3.7 -> 3.3 -> 3.3 3.3 -> 4.3 -> 3.7 / 4.3 -> 3.7 -> 3.7 3.0 -> 1.7 -> 4.3

Ȩ/SAFS 0.0% -> 40.2% -> 35.5% -> 41.8% /SAFS 0.0% -> 36.0% -> 36.3% -> 23.2%

SAFS SAFS


    * ֱ ( Ϻ )
20-02-14 [20] ̳׼Ÿ 2-1-0-0  3 : 4  1-0-2-1 a [16] R 1.71  2.20 
19-11-26 Ȩ [16] R 1-0-1-1  3 : 2  0-1-1-0 o [20] ̳׼Ÿ 1.91  1.91 
19-03-17 [20] ̳׼Ÿ 2-1-2-0  5 : 2  1-0-1-0 [16] R 1.47  2.75 
19-02-22 Ȩ [16] R 0-1-0-0  1 : 4  1-1-2-0 [20] ̳׼Ÿ 1.86  1.95 
18-02-24 Ȩ [16] R 0-1-0-0  1 : 4  2-0-2-0 [20] ̳׼Ÿ 2.40  1.63 
18-02-14 [20] ̳׼Ÿ 3-0-0-0  3 : 2  1-1-0-0 [16] R 1.45  2.80 
17-03-19 [20] ̳׼Ÿ 1-0-1-0  2 : 3  1-2-0-0 [16] R 1.53  2.65 
16-12-24 Ȩ [16] R 1-2-1-0  4 : 7  1-5-1-0 [20] ̳׼Ÿ 1.67  2.30 
15-12-19 [20] ̳׼Ÿ 1-1-3-0  5 : 2  0-1-1-0 [16] R 1.77  2.10 
15-04-04 [20] ̳׼Ÿ 0-1-1-0  2 : 3  2-0-1-0 [16] R 1.74  2.15 
* :  * R ֱ
20-03-12 4 ݷζ Franc 1-1-0-1   3 : 2  1-0-1-0 16 R Georg 1.59  2.50 
20-03-11 11 Bisho 0-0-2-0   2 : 4  2-2-0-0 16 R Schne +  1.59  2.50  -5.0
20-03-08 Ȩ 16 R Shest 2-0-2-0   4 : 6  1-4-1-0 25 Black +  1.53  2.70 
20-03-06 Ȩ 16 R Lundq 1-2-2-1   6 : 5  1-2-2-0 5 Samso +  2.25  1.67 
20-03-04 Ȩ 16 R Georg 1-0-0-0   1 : 3  0-1-2-0 2 Ʈ Binni 2.20  1.71 
20-03-02 Ȩ 16 R Lundq 0-1-2-0   3 : 5  3-2-0-0 7 ʶǾ Hart +  1.95  1.87  +5.0
20-02-29 7 ʶǾ Hart 1-2-2-0   5 : 2  1-0-1-0 16 R Lundq +  1.59  2.50  Ȩ
20-02-28 23 Ʈ Price 1-1-0-0   2 : 5  0-1-4-0 16 R Georg +  1.74  2.15 
20-02-26 14 I Varla 0-1-2-0   3 : 4  1-1-1-1 16 R Georg +  1.69  2.25  Ȩ
20-02-23 Ȩ 16 R Lundq 1-1-1-0   3 : 2  1-1-0-0 29 ȣ Dell 1.57  2.55  Ȩ
20-02-22 10 ijѶ̳ Mraze 0-1-1-0   2 : 5  1-2-2-0 16 R Lundq +  1.63  2.40  Ȩ
20-02-20 24 ī Crawf 0-1-2-0   3 : 6  1-0-5-0 16 R Lundq +  1.74  2.15  Ȩ
20-02-17 Ȩ 16 R Lundq 0-0-1-0   1 : 3  1-1-1-0 1 Halak 2.25  1.69  +5.0
20-02-15 3 ݷҹ Merzl 0-1-0-0   1 : 3  1-0-2-0 16 R Lundq 1.67  2.30 
20-02-14 20 ̳׼Ÿ Dubny 2-1-0-0   3 : 4  1-0-2-1 16 R Lundq +  1.71  2.20  +5.0
* : --------------


  * ̳׼Ÿ ֱ
20-03-09 26 ֳ Gibso 1-2-1-0   4 : 5  2-0-2-1 20 ̳׼Ÿ Dubny +  2.15  1.72 
20-03-08 28 LAŷ Peter 1-2-4-0   7 : 3  0-1-2-0 20 ̳׼Ÿ Dubny +  2.25  1.69 
20-03-06 29 ȣ Jones 1-0-1-0   2 : 3  1-2-0-0 20 ̳׼Ÿ Dubny 1.95  1.87  +5.0
20-03-04 Ȩ 20 ̳׼Ÿ Dubny 2-0-1-0   3 : 1  0-0-1-0 19 Saros 1.77  2.10 
20-03-02 Ȩ 20 ̳׼Ÿ Dubny 2-0-1-0   3 : 4  3-0-1-0 5 Holtb +  2.15  1.74  +5.0
20-02-29 3 ݷҹ Korpi 0-0-0-0   0 : 5  2-2-1-0 20 ̳׼Ÿ Dubny 1.77  2.10  Ȩ
20-02-28 31 ƮƮ Howar 0-1-0-0   1 : 7  3-3-1-0 20 ̳׼Ÿ Dubny +  2.80  1.48 
20-02-26 Ȩ 20 ̳׼Ÿ Dubny 2-2-1-0   5 : 4  1-0-3-0 3 ݷҹ Merzl +  1.57  2.55 
20-02-24 Ȩ 20 ̳׼Ÿ Dubny 0-1-0-0   1 : 4  2-1-1-0 2 Ʈ Binni 1.95  1.87  +5.0
20-02-22 9 ư Koski 2-1-0-0   3 : 5  1-2-2-0 20 ̳׼Ÿ Dubny +  1.87  1.95  +5.0
20-02-20 17 Marks 0-1-2-0   3 : 4  1-1-1-1 20 ̳׼Ÿ Dubny +  1.77  2.10  +5.0
20-02-16 Ȩ 20 ̳׼Ÿ Dubny 0-0-0-0   0 : 2  0-0-2-0 29 ȣ Jones 1.56  2.60 
20-02-14 Ȩ 20 ̳׼Ÿ Dubny 2-1-0-0   3 : 4  1-0-2-1 16 R Lundq +  1.71  2.20  +5.0
20-02-12 Ȩ 20 ̳׼Ÿ Dubny 2-2-0-0   4 : 0  0-0-0-0 22 Fleur 2.25  1.69 
20-02-10 Ȩ 20 ̳׼Ÿ Dubny 0-2-0-0   2 : 3  0-3-0-0 4 ݷζ Franc 2.00  1.83  +5.0
* : ont color=red>---------------

 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED