SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
 
* ¸ - й - Դϴ. Ȩ : 2, : 1

* Դϴ. Ͻʽÿ


# 2019-11-26 9:05:00    : ĶŸ #     SAFS õ : Ȩ ڵ

2019-11-26 9:05:00 / [Ȳ] Ŀŷ Ŀŷ ĶŸ [Ȳ] /

SAFS 87% : 13% 4.1 : 1.1 1.63 : 2.40

Ȩ 8/ 21  40 23 6 3.5 / 2.6 +0/-0 [0] 15/ 29  36 26 8 3.1 / 3.4 +0/-0 [0]

Ȩ Ȩ /23 8 4 [] /17 15 2 [] Ȩ /16 12 5 [] /20 14 3 []

/ :6  :4 :4  :1 / :6  :4 :1  :4

Ȩ/ [36]   Murray 20 11 0.905 / [41]  Rittich 24 17 0.912

0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 /
3G/Ȩ 0 2 1 0 1 2 3.0 / 4.3 3G/ 2 1 0 0 2 1 3.0 / 3.3
10G/Ȩ 1 3 2 4 3 7 0.8 / 1.3 10G/ 3 2 3 2 6 4 1.5 / 1.0

Ȩ/ 2.0 -> 3.7 -> 3.0 3.3 -> 3.3 -> 4.3 / 4.0 -> 3.0 -> 3.0 2.7 -> 2.7 -> 3.3

Ȩ/SAFS 0.0% -> 32.3% -> 36.4% -> 33.8% /SAFS 0.0% -> 44.2% -> 36.0% -> 20.5%

SAFS SAFS


    * ֱ ( Ϻ )
19-12-18 [15] ĶŸ 1-0-0-0  1 : 4  0-2-2-0 [8] 1.81  2.01 
19-11-26 Ȩ [8] 1-1-0-1  3 : 2  1-1-0-0 o [15] ĶŸ 1.63  2.40 
19-02-17 Ȩ [8] 1-1-2-0  4 : 5  1-4-0-0 [15] ĶŸ 1.74  2.15 
18-10-26 [15] ĶŸ 0-0-1-0  1 : 9  3-4-2-0 [8] 1.87  1.95 
18-03-06 Ȩ [8] 2-1-0-1  4 : 3  2-1-0-0 o [15] ĶŸ 1.57  2.55 
17-11-03 [15] ĶŸ 0-0-1-1  2 : 1  0-0-1-0 o [8] 1.83  2.00 
17-03-14 [15] ĶŸ 1-1-1-1  4 : 3  2-0-1-0 a [8] 2.00  1.83 
17-02-08 Ȩ [8] 0-0-2-0  2 : 3  0-2-0-1 a [15] ĶŸ 1.57  2.55 
15-11-09 [15] ĶŸ 3-1-1-0  5 : 2  1-1-0-0 [8] 2.10  1.77 
15-02-08 [15] ĶŸ 0-0-0-0  0 : 4  2-1-1-0 [8] 1.95  1.87 
* :  * ֱ
20-03-11 25 Black 1-0-1-0   2 : 5  1-1-3-0 8 Murra +  2.60  1.56 
20-03-09 Ȩ 8 Murra 2-0-0-0   2 : 6  1-2-3-0 10 ijѶ̳ Nedel +  1.63  2.40  Ȩ
20-03-08 Ȩ 8 Murra 0-0-2-0   2 : 5  3-0-2-0 5 Holtb +  1.77  2.10  +5.0
20-03-06 27 ȷ Hutto 1-0-1-0   2 : 4  2-1-1-0 8 Murra +  2.50  1.59 
20-03-04 Ȩ 8 Murra 3-1-3-0   7 : 3  1-0-2-0 30 Ÿ Ander +  1.34  3.45 
20-03-01 29 ȣ Jones 1-2-2-0   5 : 0  0-0-0-0 8 Murra 2.40  1.63 
20-02-29 26 ֳ Gibso 1-2-0-0   3 : 2  0-1-1-0 8 Murra 2.55  1.57 
20-02-27 28 LAŷ Quick 1-1-0-0   2 : 1  0-0-1-0 8 Murra 2.75  1.50 
20-02-24 5 Holtb 1-0-4-0   5 : 3  0-2-1-0 8 Murra +  1.74  2.15  +5.0
20-02-23 Ȩ 8 Murra 0-1-1-0   2 : 5  3-0-2-0 27 ȷ Hutto +  1.44  2.95 
20-02-21 12 Ander 0-3-1-0   4 : 0  0-0-0-0 8 Murra 1.87  1.95  +5.0
20-02-19 Ȩ 8 Murra 2-3-0-0   5 : 2  0-2-0-0 12 Ander +  1.74  2.15  +5.0
20-02-17 Ȩ 8 Murra 2-3-0-0   5 : 1  1-0-0-0 31 ƮƮ Howar +  1.29  3.75 
20-02-15 Ȩ 8 Murra 0-3-1-0   4 : 1  0-1-0-0 23 Ʈ Price 1.54  2.65  Ȩ
20-02-12 Ȩ 8 Murra 1-0-0-0   1 : 2  0-1-0-1 6 ĺ Vasil 1.91  1.91 
* : ont color=red>---------------


  * ĶŸ ֱ
20-03-09 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 0-2-1-0   3 : 6  2-1-2-0 22 Fleur +  1.95  1.87 
20-03-07 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 2-1-0-0   3 : 2  1-1-0-0 21 ָ Raant 1.69  2.25 
20-03-05 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 0-0-2-1   3 : 2  2-0-0-0 3 ݷҹ Korpi 1.59  2.50 
20-03-02 18 ÷θ Bobro 0-0-0-0   0 : 3  1-1-1-0 15 ĶŸ Talbo 1.75  2.10  +5.0
20-03-01 6 ĺ Vasil 1-3-0-0   4 : 3  0-2-1-0 15 ĶŸ Ritti +  1.59  2.50 
20-02-28 19 Rinne 1-0-2-1   4 : 3  0-2-1-0 15 ĶŸ Ritti +  1.74  2.15 
20-02-26 1 Rask 0-1-1-0   2 : 5  1-2-2-0 15 ĶŸ Ritti +  1.47  2.85 
20-02-24 31 ƮƮ Howar 1-0-1-0   2 : 4  2-1-1-0 15 ĶŸ Ritti +  2.85  1.47 
20-02-22 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 3-0-0-0   3 : 4  3-1-0-0 1 Rask +  2.20  1.71 
20-02-18 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 0-1-5-0   6 : 4  0-2-2-0 26 ֳ Gibso +  1.53  2.70  Ȩ
20-02-16 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 2-1-1-0   4 : 8  2-4-2-0 24 ī Crawf +  1.69  2.25  Ȩ
20-02-14 26 ֳ Gibso 0-0-0-0   0 : 6  4-1-1-0 15 ĶŸ Talbo +  1.95  1.87 
20-02-13 28 LAŷ Quick 0-2-3-0   5 : 3  0-1-2-0 15 ĶŸ Ritti +  2.20  1.71 
20-02-11 29 ȣ Jones 1-1-0-0   2 : 6  3-1-2-0 15 ĶŸ Ritti +  1.95  1.87  +5.0
20-02-09 17 Marks 2-0-0-0   2 : 6  2-1-3-0 15 ĶŸ Ritti +  1.77  2.10  Ȩ
* : --------------

 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED