SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
 
* ¸ - й - Դϴ. Ȩ : 2, : 1

* Դϴ. Ͻʽÿ


# 2019-11-22 12:35:00   LAŷ : ư #     SAFS õ :

2019-11-22 12:35:00 / LAŷ [Ȳ] Ŀŷ Ŀŷ ư [Ȳ] /

SAFS 2% : 98% 1.2 : 4.8 2.10 : 1.77

Ȩ 28/ 29 34 7 2.8 / 2.6 +0/-0 [0] 9/ 17  37 24 10 3.3 / 3.4 +0/-0 [0]

Ȩ Ȩ /19 12 3 [] /10 22 4 [] Ȩ /17 11 6 [] /20 13 4 []

/ :2  :8 :0  :5 / :4  :6 :1  :4

Ȩ/ [32]   Quick 16 22 0.910 / [39]  Smith 19 11 0.906

0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 /
3G/Ȩ 3 0 0 0 3 0 4.3 / 2.0 3G/ 1 2 0 0 1 2 2.7 / 2.7
10G/Ȩ 7 2 1 0 8 2 0.6 / 0.9 10G/ 2 2 3 3 5 5 0.8 / 1.1

Ȩ/ 1.7 -> 2.3 -> 4.3 2.3 -> 0.7 -> 2.0 / 2.0 -> 4.3 -> 2.7 3.0 -> 2.7 -> 2.7

Ȩ/SAFS 0.0% -> 47.1% -> 53.8% -> 56.3% /SAFS 0.0% -> 39.9% -> 46.1% -> 35.7%

SAFS SAFS


    * ֱ ( Ϻ )
20-02-24 Ȩ [28] LAŷ 0-1-1-0  2 : 4  1-2-1-0 [9] ư 2.20  1.71 
19-12-07 [9] ư 2-0-0-0  2 : 1  0-0-1-0 [28] LAŷ 1.59  2.50 
19-11-22 Ȩ [28] LAŷ 3-1-1-0  5 : 1  0-1-0-0 [9] ư 2.10  1.77 
19-10-06 [9] ư 2-1-3-0  6 : 5  3-0-2-0 [28] LAŷ 1.63  2.40 
19-03-27 [9] ư 5-2-1-0  8 : 4  1-3-0-0 [28] LAŷ 1.48  2.80 
19-01-06 Ȩ [28] LAŷ 3-0-1-0  4 : 0  0-0-0-0 [9] ư 1.83  2.00 
18-11-30 [9] ư 2-0-1-0  3 : 2  2-0-0-0 [28] LAŷ 1.63  2.35 
18-11-26 Ȩ [28] LAŷ 1-1-3-0  5 : 2  1-1-0-0 [9] ư 2.10  1.77 
18-03-25 [9] ư 2-1-0-0  3 : 2  1-1-0-0 [28] LAŷ 2.05  1.80 
18-02-25 Ȩ [28] LAŷ 0-1-2-0  3 : 4  1-2-1-0 [9] ư 1.69  2.25 
18-02-08 Ȩ [28] LAŷ 1-1-3-0  5 : 2  0-2-0-0 [9] ư 1.77  2.10 
18-01-03 [9] ư 0-0-0-0  0 : 5  0-1-4-0 [28] LAŷ 1.83  2.00 
17-04-05 Ȩ [28] LAŷ 0-3-3-0  6 : 4  2-1-1-0 [9] ư 1.91  1.91 
17-03-29 [9] ư 1-1-0-0  2 : 1  1-0-0-0 [28] LAŷ 1.80  2.05 
17-03-21 [9] ư 2-0-0-0  2 : 0  0-0-0-0 [28] LAŷ 1.77  2.10 
* :  * LAŷ ֱ
20-03-12 Ȩ 28 LAŷ Quick 1-0-2-0   3 : 2  1-0-1-0 30 Ÿ Ander 1.59  2.50 
20-03-10 Ȩ 28 LAŷ Quick 2-0-1-0   3 : 1  0-0-1-0 4 ݷζ Hutch 2.25  1.69 
20-03-08 Ȩ 28 LAŷ Peter 1-2-4-0   7 : 3  0-1-2-0 20 ̳׼Ÿ Dubny +  2.25  1.69 
20-03-06 Ȩ 28 LAŷ Quick 0-0-0-1   1 : 0  0-0-0-0 12 Ander 2.55  1.57 
20-03-02 22 Fleur 0-1-0-0   1 : 4  2-2-0-0 28 LAŷ Quick 1.30  3.75 
20-03-01 Ȩ 28 LAŷ Quick 0-1-0-1   2 : 1  1-0-0-0 25 Black 1.77  2.10 
20-02-27 Ȩ 28 LAŷ Quick 1-1-0-0   2 : 1  0-0-1-0 8 Murra 2.75  1.50 
20-02-24 Ȩ 28 LAŷ Peter 0-1-1-0   2 : 4  1-2-1-0 9 ư Smith +  2.20  1.71 
20-02-23 Ȩ 28 LAŷ Quick 1-0-0-0   1 : 2  0-1-0-1 4 ݷζ Franc 2.40  1.63 
20-02-21 Ȩ 28 LAŷ Quick 2-2-1-0   5 : 4  2-1-1-0 18 ÷θ Bobro +  2.15  1.74  +5.0
20-02-19 13 Helle 0-3-3-0   6 : 3  1-0-2-0 28 LAŷ Quick +  1.63  2.40 
20-02-16 4 ݷζ Gruba 0-1-0-0   1 : 3  1-0-2-0 28 LAŷ Quick 1.40  3.20 
20-02-13 Ȩ 28 LAŷ Quick 0-2-3-0   5 : 3  0-1-2-0 15 ĶŸ Ritti +  2.20  1.71 
20-02-10 16 R Shest 1-0-3-0   4 : 1  0-0-1-0 28 LAŷ Quick 1.56  2.60  Ȩ
20-02-09 25 Black 0-3-0-0   3 : 0  0-0-0-0 28 LAŷ Peter 1.80  2.05 
* : ont color=red>---------------


  * ư ֱ
20-03-12 Ȩ 9 ư Smith 0-2-0-0   2 : 4  0-2-2-0 13 Helle +  1.71  2.20  +5.0
20-03-10 Ȩ 9 ư Smith 1-0-1-0   2 : 3  1-0-1-1 22 Fleur 1.83  2.00  +5.0
20-03-08 Ȩ 9 ư Smith 1-0-3-0   4 : 1  0-0-1-0 3 ݷҹ Korpi 1.67  2.30  +5.0
20-03-06 24 ī Crawf 1-3-0-0   4 : 3  0-1-2-0 9 ư Smith +  1.87  1.95  +5.0
20-03-04 11 Bisho 0-0-1-0   1 : 2  0-1-0-1 9 ư Koski 1.57  2.55  Ȩ
20-03-03 19 Rinne 0-3-0-0   3 : 8  2-1-5-0 9 ư Smith +  1.69  2.25 
20-03-01 Ȩ 9 ư Smith 1-1-1-0   3 : 2  0-2-0-0 13 Helle 1.74  2.15 
20-02-27 22 Fleur 1-0-2-0   3 : 0  0-0-0-0 9 ư Koski 1.50  2.75  Ȩ
20-02-26 26 ֳ Gibso 2-0-1-1   4 : 3  0-1-2-0 9 ư Smith +  2.30  1.67 
20-02-24 28 LAŷ Peter 0-1-1-0   2 : 4  1-2-1-0 9 ư Smith +  2.20  1.71 
20-02-22 Ȩ 9 ư Koski 2-1-0-0   3 : 5  1-2-2-0 20 ̳׼Ÿ Dubny +  1.87  1.95  +5.0
20-02-20 Ȩ 9 ư Smith 0-0-1-0   1 : 2  1-0-0-1 1 Rask 2.65  1.54 
20-02-17 10 ijѶ̳ Mraze 1-1-1-0   3 : 4  1-2-0-1 9 ư Smith +  1.47  2.85 
20-02-16 18 ÷θ Bobro 0-0-1-0   1 : 4  1-0-3-0 9 ư Smith 1.63  2.40 
20-02-14 6 ĺ Vasil 0-2-1-0   3 : 1  0-1-0-0 9 ư Smith 1.53  2.70 
* : --------------

 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED