SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
 
* ¸ - й - Դϴ. Ȩ : 2, : 1

* Դϴ. Ͻʽÿ


# 2019-11-22 10:05:00   Ʈ : ĶŸ #     SAFS õ : -5.5 ()

2019-11-22 10:05:00 / Ʈ [Ȳ] Ŀŷ Ŀŷ ĶŸ [Ȳ] /

SAFS 84% : 16% 3.4 : 1.0 1.63 : 2.40

Ȩ 2/ 16  42 18 11 3.3 / 2.4 +0/-0 [0] 15/ 29  36 26 8 3.1 / 3.4 +0/-0 [0]

Ȩ Ȩ /23 6 6 [] /19 12 5 [] Ȩ /16 12 5 [] /20 14 3 []

/ :4  :6 :1  :4 / :6  :4 :1  :4

Ȩ/ [12]   Binnington 30 13 0.916 / [41]  Rittich 24 17 0.912

0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 /
3G/Ȩ 0 1 2 0 2 1 2.3 / 1.3 3G/ 2 1 0 0 2 1 3.0 / 3.3
10G/Ȩ 3 1 5 1 8 2 1.6 / 1.0 10G/ 3 2 3 2 6 4 1.5 / 1.0

Ȩ/ 4.3 -> 3.0 -> 2.3 2.7 -> 2.7 -> 1.3 / 4.0 -> 3.0 -> 3.0 2.7 -> 2.7 -> 3.3

Ȩ/SAFS 0.0% -> 34.6% -> 32.9% -> 36.4% /SAFS 0.0% -> 44.2% -> 36.0% -> 20.5%

SAFS SAFS


    * ֱ ( Ϻ )
20-01-29 [15] ĶŸ 2-2-0-0  4 : 5  3-0-1-1 a [2] Ʈ 1.80  2.05 
19-11-22 Ȩ [2] Ʈ 1-2-2-0  5 : 0  0-0-0-0 [15] ĶŸ 1.63  2.40 
19-11-10 [15] ĶŸ 0-0-2-0  2 : 3  1-1-0-1 o [2] Ʈ 1.67  2.30 
18-12-23 [15] ĶŸ 1-0-0-0  1 : 3  2-0-1-0 [2] Ʈ 1.54  2.55 
18-12-17 Ȩ [2] Ʈ 0-2-0-0  2 : 7  4-1-2-0 [15] ĶŸ 1.95  1.86 
18-10-12 Ȩ [2] Ʈ 3-2-0-0  5 : 3  1-0-2-0 [15] ĶŸ 1.80  2.05 
17-12-21 [15] ĶŸ 1-0-1-0  2 : 1  0-1-0-0 [2] Ʈ 1.83  2.00 
17-11-14 [15] ĶŸ 2-0-5-0  7 : 4  2-0-2-0 [2] Ʈ 1.95  1.87 
17-10-26 Ȩ [2] Ʈ 1-2-2-0  5 : 2  1-1-0-0 [15] ĶŸ 1.63  2.40 
17-03-26 Ȩ [2] Ʈ 0-1-1-0  2 : 3  1-0-1-1 o [15] ĶŸ 1.69  2.25 
16-10-26 Ȩ [2] Ʈ 0-0-1-0  1 : 4  2-1-1-0 [15] ĶŸ 1.48  2.75 
16-10-23 [15] ĶŸ 0-2-2-0  4 : 6  1-3-2-0 [2] Ʈ 2.05  1.80 
15-12-21 Ȩ [2] Ʈ 2-1-0-0  3 : 2  0-0-2-0 [15] ĶŸ 1.59  2.50 
15-10-15 [15] ĶŸ 2-0-1-0  3 : 4  1-3-0-0 [2] Ʈ 2.10  1.77 
15-04-04 Ȩ [2] Ʈ 1-1-2-0  4 : 1  0-1-0-0 [15] ĶŸ 1.61  2.45 
* :  * Ʈ ֱ
20-03-12 26 ֳ Mille 1-1-0-0   2 : 4  2-1-1-0 2 Ʈ Binni +  2.53  1.57 
20-03-10 Ȩ 2 Ʈ Binni 0-1-0-0   1 : 2  0-1-1-0 18 ÷θ Dried 1.63  2.40  Ȩ
20-03-09 24 ī Crawf 0-0-0-0   0 : 2  0-1-1-0 2 Ʈ Binni 2.20  1.71 
20-03-07 25 Black 1-2-1-0   4 : 2  1-0-1-0 2 Ʈ Binni +  2.55  1.57 
20-03-04 16 R Georg 1-0-0-0   1 : 3  0-1-2-0 2 Ʈ Binni 2.20  1.71 
20-03-01 Ȩ 2 Ʈ Binni 1-2-0-1   4 : 3  1-1-1-0 11 Bisho +  1.69  2.25 
20-02-28 Ȩ 2 Ʈ Binni 1-0-1-1   3 : 2  2-0-0-0 14 I Varla 1.59  2.50  Ȩ
20-02-26 Ȩ 2 Ʈ Binni 1-1-4-0   6 : 5  2-1-2-0 24 ī Crawf +  1.50  2.75 
20-02-24 20 ̳׼Ÿ Dubny 0-1-0-0   1 : 4  2-1-1-0 2 Ʈ Binni 1.95  1.87  +5.0
20-02-22 11 Bisho 0-0-1-0   1 : 5  2-2-1-0 2 Ʈ Allen +  1.57  2.55 
20-02-21 Ȩ 2 Ʈ Binni 0-0-1-0   1 : 0  0-0-0-0 21 ָ Raant 1.54  2.65  Ȩ
20-02-19 Ȩ 2 Ʈ Binni 0-1-2-0   3 : 0  0-0-0-0 25 Black 1.43  3.05 
20-02-17 19 Rinne 0-1-1-0   2 : 1  0-1-0-0 2 Ʈ Binni 1.83  2.00 
20-02-16 Ȩ 2 Ʈ Binni 0-3-0-0   3 : 4  2-1-1-0 19 Rinne +  1.74  2.15 
20-02-14 22 Fleur 2-1-2-1   6 : 5  3-1-1-0 2 Ʈ Binni +  1.67  2.30 
* : ont color=red>---------------


  * ĶŸ ֱ
20-03-09 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 0-2-1-0   3 : 6  2-1-2-0 22 Fleur +  1.95  1.87 
20-03-07 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 2-1-0-0   3 : 2  1-1-0-0 21 ָ Raant 1.69  2.25 
20-03-05 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 0-0-2-1   3 : 2  2-0-0-0 3 ݷҹ Korpi 1.59  2.50 
20-03-02 18 ÷θ Bobro 0-0-0-0   0 : 3  1-1-1-0 15 ĶŸ Talbo 1.75  2.10  +5.0
20-03-01 6 ĺ Vasil 1-3-0-0   4 : 3  0-2-1-0 15 ĶŸ Ritti +  1.59  2.50 
20-02-28 19 Rinne 1-0-2-1   4 : 3  0-2-1-0 15 ĶŸ Ritti +  1.74  2.15 
20-02-26 1 Rask 0-1-1-0   2 : 5  1-2-2-0 15 ĶŸ Ritti +  1.47  2.85 
20-02-24 31 ƮƮ Howar 1-0-1-0   2 : 4  2-1-1-0 15 ĶŸ Ritti +  2.85  1.47 
20-02-22 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 3-0-0-0   3 : 4  3-1-0-0 1 Rask +  2.20  1.71 
20-02-18 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 0-1-5-0   6 : 4  0-2-2-0 26 ֳ Gibso +  1.53  2.70  Ȩ
20-02-16 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 2-1-1-0   4 : 8  2-4-2-0 24 ī Crawf +  1.69  2.25  Ȩ
20-02-14 26 ֳ Gibso 0-0-0-0   0 : 6  4-1-1-0 15 ĶŸ Talbo +  1.95  1.87 
20-02-13 28 LAŷ Quick 0-2-3-0   5 : 3  0-1-2-0 15 ĶŸ Ritti +  2.20  1.71 
20-02-11 29 ȣ Jones 1-1-0-0   2 : 6  3-1-2-0 15 ĶŸ Ritti +  1.95  1.87  +5.0
20-02-09 17 Marks 2-0-0-0   2 : 6  2-1-3-0 15 ĶŸ Ritti +  1.77  2.10  Ȩ
* : --------------

 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED