SAFS
 
 
                                    * ۷ιζ    * ¹    
 
 
 
* ¸ - й - Դϴ. Ȩ : 2, : 1

* Դϴ. Ͻʽÿ


# 2020-03-09 8:08:00   ĶŸ : #     SAFS õ :

2020-03-09 8:08:00 / ĶŸ [Ȳ] Ŀŷ Ŀŷ [Ȳ] /

SAFS 59% : 41% 3.0 : 3.0 1.95 : 1.87

Ȩ 15/ 29  36 26 8 3.1 / 3.4 +0/-0 [0] 22/ 33 22 8 3.1 / 3.0 +0/-0 [0]

Ȩ Ȩ /16 12 5 [] /20 14 3 [] Ȩ /16 9 4 [] /17 13 4 []

/ :6  :4 :1  :4 / :4  :6 :0  :5

Ȩ/ [41]   Rittich 24 17 0.912 / Fleury

0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 /
3G/Ȩ 2 1 0 0 2 1 3.0 / 3.3 3G/ 0 0 2 1 2 1 3.0 / 3.0
10G/Ȩ 3 2 3 2 6 4 1.5 / 1.0 10G/ 5 1 3 1 8 2 1.8 / 1.0

Ȩ/ 4.0 -> 3.0 -> 3.0 2.7 -> 2.7 -> 3.3 / 4.7 -> 2.7 -> 3.0 2.7 -> 2.0 -> 3.0

Ȩ/SAFS 0.0% -> 44.2% -> 36.0% -> 20.5% /SAFS 0.0% -> 39.5% -> 40.1% -> 44.2%

SAFS SAFS


    * ֱ ( Ϻ )
20-03-09 Ȩ [15] ĶŸ 0-2-1-0  3 : 6  2-1-2-0 [22] 1.95  1.87 
19-11-18 [22] 1-1-4-0  6 : 0  0-0-0-0 [15] ĶŸ 1.71  2.13 
19-10-13 [22] 1-3-2-0  6 : 2  0-2-0-0 [15] ĶŸ 1.69  2.25 
19-03-11 Ȩ [15] ĶŸ 3-1-2-0  6 : 3  1-2-0-0 [22] 1.71  2.20 
19-03-07 [22] 1-0-1-0  2 : 1  0-1-0-0 [15] ĶŸ 1.67  2.30 
18-11-24 [22] 0-1-1-0  2 : 0  0-0-0-0 [15] ĶŸ 1.80  2.05 
18-11-20 Ȩ [15] ĶŸ 5-2-0-0  7 : 2  0-0-2-0 [22] 1.69  2.25 
18-04-08 Ȩ [15] ĶŸ 3-3-1-0  7 : 1  0-1-0-0 [22] 2.10  1.77 
18-03-19 [22] 0-4-0-0  4 : 0  0-0-0-0 [15] ĶŸ 1.65  2.35 
18-02-22 [22] 2-2-3-0  7 : 3  1-2-0-0 [15] ĶŸ 1.65  2.35 
18-01-31 Ȩ [15] ĶŸ 0-2-0-0  2 : 4  1-0-3-0 [22] 1.87  1.95 
* :  * ĶŸ ֱ
20-03-09 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 0-2-1-0   3 : 6  2-1-2-0 22 Fleur +  1.95  1.87 
20-03-07 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 2-1-0-0   3 : 2  1-1-0-0 21 ָ Raant 1.69  2.25 
20-03-05 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 0-0-2-1   3 : 2  2-0-0-0 3 ݷҹ Korpi 1.59  2.50 
20-03-02 18 ÷θ Bobro 0-0-0-0   0 : 3  1-1-1-0 15 ĶŸ Talbo 1.75  2.10 
20-03-01 6 ĺ Vasil 1-3-0-0   4 : 3  0-2-1-0 15 ĶŸ Ritti +  1.59  2.50 
20-02-28 19 Rinne 1-0-2-1   4 : 3  0-2-1-0 15 ĶŸ Ritti +  1.74  2.15 
20-02-26 1 Rask 0-1-1-0   2 : 5  1-2-2-0 15 ĶŸ Ritti +  1.47  2.85 
20-02-24 31 ƮƮ Howar 1-0-1-0   2 : 4  2-1-1-0 15 ĶŸ Ritti +  2.85  1.47 
20-02-22 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 3-0-0-0   3 : 4  3-1-0-0 1 Rask +  2.20  1.71 
20-02-18 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 0-1-5-0   6 : 4  0-2-2-0 26 ֳ Gibso +  1.53  2.70 
20-02-16 Ȩ 15 ĶŸ Ritti 2-1-1-0   4 : 8  2-4-2-0 24 ī Crawf +  1.69  2.25 
20-02-14 26 ֳ Gibso 0-0-0-0   0 : 6  4-1-1-0 15 ĶŸ Talbo +  1.95  1.87 
20-02-13 28 LAŷ Quick 0-2-3-0   5 : 3  0-1-2-0 15 ĶŸ Ritti +  2.20  1.71 
20-02-11 29 ȣ Jones 1-1-0-0   2 : 6  3-1-2-0 15 ĶŸ Ritti +  1.95  1.87 
20-02-09 17 Marks 2-0-0-0   2 : 6  2-1-3-0 15 ĶŸ Ritti +  1.77  2.10 
* : --------------


  * ֱ
20-03-10 9 ư Smith 1-0-1-0   2 : 3  1-0-1-1 22 Fleur 1.83  2.00 
20-03-09 15 ĶŸ Ritti 0-2-1-0   3 : 6  2-1-2-0 22 Fleur +  1.95  1.87 
20-03-07 13 Helle 3-1-0-0   4 : 0  0-0-0-0 22 Fleur 2.15  1.74 
20-03-04 Ȩ 22 Lehne 0-1-2-0   3 : 0  0-0-0-0 25 Black 1.36  3.40 
20-03-02 Ȩ 22 Fleur 0-1-0-0   1 : 4  2-2-0-0 28 LAŷ Quick 1.30  3.75 
20-02-29 Ȩ 22 Fleur 1-0-3-0   4 : 2  1-0-1-0 27 ȷ Hutto +  1.40  3.20 
20-02-27 Ȩ 22 Fleur 1-0-2-0   3 : 0  0-0-0-0 9 ư Koski 1.50  2.75 
20-02-24 26 ֳ Gibso 1-1-3-0   5 : 6  1-2-2-1 22 Subba +  2.50  1.59 
20-02-23 Ȩ 22 Fleur 1-2-2-0   5 : 3  1-1-1-0 18 ÷θ Bobro +  1.53  2.70 
20-02-21 Ȩ 22 Fleur 1-2-2-0   5 : 3  1-1-1-0 6 ĺ Vasil +  2.00  1.83 
20-02-18 Ȩ 22 Fleur 2-1-0-0   3 : 2  0-0-2-0 5 Holtb 1.74  2.15 
20-02-16 Ȩ 22 Fleur 0-1-0-0   1 : 0  0-0-0-0 14 I Varla 1.56  2.60 
20-02-14 Ȩ 22 Fleur 2-1-2-1   6 : 5  3-1-1-0 2 Ʈ Binni +  1.67  2.30 
20-02-12 20 ̳׼Ÿ Dubny 2-2-0-0   4 : 0  0-0-0-0 22 Fleur 2.25  1.69 
20-02-09 Ȩ 22 Fleur 2-1-2-0   5 : 6  1-0-4-1 10 ijѶ̳ Mraze +  1.71  2.20 
* : ont color=red>---------------

 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED