[ SAFS 1.0 / Sports Analysis Forecasting System ]
    [ . ڵĸ м ý / ]
    2021 ̱/ մϴ. ѹα ~~~
    [ ӽ : www.safs.kr/m.asp ]
    [ ÷ : 1 ]
    [ ѷ Ͽ θ ȫ ֽʽÿ ]
 
 
                                        * ۷ιζ    
 
 
 

* ¸ - й - Դϴ. Ȩ : 2, : 1

* Դϴ. Ͻʽÿ


# 2021-02-23 10:00:00   Ʈ : LAŷ #     SAFS õ :

2021-02-23 10:00:00 / Ʈ [Ȳ] Ŀŷ Ŀŷ LAŷ [Ȳ] /

SAFS 63% : 37% 3.2 : 1.5 1.64 : 2.35

Ȩ 12/ 31  9 6 2 2.5 / 3.5 +0/-0 [0] 15/ 9 1 0 3.3 / 2.8 +0/-0 [0]

Ȩ Ȩ /3 5 2 [] /6 1 0 [] Ȩ /3 0 0 [] /6 1 0 []

/ :4  :6 :1  :4 / :4  :6 :0  :5

Ȩ/ [2]   / 11 6 0.925 / [32]   / 16 22 0.910

0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 /
3G/Ȩ 0 3 0 0 0 3 1.7 / 3.3 3G/ 0 0 3 0 3 0 3.0 / 1.0
10G/Ȩ 2 6 2 0 4 6 0.9 / 1.4 10G/ 2 2 4 2 6 4 1.0 / 1.6

Ȩ/ 2.3 -> 4.0 -> 1.7 3.7 -> 2.3 -> 3.3 / 2.7 -> 4.3 -> 3.0 4.3 -> 1.3 -> 1.0

Ȩ/SAFS 0.0% -> 23.8% -> 27.9% -> 15.6% /SAFS 0.0% -> 53.3% -> 61.9% -> 67.5%

SAFS SAFS


    * ֱ ( Ϻ )
21-02-23 Ȩ [12] Ʈ 0-0-0-0  0 : 3  0-0-0-0 [15] LAŷ 1.64  2.35 
21-01-25 Ȩ [12] Ʈ 0-0-0-0  3 : 6  0-0-0-0 [15] LAŷ 1.43  2.90 
19-12-24 [15] LAŷ 1-0-0-0  1 : 4  4-0-0-0 [12] Ʈ 2.30  1.67 
19-10-25 Ȩ [12] Ʈ 1-2-2-0  5 : 2  1-1-0-0 [15] LAŷ 1.56  2.60 
19-03-08 [15] LAŷ 0-0-0-0  0 : 4  0-3-1-0 [12] Ʈ 2.50  1.56 
19-01-22 [15] LAŷ 1-2-1-0  4 : 3  2-0-1-0 [12] Ʈ 2.00  1.83 
18-11-20 Ȩ [12] Ʈ 0-0-0-0  0 : 2  0-1-1-0 [15] LAŷ 1.67  2.30 
* :  * Ʈ ֱ
21-02-25 Ȩ 12 Ʈ 0-0-0-0   1 : 2  0-0-0-0 15 LAŷ 1.64  2.35 
21-02-23 Ȩ 12 Ʈ 0-0-0-0   0 : 3  0-0-0-0 15 LAŷ 1.64  2.35 
21-02-21 Ȩ 12 Ʈ ---   4 : 5  --- 24 ȣ +  1.57  2.55 
21-02-19 Ȩ 12 Ʈ 0-0-0-0   3 : 2  0-0-0-0 24 ȣ 1.47  2.75 
21-02-14 20 ָ 0-0-0-0   4 : 5  0-0-0-0 12 Ʈ +  2.05  1.80 
21-02-13 20 ָ 0-0-0-0   1 : 4  0-0-0-0 12 Ʈ 2.15  1.74 
21-02-09 Ȩ 12 Ʈ 0-0-0-0   3 : 4  0-0-0-0 P 20 ָ +  1.66  2.30 
21-02-07 Ȩ 12 Ʈ 0-0-0-0   1 : 3  0-0-0-0 20 ָ 1.64  2.35 
* : -------


  * LAŷ ֱ
21-02-25 12 Ʈ 0-0-0-0   1 : 2  0-0-0-0 15 LAŷ 1.64  2.35 
21-02-23 12 Ʈ 0-0-0-0   0 : 3  0-0-0-0 15 LAŷ 1.64  2.35 
21-02-21 20 ָ ---   2 : 4  --- 15 LAŷ +  1.64  2.35 
21-02-19 20 ָ ---   2 : 3  --- 15 LAŷ 1.64  2.35 
21-02-17 Ȩ 15 LAŷ ---   4 : 0  --- 9 ̳׼Ÿ 2.15  1.74 
21-02-12 Ȩ 15 LAŷ ---   6 : 2  --- 24 ȣ +  1.90  1.90 
21-02-10 Ȩ 15 LAŷ ---   3 : 4  --- 24 ȣ +  1.83  2.00 
21-02-08 6 ---   4 : 3  --- 15 LAŷ +  1.40  3.10 
* : ont color=red>--------

                                    * ۷ιζ    


 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED