[ SAFS 1.0 / Sports Analysis Forecasting System ]
    [ . ڵĸ м ý / ]
    2021 ̱/ մϴ. ѹα ~~~
    [ ӽ : www.safs.kr/m.asp ]
    [ ÷ : 1 ]
    [ ѷ Ͽ θ ȫ ֽʽÿ ]
 
 
                                        * ۷ιζ    
 
 
 

* ¸ - й - Դϴ. Ȩ : 2, : 1

* Դϴ. Ͻʽÿ


# 2021-02-22 9:30:00    : ʶǾ #     SAFS õ :

2021-02-22 9:30:00 / [Ȳ] Ŀŷ Ŀŷ ʶǾ [Ȳ] /

SAFS 64% : 36% 4.1 : 1.1 1.54 : 2.65

Ȩ 9/ 19  11 2 0 4.5 / 2.3 +0/-0 [0] 16/ 22  9 2 1 3.2 / 2.8 +0/-0 [0]

Ȩ Ȩ /5 0 0 [] /6 2 0 [] Ȩ /6 1 1 [] /3 1 0 []

/ :5  :5 :2  :3 / :5  :5 :2  :3

Ȩ/ [1]   26 8 0.280 / [7]   24 13 0.136

0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 /
3G/Ȩ 1 1 0 1 1 2 3.7 / 4.3 3G/ 1 1 0 1 1 2 3.0 / 4.3
10G/Ȩ 1 1 5 3 6 4 1.4 / 0.9 10G/ 3 3 3 1 6 4 1.3 / 0.8

Ȩ/ 3.7 -> 2.0 -> 3.7 2.3 -> 2.0 -> 4.3 / 3.3 -> 3.7 -> 3.0 2.0 -> 3.3 -> 4.3

Ȩ/SAFS 0.0% -> 30.8% -> 29.2% -> 34.3% /SAFS 0.0% -> 33.9% -> 36.4% -> 29.2%

SAFS SAFS


    * ֱ ( Ϻ )
21-02-22 Ȩ [9] 0-0-0-0  7 : 3  0-0-0-0 [16] ʶǾ 1.54  2.65 
21-02-06 [16] ʶǾ ---  1 : 2  --- [9] 2.15  1.74 
21-02-04 [16] ʶǾ 0-0-0-0  3 : 4  0-0-0-0 o [9] 2.15  1.74 
21-01-24 Ȩ [9] ---  6 : 1  --- [16] ʶǾ 1.66  2.30 
21-01-22 Ȩ [9] ---  5 : 4  --- [16] ʶǾ 1.80  2.05 
20-03-11 [16] ʶǾ 0-0-0-0  0 : 2  0-1-1-0 [9] 1.95  1.87 
20-01-14 [16] ʶǾ 1-3-1-1  6 : 5  2-3-0-0 a [9] 2.05  1.80 
19-11-11 Ȩ [9] 0-0-2-0  2 : 3  2-0-0-1 a [16] ʶǾ 1.48  2.80 
* :  * ֱ
21-02-27 28 R 0-0-0-0   0-0-0-0 9 2.50  1.58 
21-02-26 11 I ---   7 : 2  --- 9 +  2.15  1.74 
21-02-22 Ȩ 9 0-0-0-0   7 : 3  0-0-0-0 16 ʶǾ +  1.54  2.65 
21-02-19 Ȩ 9 ---   2 : 3  --- 25 1.43  2.90 
21-02-14 11 I 0-0-0-0   4 : 2  0-0-0-0 9 +  2.10  1.76 
21-02-13 28 R ---   0 : 1  --- 9 2.55  1.57 
21-02-11 28 R ---   2 : 3  --- 9 2.40  1.62 
21-02-06 16 ʶǾ ---   1 : 2  --- 9 2.15  1.74 
* : -------


  * ʶǾ ֱ
21-02-25 Ȩ 16 ʶǾ ---   4 : 3  --- 28 R +  1.86  1.95 
21-02-22 9 0-0-0-0   7 : 3  0-0-0-0 16 ʶǾ +  1.54  2.65 
21-02-19 Ȩ 16 ʶǾ ---   2 : 3  --- 28 R 1.86  1.95 
21-02-08 12 ---   4 : 7  --- 16 ʶǾ +  1.90  1.90 
21-02-06 Ȩ 16 ʶǾ ---   1 : 2  --- 9 2.15  1.74 
21-02-04 Ȩ 16 ʶǾ 0-0-0-0   3 : 4  0-0-0-0 9 +  2.15  1.74 
21-02-01 Ȩ 16 ʶǾ ---   4 : 3  --- 11 I +  1.80  2.05 
21-01-31 Ȩ 16 ʶǾ ---   3 : 2  --- 11 I 1.83  2.00 
* : ont color=red>--------

                                    * ۷ιζ    


 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED