SAFS м ܶ! ! ϶!
 
 
                                                     * ۷ιζ    
 
                        ĵڽƼ VS ޽   
 2.05  1.80

ĵڽƼ [Ȩ]   [ 25 : 23 : 14 ]

0% [ 12 : 9 : 5 ]
0%
Ȩ [29/23] ĵڽƼ ?_Ragans [9/4] ޽ ?_France
CBS Ȳ Ʈ CBS Ȳ Ʈ
Ȩ/ Ƹ޸ĭ/ߺ [ 5 ] 55102[35.0%] / Ƹ޸ĭ/ [ 2] 8872 [55.0%]
Ȩ Ȩ:3246[41.0%] :2356[29.1%] Ȩ:3942[48.1%] :4930[62.0%]
Ȩ/ ý : [ ] ̴/:/: / ý : [ ] ̴/:/:
Ÿ / [Ȩ] / [] Ÿ / [Ȩ] / []
Ȩ/ ü : [7] ü : [9] / ü : [30] ü : [28]
Ȩ: / Ȩ : 4.6 / 5.1 : 3.5 / 5.1 : / Ȩ : 4.3 / 4.5 : 5.2 / 3.9
: | 4.7  5.0  4.3  5.0 5.7  4.5  4.0  6.0 : | 4.7  3.5  4.0  4.0 6.0  4.3  4.3  3.3
/
/
Ÿ(Ȩ)    0.0%  0.0%  0.0%  0.0% Ÿ()    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%
Ÿ(Ȩ) Ÿ()
ռ
   : 29(ü)/ : 25   23  14 ռ
   : 9(ü)/ : 4   6  8
SAFS    23.2%  26.4%  22.8%  14.7% SAFS    16.7%  22.4%  33.5%  38.7%
SAFS SAFS
0/0 9/28 [32.1%] 0/0 4/11 [36.4%] 33/65 [50.8%] 2/4 [50.0%]
+0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/ +0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/

SAFS   Ȳ ǥϴ Դϴ.   ⺰ ֱ Դϴ. 90%
ռ   ⺰ / ü ľ  5~7,10~15,20 ̻ 80%
Ÿ   ݷ(߷) ̸ ǥϴ  3⺰ Դϴ 80%
CBS ŷ   CBS ŷ ̸ ľ   >> 5 ֱ⺰ 75%
  Դϴ. ߿   >> 75%
  ֱ / 帧 м / ü  / ̸ ľϽʽÿ 70%
ռ   ֱ 帧 мϿ мϴ   ¥⸦ Ͻʽÿ 70%
·   ٰŷ ̺ (ҷ) ã   · ָϽʽÿ 60%


ĵڽƼֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
10-02 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Greink (0) 0 : 0 (0) [14] Ű ??_King 2.20  1.71 
10-01 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Cruz (0) 0 : 0 (0) [14] Ű ??_Schmid 1.91  1.91 
09-30 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Lyles (1) 12 : 5 (8) [14] Ű ??_Rodon 2.20  1.71 
09-29 [19] ƮƮ ??_Gipson (10) 7 : 3 (6) [29] ĵڽƼ ??_Ragans 1.90  1.90 
09-28 [19] ƮƮ ??_Skubal (0) 0 : 0 (0) [29] ĵڽƼ ??_Bowlan 1.47  2.75 
09-27 [19] ƮƮ ??_Bradis (7) 6 : 3 (8) [29] ĵڽƼ ??_Gray 1.91  1.91 
09-25 [9] ޽ ??_Brown (8) 5 : 6 (6) [29] ĵڽƼ ??_Cruz 1.91  1.91 
09-24 [9] ޽ ??_Montgo (6) 2 : 3 (7) [29] ĵڽƼ ??_Gilber 1.91  1.91 
09-23 [9] ޽ ??_Valdez (8) 5 : 7 (5) [29] ĵڽƼ ??_Ragans 1.43  2.90 
09-21 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Greink (10) 6 : 2 (8) [21] Ŭ ??_Giolit 2.30  1.66 
09-20 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Cruz (13) 7 : 6 (10) [21] Ŭ ??_Allen 2.40  1.62 
09-19 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Singer (6) 6 : 4 (9) [21] Ŭ ??_Quantr 1.86  1.95 
09-18 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Lyles (6) 1 : 7 (9) [9] ޽ ??_Valdez 3.05  1.40 
* ֱ 3 : 1 2 [33.3%] * ֱ 5 : 3 2 [60.0%] * ֱ 10 : 7 3 [70.0%]
ֱ : 7 3
: ----------
޽ֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
10-02 [13] ָ ??_Nelson (0) 0 : 0 (0) [9] ޽ ??_Javier 2.65  1.54 
10-01 [13] ָ ??_Kelly (0) 0 : 0 (0) [9] ޽ ??_Verlan 1.86  1.95 
09-30 [13] ָ ??_Gallen (4) 1 : 2 (8) [9] ޽ ??_France 1.80  2.05 
09-28 [10] þƲ ??_Miller (8) 3 : 8 (14) [9] ޽ ??_Valdez 1.76  2.10 
09-27 [10] þƲ ??_Kirby (8) 6 : 2 (10) [9] ޽ ??_Javier 1.71  2.20 
09-26 [10] þƲ ??_Castil (3) 1 : 5 (9) [9] ޽ ??_Verlan 1.86  1.95 
09-25 Ȩ [9] ޽ ??_Brown (8) 5 : 6 (6) [29] ĵڽƼ ??_Cruz 1.91  1.91 
09-24 Ȩ [9] ޽ ??_Montgo (6) 2 : 3 (7) [29] ĵڽƼ ??_Gilber 1.91  1.91 
09-23 Ȩ [9] ޽ ??_Valdez (8) 5 : 7 (5) [29] ĵڽƼ ??_Ragans 1.43  2.90 
09-21 Ȩ [9] ޽ ??_Javier (5) 2 : 1 (6) [2] Ƽ ??_Bradis 1.86  1.95 
09-20 Ȩ [9] ޽ ??_Brown (10) 5 : 9 (10) [2] Ƽ ??_Gibson 1.80  2.05 
09-19 Ȩ [9] ޽ ??_Verlan (10) 7 : 8 (16) [2] Ƽ ??_Means 1.64  2.35 
* ֱ 3 : 2 1 [66.7%] * ֱ 5 : 3 2 [60.0%] * ֱ 10 : 4 6 [40.0%]
ֱ : 4 6
: ----------
ĵڽƼ / Ragans ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-23 [2] ޽ ??_Valdez (8) 5 : 7 (5) [5] ĵڽƼ ??_Ragans 1.43 2.90
09-17 Ȩ [5] ĵڽƼ ??_Ragans (9) 10 : 8 (12) [2] ޽ ??_France 2.05 1.80
09-11 [3] ??_Berrios (6) 5 : 2 (8) [5] ĵڽƼ ??_Ragans 1.55 2.60
09-05 Ȩ [5] ĵڽƼ ??_Ragans (1) 12 : 1 (3) [4] īW ??_Scholtens 1.71 2.20
08-24 [5] Ŭ ??_Martinez (2) 0 : 4 (5) [5] ĵڽƼ ??_Ragans 2.15 1.74
08-19 [2] īC ??_Taillon (10) 3 : 4 (7) [5] ĵڽƼ ??_Ragans 1.57 2.55
08-13 Ȩ [5] ĵڽƼ ??_Ragans (11) 4 : 5 (9) [5] St.̽ ??_Matz 2.20 1.71
08-08 [4] ??_Bello (6) 6 : 2 (8) [5] ĵڽƼ ??_Ragans 1.47 2.75
޽ / France ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-17 [5] ĵڽƼ ??_Ragans (9) 10 : 8 (12) [2] ޽ ??_France 2.05 1.80
09-11 Ȩ [2] ޽ ??_France (1) 12 : 2 (7) [4] 𿡰 ??_Waldron 1.66 2.30
09-05 [3] ػ罺 ??_Heaney (9) 6 : 13 (1) [2] ޽ ??_France 1.86 1.95
08-30 [4] ??_Bello (6) 2 : 6 (9) [2] ޽ ??_France 1.80 2.05
08-25 Ȩ [2] ޽ ??_France (10) 1 : 17 (2) [4] ??_Bello 1.83 2.00
08-19 Ȩ [2] ޽ ??_France (4) 0 : 2 (9) [1] þƲ ??_Miller 1.66 2.30
08-13 Ȩ [2] ޽ ??_France (1) 11 : 3 (5) [4] LA ??_Anderson 1.50 2.70
08-01 Ȩ [2] ޽ ??_France (7) 7 : 3 (9) [2] Ŭ ??_Syndergaard 1.50 2.70
07-21 [5] Ŭ ??_Harris (6) 1 : 3 (5) [2] ޽ ??_France 2.65 1.54
07-06 Ȩ [2] ޽ ??_France (10) 6 : 4 (8) [5] ݷζ ??_Anderson 1.42 2.95
  ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-17 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Ragans (9) 10 : 8 (12) [9] ޽ ??_France 2.05  1.80 
09-16 Ȩ [29] ĵڽƼ ??_Greinke (9) 4 : 2 (7) [9] ޽ ??_Javier 2.65  1.54 
: 2 0
                                    * ۷ιζ    


 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED