SAFS м ܶ! ! ϶!
 
 
                                                     * ۷ιζ    
 
                        ĵڽƼ VS ̳׼Ÿ   
 1.80  2.05

ĵڽƼ [Ȩ]   [ 26 : 6 : 16 ]

0% [ 12 : 9 : 5 ]
0%
Ȩ [19/13] ĵڽƼ ?_Bubic [21/27] ̳׼Ÿ ?_Jax
CBS Ȳ Ʈ CBS Ȳ Ʈ
Ȩ/ Ƹ޸ĭ/ߺ [ 4 ] 7282[46.8%] / Ƹ޸ĭ/ߺ [ 5] 7084 [45.5%]
Ȩ Ȩ:3839[49.4%] :3443[44.2%] Ȩ:3841[48.1%] :3243[42.7%]
Ȩ/ ý : [ ] ̴/:/: / ý : [ ] ̴/:/:
Ÿ / [Ȩ] / [] Ÿ / [Ȩ] / []
Ȩ/ ü : [7] ü : [9] / ü : [23] ü : [7]
Ȩ: / Ȩ : 4.4 / 4.9 : 3.8 / 4.4 : / Ȩ : 4.5 / 4.7 : 4.4 / 5.1
: | 3.7  3.0  4.0  5.3 5.0  3.0  2.3  5.0 : | 4.7  3.8  2.0  5.0 5.7  3.5  4.3  4.3
/
/
Ÿ(Ȩ)    0.0%  0.0%  0.0%  0.0% Ÿ()    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%
Ÿ(Ȩ) Ÿ()
ռ
   : 19(ü)/ : 26   6  16 ռ
   : 21(ü)/ : 23   13  27
SAFS    22.7%  25.8%  19.8%  21.7% SAFS    15.3%  17.6%  9.8%  9.7%
SAFS SAFS
0/0 23/47 [48.9%] 0/0 1/3 [33.3%] 24/56 [42.9%] 0/0
+0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/ +0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/

SAFS   Ȳ ǥϴ Դϴ.   ⺰ ֱ Դϴ. 90%
ռ   ⺰ / ü ľ  5~7,10~15,20 ̻ 80%
Ÿ   ݷ(߷) ̸ ǥϴ  3⺰ Դϴ 80%
CBS ŷ   CBS ŷ ̸ ľ   >> 5 ֱ⺰ 75%
  Դϴ. ߿   >> 75%
  ֱ / 帧 м / ü  / ̸ ľϽʽÿ 70%
ռ   ֱ 帧 мϿ мϴ   ¥⸦ Ͻʽÿ 70%
·   ٰŷ ̺ (ҷ) ã   · ָϽʽÿ 60%


ĵڽƼֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
10-04 Ȩ [19] ĵڽƼ ??_Kowar (0) 3 : 7 (0) [21] ̳׼Ÿ ??_Barnes 1.90  1.90 
10-03 Ȩ [19] ĵڽƼ ??_Bubic (0) 0 : 4 (0) [21] ̳׼Ÿ ??_Jax 1.80  2.05 
10-02 Ȩ [19] ĵڽƼ ??_Heasle (0) 11 : 6 (0) [21] ̳׼Ÿ ??_Gant 1.90  1.90 
10-01 Ȩ [19] ĵڽƼ ??_Zerpa (0) 1 : 6 (0) [18] Ŭ ??_Bieber 2.40  1.62 
09-30 Ȩ [19] ĵڽƼ ??_Lynch (0) 10 : 5 (0) [18] Ŭ ??_Plesac 1.90  1.90 
09-29 Ȩ [19] ĵڽƼ ??_Singer (0) 6 : 4 (0) [18] Ŭ ??_Civale 1.86  1.95 
09-27 [17] ƮƮ ??_Peralt (0) 1 : 2 (0) [19] ĵڽƼ ??_Bubic 1.90  1.90 
09-26 [17] ƮƮ ??_Skubal (0) 5 : 1 (0) [19] ĵڽƼ ??_Heasle 1.80  2.05 
09-25 [17] ƮƮ ??_Mize (0) 1 : 3 (0) [19] ĵڽƼ ??_Hernan 1.90  1.90 
09-23 [18] Ŭ ??_Allen (0) 0 : 0 (0) [19] ĵڽƼ ??_Hernan 1.90  1.90 
09-22 [18] Ŭ ??_Quantr (0) 4 : 1 (0) [19] ĵڽƼ ??_Lynch 1.64  2.35 
* ֱ 3 : 1 2 [33.3%] * ֱ 5 : 2 3 [40.0%] * ֱ 10 : 5 5 [50.0%]
ֱ : 5 5
: ----------
̳׼Ÿֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
10-04 [19] ĵڽƼ ??_Kowar (0) 3 : 7 (0) [21] ̳׼Ÿ ??_Barnes 1.90  1.90 
10-03 [19] ĵڽƼ ??_Bubic (0) 0 : 4 (0) [21] ̳׼Ÿ ??_Jax 1.80  2.05 
10-02 [19] ĵڽƼ ??_Heasle (0) 11 : 6 (0) [21] ̳׼Ÿ ??_Gant 1.90  1.90 
10-01 Ȩ [21] ̳׼Ÿ ??_Ryan (0) 7 : 10 (0) [17] ƮƮ ??_Skubal 1.57  2.55 
09-30 Ȩ [21] ̳׼Ÿ ??_Pineda (0) 5 : 2 (0) [17] ƮƮ ??_Mize 1.50  2.70 
09-29 Ȩ [21] ̳׼Ÿ ??_Morton (0) 3 : 2 (0) [17] ƮƮ ??_Wheele    
09-27 Ȩ [21] ̳׼Ÿ ??_Jax (0) 2 : 5 (0) [8] ??_Manoah 2.65  1.54 
09-26 Ȩ [21] ̳׼Ÿ ??_Gant (0) 1 : 6 (0) [8] ??_Ray 2.65  1.54 
09-25 Ȩ [21] ̳׼Ÿ ??_Ober (0) 3 : 1 (0) [8] ??_Berrio 2.30  1.66 
09-24 Ȩ [21] ̳׼Ÿ ??_Darvis (0) 7 : 2 (0) [8] ??_Webb 2.40  1.62 
* ֱ 3 : 2 1 [66.7%] * ֱ 5 : 3 2 [60.0%] * ֱ 10 : 6 4 [60.0%]
ֱ : 6 4
: ----------
ĵڽƼ / Bubic ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-27 [2] ƮƮ ??_Peralta (0) 1 : 2 (0) [4] ĵڽƼ ??_Bubic 1.90 1.90
09-19 Ȩ [4] ĵڽƼ ??_Bubic (0) 8 : 1 (0) [2] þƲ ??_Kikuchi 2.15 1.74
09-13 [5] ̳׼Ÿ ??_Ober (0) 3 : 5 (0) [4] ĵڽƼ ??_Bubic 1.64 2.35
09-07 [5] Ƽ ??_Lowther (0) 2 : 3 (0) [4] ĵڽƼ ??_Bubic 1.90 1.90
08-28 [2] þƲ ??_Gilbert (0) 7 : 8 (0) [4] ĵڽƼ ??_Bubic 1.57 2.55
08-16 Ȩ [4] ĵڽƼ ??_Bubic (0) 2 : 7 (0) [2] St.̽ ??_Happ 2.15 1.74
08-09 [2] St.̽ ??_Lester (0) 5 : 6 (0) [4] ĵڽƼ ??_Bubic 1.66 2.30
08-04 [1] īW ??_Cease (0) 7 : 1 (0) [4] ĵڽƼ ??_Bubic 1.42 2.95
07-29 Ȩ [4] ĵڽƼ ??_Bubic (0) 3 : 2 (0) [1] īW ??_Giolito 2.65 1.54
07-24 Ȩ [4] ĵڽƼ ??_Bubic (0) 5 : 3 (0) [2] ƮƮ ??_Peralta 1.83 2.00
̳׼Ÿ / Jax ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-27 Ȩ [5] ̳׼Ÿ ??_Jax (0) 2 : 5 (0) [4] ??_Manoah 2.65 1.54
09-22 [4] īC ??_Mills (0) 5 : 9 (0) [5] ̳׼Ÿ ??_Jax 1.83 2.00
09-16 Ȩ [5] ̳׼Ÿ ??_Jax (0) 3 : 12 (0) [3] Ŭ ??_Quantrill 1.90 1.90
09-11 Ȩ [5] ̳׼Ÿ ??_Jax (0) 4 : 6 (0) [4] ĵڽƼ ??_Lynch 1.80 2.05
09-06 [1] ĺ ??_Patino (0) 5 : 6 (0) [5] ̳׼Ÿ ??_Jax 1.47 2.75
08-30 Ȩ [5] ̳׼Ÿ ??_Jax (0) 2 : 6 (0) [1] пŰ ??_Ashby 2.40 1.62
08-25 [2] ??_Houck (0) 11 : 9 (0) [5] ̳׼Ÿ ??_Jax 1.43 2.90
08-17 Ȩ [5] ̳׼Ÿ ??_Jax (0) 5 : 4 (0) [3] Ŭ ??_Quantrill 1.83 2.00
08-11 Ȩ [5] ̳׼Ÿ ??_Jax (0) 4 : 3 (0) [1] īW ??_Keuchel 2.40 1.62
  ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
10-03 Ȩ [19] ĵڽƼ ??_Bubic (0) 0 : 4 (0) [21] ̳׼Ÿ ??_Jax 1.80  2.05 
10-02 Ȩ [19] ĵڽƼ ??_Heasley (0) 11 : 6 (0) [21] ̳׼Ÿ ??_Gant 1.90  1.90 
09-13 [21] ̳׼Ÿ ??_Ober (0) 3 : 5 (0) [19] ĵڽƼ ??_Bubic 1.64  2.35 
09-12 [21] ̳׼Ÿ ??_Pineda (0) 9 : 2 (0) [19] ĵڽƼ ??_Singer 1.80  2.05 
09-11 [21] ̳׼Ÿ ??_Jax (0) 4 : 6 (0) [19] ĵڽƼ ??_Lynch 1.80  2.05 
07-05 Ȩ [19] ĵڽƼ ??_Keller (0) 2 : 6 (0) [21] ̳׼Ÿ ??_Maeda 2.30  1.66 
07-04 Ȩ [19] ĵڽƼ ??_Skubal (0) 6 : 3 (0) [21] ̳׼Ÿ ??_Keuchel    
07-03 Ȩ [19] ĵڽƼ ??_Singer (0) 7 : 4 (0) [21] ̳׼Ÿ ??_Happ    
06-07 Ȩ [19] ĵڽƼ ??_Singer (0) 1 : 2 (0) [21] ̳׼Ÿ ??_Ober 1.71  2.20 
: 5 4
                                    * ۷ιζ    


 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED