SAFS м ܶ! ! ϶!
 
 
                                                     * ۷ιζ    
 
                        Ű VS ĺ   
 1.80  2.05

Ű [Ȩ]   [ 3 : 1 : 3 ]

0% [ 12 : 9 : 5 ]
0%
Ȩ [7/1] Ű ?_Cortes jr. [4/8] ĺ ?_Mcclanahan
CBS Ȳ Ʈ CBS Ȳ Ʈ
Ȩ/ Ƹ޸ĭ/ [ 3 ] 8766[56.9%] / Ƹ޸ĭ/ [ 1] 9362 [60.0%]
Ȩ Ȩ:4132[56.2%] :4634[57.5%] Ȩ:4831[60.8%] :4531[59.2%]
Ȩ/ ý : [ ] ̴/:/: / ý : [ ] ̴/:/:
Ÿ / [Ȩ] / [] Ÿ / [Ȩ] / []
Ȩ/ ü : [15] ü : [24] / ü : [9] ü : [25]
Ȩ: / Ȩ : 4.3 / 3.9 : 4.4 / 4.0 : / Ȩ : 4.7 / 3.4 : 5.3 / 4.6
: | 4.0  5.0  2.7  6.0 4.3  4.3  6.0  3.3 : | 2.7  6.0  4.7  4.0 3.3  2.0  2.7  2.3
/
/
Ÿ(Ȩ)    0.0%  0.0%  0.0%  0.0% Ÿ()    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%
Ÿ(Ȩ) Ÿ()
ռ
   : 7(ü)/ : 3   1  3 ռ
   : 4(ü)/ : 12   3  3
SAFS    33.0%  41.1%  46.5%  40.3% SAFS    15.5%  17.4%  20.0%  25.0%
SAFS SAFS
12/17 [70.6%] 25/58 [43.1%] 4/5 [80.0%] 10/14 [71.4%] 34/57 [59.6%] 6/7 [85.7%]
+0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/ +0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/

SAFS   Ȳ ǥϴ Դϴ.   ⺰ ֱ Դϴ. 90%
ռ   ⺰ / ü ľ  5~7,10~15,20 ̻ 80%
Ÿ   ݷ(߷) ̸ ǥϴ  3⺰ Դϴ 80%
CBS ŷ   CBS ŷ ̸ ľ   >> 5 ֱ⺰ 75%
  Դϴ. ߿   >> 75%
  ֱ / 帧 м / ü  / ̸ ľϽʽÿ 70%
ռ   ֱ 帧 мϿ мϴ   ¥⸦ Ͻʽÿ 70%
·   ٰŷ ̺ (ҷ) ã   · ָϽʽÿ 60%


Űֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
10-06 [6] ??_Eovald (0) 6 : 2 (0) [7] Ű ??_Cole 2.05  1.80 
10-04 Ȩ [7] Ű ??_Taillo (0) 1 : 0 (0) [4] ĺ ??_Wacha 1.83  2.00 
10-03 Ȩ [7] Ű ??_Flexen (0) 2 : 12 (0) [4] ĺ ??_Diaz 2.70  1.50 
10-02 Ȩ [7] Ű ??_Cortes (0) 3 : 4 (0) [4] ĺ ??_Mcclan 1.80  2.05 
10-01 [8] ??_Ray (0) 2 : 6 (0) [7] Ű ??_Kluber 1.71  2.20 
09-30 [8] ??_Berrio (0) 6 : 5 (0) [7] Ű ??_Cole 1.90  1.90 
09-29 [8] ??_Jin ry (0) 2 : 7 (0) [7] Ű ??_Taillo 1.80  2.05 
09-27 [6] ??_Rodrig (0) 3 : 6 (0) [7] Ű ??_Montgo 1.90  1.90 
09-26 [6] ??_Pivett (0) 3 : 5 (0) [7] Ű ??_Cortes 1.86  1.95 
09-25 [6] ??_Eovald (0) 3 : 8 (0) [7] Ű ??_Cole 2.15  1.74 
* ֱ 3 : 1 2 [33.3%] * ֱ 5 : 2 3 [40.0%] * ֱ 10 : 6 4 [60.0%]
ֱ : 6 4
: ----------
ĺֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
10-12 [6] ??_ (0) 6 : 5 (0) [4] ĺ ??_ 1.91  1.91 
10-11 [6] ??_ (0) 6 : 4 (0) [4] ĺ ??_ 1.90  1.90 
10-09 Ȩ [4] ĺ ??_ (0) 6 : 14 (0) [6] ??_    
10-08 Ȩ [4] ĺ ??_ (0) 5 : 0 (0) [6] ??_    
10-04 [7] Ű ??_Taillo (0) 1 : 0 (0) [4] ĺ ??_Wacha 1.83  2.00 
10-03 [7] Ű ??_Flexen (0) 2 : 12 (0) [4] ĺ ??_Diaz 2.70  1.50 
10-02 [7] Ű ??_Cortes (0) 3 : 4 (0) [4] ĺ ??_Mcclan 1.80  2.05 
10-01 [5] ޽ ??_Mccull (0) 3 : 2 (0) [4] ĺ ??_Mchugh 1.71  2.20 
09-30 [5] ޽ ??_Garcia (0) 0 : 7 (0) [4] ĺ ??_Rasmus 1.80  2.05 
09-29 [5] ޽ ??_Urquid (0) 4 : 3 (0) [4] ĺ ??_Wacha 1.80  2.05 
* ֱ 3 : 0 3 [0.0%] * ֱ 5 : 1 4 [20.0%] * ֱ 10 : 4 6 [40.0%]
ֱ : 4 6
: ----------
Ű / Cortes jr. ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-26 [2] ??_Pivetta (0) 3 : 5 (0) [3] Ű ??_Cortes jr. 1.86 1.95
09-21 Ȩ [3] Ű ??_Cortes jr. (0) 4 : 3 (0) [5] ػ罺 ??_Alexy 1.40 3.10
09-16 [5] Ƽ ??_Means (0) 3 : 4 (0) [3] Ű ??_Cortes jr. 2.55 1.57
09-10 Ȩ [3] Ű ??_Cortes jr. (0) 4 : 6 (0) [4] ??_Berrios 1.86 1.95
09-04 Ȩ [3] Ű ??_Cortes jr. (0) 4 : 3 (0) [5] Ƽ ??_Means 1.43 2.90
08-29 [3] Ŭ ??_Montas (0) 3 : 2 (0) [3] Ű ??_Cortes jr. 1.90 1.90
08-21 Ȩ [3] Ű ??_Cortes jr. (0) 10 : 2 (0) [5] ̳׼Ÿ ??_Barnes 1.43 2.90
08-16 [1] īW ??_Giolito (0) 3 : 5 (0) [3] Ű ??_Cortes jr. 1.57 2.55
08-11 [4] ĵڽƼ ??_Lynch (0) 8 : 4 (0) [3] Ű ??_Cortes jr. 2.40 1.62
07-29 [1] ĺ ??_Wacha (0) 1 : 3 (0) [3] Ű ??_Cortes jr. 1.80 2.05
ĺ / Mcclanahan ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-26 Ȩ [1] ĺ ??_Mcclanahan (0) 7 : 3 (0) [4] ֹ̾ ??_Alcantara 1.43 2.90
09-20 Ȩ [1] ĺ ??_Mcclanahan (0) 0 : 2 (0) [2] ƮƮ ??_Peralta 1.36 3.25
09-09 [2] ??_Eovaldi (0) 2 : 1 (0) [1] ĺ ??_Mcclanahan 1.86 1.95
09-03 Ȩ [1] ĺ ??_Mcclanahan (0) 0 : 4 (0) [2] ??_Rodriguez 1.66 2.30
08-28 [5] Ƽ ??_Harvey (0) 3 : 6 (0) [1] ĺ ??_Mcclanahan 2.95 1.42
08-14 [5] ̳׼Ÿ ??_Pineda (0) 4 : 10 (0) [1] ĺ ??_Mcclanahan 2.55 1.57
08-08 [5] Ƽ ??_Watkins (0) 3 : 12 (0) [1] ĺ ??_Mcclanahan 3.00 1.41
08-02 Ȩ [1] ĺ ??_Mcclanahan (0) 3 : 2 (0) [2] ??_Pivetta 1.64 2.35
07-28 Ȩ [1] ĺ ??_Mcclanahan (0) 3 : 4 (0) [3] Ű ??_Montgomery 1.71 2.20
07-21 Ȩ [1] ĺ ??_Mcclanahan (0) 9 : 3 (0) [5] Ƽ ??_Means 1.47 2.75
  ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
10-02 Ȩ [7] Ű ??_Cortes jr. (0) 3 : 4 (0) [4] ĺ ??_Mcclanahan 1.80  2.05 
07-30 [4] ĺ ??_Patino (0) 14 : 0 (0) [7] Ű ??_Cole 2.15  1.74 
07-29 [4] ĺ ??_Wacha (0) 1 : 3 (0) [7] Ű ??_Cortes jr. 1.80  2.05 
07-28 [4] ĺ ??_Mcclanahan (0) 3 : 4 (0) [7] Ű ??_Montgomery 1.71  2.20 
06-04 Ȩ [7] Ű ??_Cole (0) 2 : 9 (0) [4] ĺ ??_Yarbrough 1.50  2.70 
06-03 Ȩ [7] Ű ??_Montgomery (0) 4 : 3 (0) [4] ĺ ??_Mcclanahan 1.80  2.05 
06-02 Ȩ [7] Ű ??_German (0) 5 : 3 (0) [4] ĺ ??_Glasnow 2.15  1.74 
05-14 [4] ĺ ??_Hill (10) 9 : 1 (5) [7] Ű ??_Taillon 2.15  1.74 
05-13 [4] ĺ ??_Mcclanahan (4) 0 : 1 (6) [7] Ű ??_Cole 2.50  1.50 
: 5 4
                                    * ۷ιζ    


 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED