SAFS м ܶ! ! ϶!
 
 
                                                     * ۷ιζ    
 
                        ݷζ VS   
 1.90  1.90

ݷζ [Ȩ]   [ 12 : 9 : 16 ]

0% [ 12 : 9 : 5 ]
0%
Ȩ [22/15] ݷζ ?_Lambert [26/19] ?_Espino
CBS Ȳ Ʈ CBS Ȳ Ʈ
Ȩ/ ų/ [ 4 ] 7084[45.5%] / ų/ [ 5] 6289 [41.1%]
Ȩ Ȩ:4833[59.3%] :2251[30.1%] Ȩ:3241[43.8%] :3048[38.5%]
Ȩ/ ý : [ ] ̴/:/: / ý : [ ] ̴/:/:
Ÿ / [Ȩ] / [] Ÿ / [Ȩ] / []
Ȩ/ ü : [19] ü : [4] / ü : [8] ü : [15]
Ȩ: / Ȩ : 5.3 / 4.9 : 3.1 / 4.6 : / Ȩ : 4.0 / 4.4 : 4.2 / 4.8
: | 5.3  4.5  2.7  5.3 3.3  6.5  6.0  3.7 : | 4.7  5.5  6.7  3.7 7.0  5.8  4.3  5.3
/
/
Ÿ(Ȩ)    0.0%  0.0%  0.0%  0.0% Ÿ()    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%
Ÿ(Ȩ) Ÿ()
ռ
   : 22(ü)/ : 12   9  16 ռ
   : 26(ü)/ : 29   19  16
SAFS    7.5%  9.9%  10.8%  21.0% SAFS    30.0%  24.0%  12.7%  18.3%
SAFS SAFS
1/3 [33.3%] 23/32 [71.9%] 0/0 0/0 18/41 [43.9%] 0/0
+0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/ +0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/

SAFS   Ȳ ǥϴ Դϴ.   ⺰ ֱ Դϴ. 90%
ռ   ⺰ / ü ľ  5~7,10~15,20 ̻ 80%
Ÿ   ݷ(߷) ̸ ǥϴ  3⺰ Դϴ 80%
CBS ŷ   CBS ŷ ̸ ľ   >> 5 ֱ⺰ 75%
  Դϴ. ߿   >> 75%
  ֱ / 帧 м / ü  / ̸ ľϽʽÿ 70%
ռ   ֱ 帧 мϿ мϴ   ¥⸦ Ͻʽÿ 70%
·   ٰŷ ̺ (ҷ) ã   · ָϽʽÿ 60%


ݷζֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
10-04 [30] ָ ??_Jin ry (0) 5 : 4 (0) [22] ݷζ ??_Zimmer 1.76  2.10 
10-03 [30] ָ ??_Gallen (0) 11 : 2 (0) [22] ݷζ ??_Senzat 1.71  2.20 
10-02 [30] ָ ??_Castel (0) 7 : 9 (0) [22] ݷζ ??_Gray 2.15  1.74 
09-30 Ȩ [22] ݷζ ??_Lamber (0) 10 : 5 (0) [26] ??_Espino 1.90  1.90 
09-29 Ȩ [22] ݷζ ??_Freela (0) 3 : 1 (0) [26] ??_Corbin 1.80  2.05 
09-28 Ȩ [22] ݷζ ??_Mannin (0) 4 : 5 (0) [26] ??_- 9 1.57  2.55 
09-27 Ȩ [22] ݷζ ??_Senzat (0) 2 : 6 (0) [1] ý ??_Gausma 2.55  1.57 
09-26 Ȩ [22] ݷζ ??_Gray (0) 2 : 7 (0) [1] ý ??_Descla 2.05  1.80 
09-25 Ȩ [22] ݷζ ??_Lamber (0) 2 : 7 (0) [1] ý ??_Wood 2.65  1.54 
09-24 Ȩ [22] ݷζ ??_Freela (0) 5 : 7 (0) [2] LA ??_Scherz 3.05  1.40 
* ֱ 3 : 1 2 [33.3%] * ֱ 5 : 3 2 [60.0%] * ֱ 10 : 3 7 [30.0%]
ֱ : 3 7
: ----------
ֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
10-04 Ȩ [26] ??_Adon (0) 5 : 7 (0) [6] ??_Sale 1.95  1.86 
10-03 Ȩ [26] ??_Manoah (0) 3 : 5 (0) [6] ??_Means 2.40  1.62 
10-02 Ȩ [26] ??_Rogers (0) 2 : 4 (0) [6] ??_Rodrig 1.95  1.86 
09-30 [22] ݷζ ??_Lamber (0) 10 : 5 (0) [26] ??_Espino 1.90  1.90 
09-29 [22] ݷζ ??_Freela (0) 3 : 1 (0) [26] ??_Corbin 1.80  2.05 
09-28 [22] ݷζ ??_Mannin (0) 4 : 5 (0) [26] ??_- 9 1.57  2.55 
09-27 [14] ŽóƼ ??_Mahle (0) 9 : 2 (0) [26] ??_Rogers 1.55  2.60 
09-26 [14] ŽóƼ ??_Gutier (0) 7 : 6 (0) [26] ??_Fedde 1.80  2.05 
09-25 [14] ŽóƼ ??_Gray (0) 8 : 7 (0) [26] ??_Espino 1.57  2.55 
09-24 [14] ŽóƼ ??_Darvis (0) 2 : 3 (0) [26] ??_Webb 1.45  2.80 
* ֱ 3 : 0 3 [0.0%] * ֱ 5 : 0 5 [0.0%] * ֱ 10 : 2 8 [20.0%]
ֱ : 2 8
: ----------
ݷζ / Lambert ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-25 Ȩ [4] ݷζ ??_Lambert (0) 2 : 7 (0) [1] ý ??_Wood 2.65 1.54
09-21 [2] LA ??_Kershaw (13) 12 : 5 (10) [4] ݷζ ??_Lambert 1.27 4.05
09-15 Ȩ [4] ݷζ ??_Lambert (12) 11 : 10 (10) [3] 𿡰 ??_Lauer 1.91 1.91
09-09 [3] 𿡰 ??_Lauer (7) 2 : 1 (4) [4] ݷζ ??_Lambert 1.59 2.50
09-03 [2] LA ??_Buehler (17) 16 : 9 (12) [4] ݷζ ??_Lambert 1.29 3.80
08-29 Ȩ [4] ݷζ ??_Lambert (11) 4 : 7 (12) [2] ??_Rodriguez 2.65 1.54
08-24 [2] St.̽ ??_Flaherty (13) 8 : 3 (5) [4] ݷζ ??_Lambert 1.38 3.25
08-19 Ȩ [4] ݷζ ??_Lambert (10) 7 : 6 (11) [4] ֹ̾ ??_Yamamoto 1.53 2.70
08-13 Ȩ [4] ݷζ ??_Lambert (11) 6 : 8 (11) [5] ָ ??_Kelly 1.87 1.95
08-08 [1] ޽ ??_Cole (12) 14 : 3 (8) [4] ݷζ ??_Lambert 1.26 4.10
/ Espino ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-25 [3] ŽóƼ ??_Gray (0) 8 : 7 (0) [5] ??_Espino 1.57 2.55
09-20 Ȩ [5] ??_Espino (0) 3 : 0 (0) [4] ݷζ ??_Gray 1.90 1.90
09-14 Ȩ [5] ??_Espino (0) 0 : 3 (0) [4] ֹ̾ ??_Alcantara 2.00 1.83
09-08 [1] ƲŸ ??_Fried (0) 8 : 5 (0) [5] ??_Espino 1.40 3.10
09-02 Ȩ [5] ??_Espino (0) 6 : 7 (0) [2] ʶǾ ??_Nola 2.40 1.62
08-28 [3] ??_Hill (0) 1 : 2 (0) [5] ??_Espino 1.50 2.70
08-16 Ȩ [5] ??_Espino (0) 5 : 6 (0) [1] ƲŸ ??_Smyly 2.40 1.62
08-11 [3] ??_Carrasco [5] ??_Espino 1.43 2.90
08-05 Ȩ [5] ??_Espino (0) 5 : 9 (0) [2] ʶǾ ??_Anderson 1.86 1.95
07-26 [5] Ƽ ??_Means (0) 5 : 4 (0) [5] ??_Espino 1.86 1.95
  ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-30 Ȩ [22] ݷζ ??_Lambert (0) 10 : 5 (0) [26] ??_Espino 1.90  1.90 
09-29 Ȩ [22] ݷζ ??_Freeland (0) 3 : 1 (0) [26] ??_Corbin 1.80  2.05 
09-28 Ȩ [22] ݷζ ??_Manning (0) 4 : 5 (0) [26] ??_- 9 1.57  2.55 
09-20 [26] ??_Espino (0) 3 : 0 (0) [22] ݷζ ??_Gray 1.90  1.90 
09-19 [26] ??_Corbin (0) 0 : 6 (0) [22] ݷζ ??_Freeland 1.86  1.95 
09-18 [26] ??_Gray (0) 8 : 9 (0) [22] ݷζ ??_Marquez 1.76  2.10 
07-26 [26] ??_Scherzer (7) 7 : 8 (11) [22] ݷζ ??_Hoffman 1.30  3.70 
07-25 [26] ??_Corbin (6) 2 : 0 (5) [22] ݷζ ??_Freeland 1.77  2.15 
07-25 [26] ??_Fedde (7) 3 : 2 (8) [22] ݷζ ??_Gray 1.91  1.91 
: 5 4
                                    * ۷ιζ    


 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED