SAFS м ܶ! ! ϶!
 
 
                                                     * ۷ιζ    
 
                        ƲŸ VS ݷζ   
 1.64  2.35

ƲŸ [Ȩ]   [ 3 : 3 : 16 ]

0% [ 12 : 9 : 5 ]
0%
Ȩ [11/3] ƲŸ ?_Toussaint [20/20] ݷζ ?_Gray
CBS Ȳ Ʈ CBS Ȳ Ʈ
Ȩ/ ų/ [ 1 ] 8067[54.4%] / ų/ [ 4] 6879 [46.3%]
Ȩ Ȩ:3735[51.4%] :4332[57.3%] Ȩ:4628[62.2%] :2251[30.1%]
Ȩ/ ý : [ ] ̴/:/: / ý : [ ] ̴/:/:
Ÿ / [Ȩ] / [] Ÿ / [Ȩ] / []
Ȩ/ ü : [11] ü : [1] / ü : [19] ü : [4]
Ȩ: / Ȩ : 4.8 / 4.2 : 4.4 / 3.6 : / Ȩ : 5.5 / 4.8 : 3.1 / 4.6
: | 4.3  3.5  2.0  8.0 4.7  3.3  4.0  2.3 : | 4.0  4.5  3.7  4.3 5.0  5.5  5.0  4.3
/
/
Ÿ(Ȩ)    0.0%  0.0%  0.0%  0.0% Ÿ()    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%
Ÿ(Ȩ) Ÿ()
ռ
   : 11(ü)/ : 3   3  16 ռ
   : 20(ü)/ : 12   9  16
SAFS    26.5%  32.6%  47.7%  50.5% SAFS    43.8%  38.6%  26.7%  15.7%
SAFS SAFS
5/10 [50.0%] 31/61 [50.8%] 7/8 [87.5%] 1/2 [50.0%] 21/29 [72.4%] 0/0
+0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/ +0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/

SAFS   Ȳ ǥϴ Դϴ.   ⺰ ֱ Դϴ. 90%
ռ   ⺰ / ü ľ  5~7,10~15,20 ̻ 80%
Ÿ   ݷ(߷) ̸ ǥϴ  3⺰ Դϴ 80%
CBS ŷ   CBS ŷ ̸ ľ   >> 5 ֱ⺰ 75%
  Դϴ. ߿   >> 75%
  ֱ / 帧 м / ü  / ̸ ľϽʽÿ 70%
ռ   ֱ 帧 мϿ мϴ   ¥⸦ Ͻʽÿ 70%
·   ٰŷ ̺ (ҷ) ã   · ָϽʽÿ 60%


ƲŸֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-24 [29] ָ ??_Bumgar (0) 6 : 4 (0) [11] ƲŸ ??_Morton 2.65  1.54 
09-23 [29] ָ ??_Kelly (0) 2 : 9 (0) [11] ƲŸ ??_Anders 2.55  1.57 
09-22 [29] ָ ??_Weaver (0) 1 : 6 (0) [11] ƲŸ ??_Chavez 2.35  1.64 
09-21 [29] ָ ??_Mejia (0) 4 : 11 (0) [11] ƲŸ ??_Ynoa 1.95  1.86 
09-20 [1] ý ??_Descla (0) 0 : 3 (0) [11] ƲŸ ??_Fried 1.86  1.95 
09-19 [1] ý ??_Carras (0) 2 : 0 (0) [11] ƲŸ ??_Nola 1.80  2.05 
09-18 [1] ý ??_Webb (0) 6 : 5 (0) [11] ƲŸ ??_Anders 1.60  2.45 
09-17 Ȩ [11] ƲŸ ??_Anders (0) 0 : 0 (0) [20] ݷζ ??_Marque 1.57  2.55 
09-16 Ȩ [11] ƲŸ ??_Ynoa (0) 2 : 3 (0) [20] ݷζ ??_Senzat 1.43  2.90 
09-15 Ȩ [11] ƲŸ ??_Toussa (0) 4 : 5 (0) [20] ݷζ ??_Gray 1.64  2.35 
09-13 Ȩ [11] ƲŸ ??_Fried (0) 5 : 3 (0) [24] ֹ̾ ??_Cabrer 1.37  3.20 
* ֱ 3 : 2 1 [66.7%] * ֱ 5 : 4 1 [80.0%] * ֱ 10 : 5 5 [50.0%]
ֱ : 5 5
: ----------
ݷζֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-24 Ȩ [20] ݷζ ??_Freela (0) 5 : 7 (0) [2] LA ??_Scherz 3.05  1.40 
09-23 Ȩ [20] ݷζ ??_Marque (0) 10 : 5 (0) [2] LA ??_Buehle 1.95  1.86 
09-22 Ȩ [20] ݷζ ??_Senzat (0) 4 : 5 (0) [2] LA ??_Urias 2.80  1.45 
09-20 [26] ??_Espino (0) 3 : 0 (0) [20] ݷζ ??_Gray 1.90  1.90 
09-19 [26] ??_Corbin (0) 0 : 6 (0) [20] ݷζ ??_Freela 1.86  1.95 
09-18 [26] ??_Gray (0) 8 : 9 (0) [20] ݷζ ??_Marque 1.76  2.10 
09-17 [11] ƲŸ ??_Anders (0) 0 : 0 (0) [20] ݷζ ??_Marque 1.57  2.55 
09-16 [11] ƲŸ ??_Ynoa (0) 2 : 3 (0) [20] ݷζ ??_Senzat 1.43  2.90 
09-15 [11] ƲŸ ??_Toussa (0) 4 : 5 (0) [20] ݷζ ??_Gray 1.64  2.35 
09-13 [16] ʶǾ ??_Nola (0) 4 : 5 (0) [20] ݷζ ??_Feltne 1.36  3.25 
09-12 [16] ʶǾ ??_Wheele (0) 6 : 1 (0) [20] ݷζ ??_Freela 1.43  2.90 
* ֱ 3 : 1 2 [33.3%] * ֱ 5 : 2 3 [40.0%] * ֱ 10 : 6 4 [60.0%]
ֱ : 6 4
: ----------
ƲŸ / Toussaint ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-09 Ȩ [1] ƲŸ ??_Toussaint (0) 2 : 4 (0) [5] ??_Nolin 1.50 2.70
09-03 [4] ݷζ ??_Chi gonzalez (0) 5 : 6 (0) [1] ƲŸ ??_Toussaint 2.55 1.57
08-23 [5] Ƽ ??_Means (0) 1 : 3 (0) [1] ƲŸ ??_Toussaint 2.40 1.62
08-17 [4] ֹ̾ ??_Garrett (0) 2 : 12 (0) [1] ƲŸ ??_Toussaint 2.55 1.57
08-12 Ȩ [1] ƲŸ ??_Toussaint (0) 8 : 6 (0) [3] ŽóƼ ??_Miley 1.86 1.95
07-31 Ȩ [1] ƲŸ ??_Toussaint (0) 5 : 9 (0) [1] пŰ ??_Burnes 2.05 1.80
07-26 [2] ʶǾ ??_Nola (0) 2 : 1 (0) [1] ƲŸ ??_Toussaint 1.64 2.35
09-15 [5] Ƽ ??_Lopez (15) 14 : 1 (5) [1] ƲŸ ??_Toussaint 2.45 1.52
08-18 Ȩ [1] ƲŸ ??_Toussaint (13) 7 : 6 (9) [5] ??_Sanchez 1.66 2.10
08-12 [4] Ű ??_Montgomery (6) 9 : 6 (8) [1] ƲŸ ??_Toussaint 1.53 2.37
ݷζ / Gray ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-15 [1] ƲŸ ??_Toussaint (0) 4 : 5 (0) [4] ݷζ ??_Gray 1.64 2.35
09-09 Ȩ [4] ݷζ ??_Gray (0) 4 : 7 (0) [1] ý ??_Desclafani 2.05 1.80
08-29 [2] LA ??_Price (0) 5 : 2 (0) [4] ݷζ ??_Gray 1.40 3.10
08-23 Ȩ [4] ݷζ ??_Gray (0) 4 : 8 (0) [5] ָ ??_Widener 1.57 2.55
08-16 [1] ý ??_Wood (0) 5 : 2 (0) [4] ݷζ ??_Gray 1.50 2.70
08-11 [1] ޽ ??_Odorizzi (0) 5 : 0 (0) [4] ݷζ ??_Gray 1.55 2.60
08-05 Ȩ [4] ݷζ ??_Gray (0) 2 : 3 (0) [4] īC ??_Mills 1.66 2.30
07-31 [3] 𿡰 ??_Weathers (0) 4 : 9 (0) [4] ݷζ ??_Gray 1.43 2.90
07-26 [2] LA ??_Gray (0) 3 : 2 (0) [4] ݷζ ??_Gray 1.57 2.55
07-19 Ȩ [4] ݷζ ??_Gray (0) 6 : 5 (0) [2] LA ??_Price 2.55 1.57
  ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-15 Ȩ [11] ƲŸ ??_Toussaint (0) 4 : 5 (0) [20] ݷζ ??_Gray 1.64  2.35 
09-06 [20] ݷζ ??_Feltner (0) 2 : 9 (0) [11] ƲŸ ??_Morton 1.95  1.86 
09-05 [20] ݷζ ??_Marquez (0) 7 : 6 (0) [11] ƲŸ ??_Anderson 1.86  1.95 
09-04 [20] ݷζ ??_Senzatela (0) 4 : 3 (0) [11] ƲŸ ??_Ynoa 2.20  1.71 
09-03 [20] ݷζ ??_Chi gonzalez (0) 5 : 6 (0) [11] ƲŸ ??_Toussaint 2.55  1.57 
08-06 [20] ݷζ ??_ (0) 0 : 0 (0) [11] ƲŸ ??_    
08-05 [20] ݷζ ??_ (0) 0 : 0 (0) [11] ƲŸ ??_    
08-04 [20] ݷζ ??_ (0) 0 : 0 (0) [11] ƲŸ ??_    
08-03 [20] ݷζ ??_ (0) 0 : 0 (0) [11] ƲŸ ??_    
: 2 3
                                    * ۷ιζ    


 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED