SAFS м ܶ! ! ϶!
 
 
                                                     * ۷ιζ    
 
                        þƲ VS ָ   
 1.50  2.70

þƲ [Ȩ]   [ 3 : 6 : 3 ]

0% [ 12 : 9 : 5 ]
0%
Ȩ [12/2] þƲ ?_Kikuchi [29/28] ָ ?_Gilbert
CBS Ȳ Ʈ CBS Ȳ Ʈ
Ȩ/ Ƹ޸ĭ/ [ 2 ] 7966[54.5%] / ų/ [ 5] 47101 [31.8%]
Ȩ Ȩ:3832[54.3%] :4134[54.7%] Ȩ:2744[38.0%] :2057[26.0%]
Ȩ/ ý : [ ] ̴/:/: / ý : [ ] ̴/:/:
Ÿ / [Ȩ] / [] Ÿ / [Ȩ] / []
Ȩ/ ü : [25] ü : [10] / ü : [13] ü : [3]
Ȩ: / Ȩ : 3.9 / 4.2 : 4.5 / 4.6 : / Ȩ : 4.3 / 5.3 : 3.8 / 5.4
: | 4.3  4.5  3.7  4.3 5.7  6.0  4.0  1.7 : | 5.7  5.3  5.0  2.3 3.3  4.0  7.0  8.0
/
/
Ÿ(Ȩ)    0.0%  0.0%  0.0%  0.0% Ÿ()    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%
Ÿ(Ȩ) Ÿ()
ռ
   : 12(ü)/ : 3   6  3 ռ
   : 29(ü)/ : 18   13  3
SAFS    29.2%  34.4%  46.3%  51.5% SAFS    20.2%  15.7%  14.0%  2.0%
SAFS SAFS
4/9 [44.4%] 18/31 [58.1%] 2/2 [100.0%] 0/0 15/28 [53.6%] 0/0
+0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/ +0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/

SAFS   Ȳ ǥϴ Դϴ.   ⺰ ֱ Դϴ. 90%
ռ   ⺰ / ü ľ  5~7,10~15,20 ̻ 80%
Ÿ   ݷ(߷) ̸ ǥϴ  3⺰ Դϴ 80%
CBS ŷ   CBS ŷ ̸ ľ   >> 5 ֱ⺰ 75%
  Դϴ. ߿   >> 75%
  ֱ / 帧 м / ü  / ̸ ľϽʽÿ 70%
ռ   ֱ 帧 мϿ мϴ   ¥⸦ Ͻʽÿ 70%
·   ٰŷ ̺ (ҷ) ã   · ָϽʽÿ 60%


þƲֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-24 [10] Ŭ ??_Bassit (0) 5 : 6 (0) [12] þƲ ??_Kikuch 1.68  2.25 
09-23 [10] Ŭ ??_Irvin (0) 1 : 4 (0) [12] þƲ ??_Flexen 1.71  2.20 
09-22 [10] Ŭ ??_Blackb (0) 2 : 5 (0) [12] þƲ ??_Gonzal 1.71  2.20 
09-21 [10] Ŭ ??_Manaea (0) 2 : 4 (0) [12] þƲ ??_Anders 1.60  2.45 
09-20 [21] ĵڽƼ ??_Kowar (0) 1 : 7 (0) [12] þƲ ??_Gilber 2.20  1.71 
09-19 [21] ĵڽƼ ??_Bubic (0) 8 : 1 (0) [12] þƲ ??_Kikuch 2.15  1.74 
09-18 [21] ĵڽƼ ??_Singer (0) 2 : 6 (0) [12] þƲ ??_Flexen 2.15  1.74 
09-16 Ȩ [12] þƲ ??_Gonzal (0) 4 : 9 (0) [6] ??_Houck 2.15  1.74 
09-15 Ȩ [12] þƲ ??_Anders (0) 4 : 8 (0) [6] ??_Eovald 2.05  1.80 
09-14 Ȩ [12] þƲ ??_Gilber (0) 5 : 4 (0) [6] ??_Rodrig 2.15  1.74 
* ֱ 3 : 3 0 [100.0%] * ֱ 5 : 5 0 [100.0%] * ֱ 10 : 7 3 [70.0%]
ֱ : 7 3
: ----------
ֱָ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-24 Ȩ [29] ָ ??_Bumgar (0) 6 : 4 (0) [11] ƲŸ ??_Morton 2.65  1.54 
09-23 Ȩ [29] ָ ??_Kelly (0) 2 : 9 (0) [11] ƲŸ ??_Anders 2.55  1.57 
09-22 Ȩ [29] ָ ??_Weaver (0) 1 : 6 (0) [11] ƲŸ ??_Chavez 2.35  1.64 
09-21 Ȩ [29] ָ ??_Mejia (0) 4 : 11 (0) [11] ƲŸ ??_Ynoa 1.95  1.86 
09-20 [4] ޽ ??_Greink (0) 7 : 6 (0) [29] ָ ??_Gallen 1.40  3.10 
09-19 [4] ޽ ??_Bubic (0) 4 : 6 (0) [29] ָ ??_Kikuch 1.40  3.10 
09-18 [4] ޽ ??_Bielak (0) 4 : 3 (0) [29] ָ ??_Bumgar 1.42  2.95 
09-16 [2] LA ??_Urias (0) 5 : 3 (0) [29] ָ ??_Kelly 1.27  3.80 
09-15 [2] LA ??_Gonsol (0) 8 : 4 (0) [29] ָ ??_Weaver 1.40  3.10 
09-14 [2] LA ??_Kersha (0) 5 : 1 (0) [29] ָ ??_Gallen 1.34  3.35 
* ֱ 3 : 1 2 [33.3%] * ֱ 5 : 1 4 [20.0%] * ֱ 10 : 2 8 [20.0%]
ֱ : 2 8
: ----------
þƲ / Kikuchi ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-19 [4] ĵڽƼ ??_Bubic (0) 8 : 1 (0) [2] þƲ ??_Kikuchi 2.15 1.74
09-13 Ȩ [2] þƲ ??_Kikuchi (0) 4 : 5 (0) [5] ָ ??_Gilbert 1.50 2.70
09-07 [1] ޽ ??_Mccullers jr. (0) 11 : 2 (0) [2] þƲ ??_Kikuchi 1.50 2.70
08-27 Ȩ [2] þƲ ??_Kikuchi (0) 4 : 6 (0) [4] ĵڽƼ ??_Keller 1.57 2.55
08-21 [1] ޽ ??_Mccullers jr. (0) 12 : 3 (0) [2] þƲ ??_Kikuchi 1.57 2.55
08-15 Ȩ [2] þƲ ??_Kikuchi (0) 9 : 3 (0) [3] ??_Jin ryu 2.20 1.71
08-09 [4] Ű ??_Gil (0) 0 : 2 (0) [2] þƲ ??_Kikuchi 1.80 2.05
08-04 [1] ĺ ??_Patino (0) 2 : 4 (0) [2] þƲ ??_Kikuchi 1.64 2.35
07-29 Ȩ [2] þƲ ??_Kikuchi (0) 4 : 11 (0) [1] ޽ ??_Odorizzi 1.90 1.90
07-24 Ȩ [2] þƲ ??_Kikuchi (0) 4 : 3 (0) [3] Ŭ ??_Montas 1.76 2.10
ָ / Gilbert ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-06 Ȩ [5] ָ ??_Gilbert (0) 4 : 10 (0) [2] þƲ ??_Flexen 2.15 1.74
08-31 Ȩ [5] ָ ??_Gilbert (0) 5 : 7 (0) [3] 𿡰 ??_Paddack 2.65 1.54
08-21 [4] ݷζ ??_Gomber (0) 9 : 4 (0) [5] ָ ??_Gilbert 1.57 2.55
08-15 Ȩ [5] ָ ??_Gilbert (0) 7 : 0 (0) [3] 𿡰 ??_Musgrove 2.80 1.45
  ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-13 Ȩ [12] þƲ ??_Kikuchi (0) 4 : 5 (0) [29] ָ ??_Gilbert 1.50  2.70 
09-12 Ȩ [12] þƲ ??_Flexen (0) 3 : 7 (0) [29] ָ ??_Castellanos 1.57  2.55 
09-11 Ȩ [12] þƲ ??_Urias (0) 5 : 4 (0) [29] ָ ??_Musgrove 1.47  2.19 
09-06 [29] ָ ??_Gilbert (0) 4 : 10 (0) [12] þƲ ??_Flexen 2.15  1.74 
09-05 [29] ָ ??_Castellanos (0) 5 : 8 (0) [12] þƲ ??_Gonzales 2.15  1.74 
09-04 [29] ָ ??_Ohtani (0) 5 : 6 (0) [12] þƲ ??_Otto 1.76  2.10 
08-06 [29] ָ ??_ (0) 0 : 0 (0) [12] þƲ ??_    
08-05 [29] ָ ??_ (0) 0 : 0 (0) [12] þƲ ??_    
08-04 [29] ָ ??_ (0) 0 : 0 (0) [12] þƲ ??_    
: 4 2
                                    * ۷ιζ    


 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED