SAFS м ܶ! ! ϶!
 
 
                                                     * ۷ιζ    
 
                        ̳׼Ÿ VS ĵڽƼ   
 1.80  2.05

̳׼Ÿ [Ȩ]   [ 23 : 13 : 27 ]

0% [ 12 : 9 : 5 ]
0%
Ȩ [22/9] ̳׼Ÿ ?_Pineda [21/16] ĵڽƼ ?_Singer
CBS Ȳ Ʈ CBS Ȳ Ʈ
Ȩ/ Ƹ޸ĭ/ߺ [ 5 ] 6681[44.9%] / Ƹ޸ĭ/ߺ [ 4] 6880 [45.9%]
Ȩ Ȩ:3438[47.2%] :3243[42.7%] Ȩ:3638[48.6%] :3242[43.2%]
Ȩ/ ý : [ ] ̴/:/: / ý : [ ] ̴/:/:
Ÿ / [Ȩ] / [] Ÿ / [Ȩ] / []
Ȩ/ ü : [23] ü : [7] / ü : [7] ü : [9]
Ȩ: / Ȩ : 4.5 / 4.8 : 4.4 / 5.1 : / Ȩ : 4.4 / 4.9 : 3.9 / 4.5
: | 6.0  4.5  4.7  5.7 4.0  6.0  4.0  4.7 : | 7.0  5.5  3.7  3.0 4.7  7.3  4.7  4.3
/
/
Ÿ(Ȩ)    0.0%  0.0%  0.0%  0.0% Ÿ()    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%
Ÿ(Ȩ) Ÿ()
ռ
   : 22(ü)/ : 23   13  27 ռ
   : 21(ü)/ : 26   6  16
SAFS    23.2%  26.9%  31.3%  30.8% SAFS    15.3%  13.0%  16.0%  19.8%
SAFS SAFS
0/2 [0.0%] 25/56 [44.6%] 0/0 0/0 21/45 [46.7%] 0/0
+0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/ +0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/

SAFS   Ȳ ǥϴ Դϴ.   ⺰ ֱ Դϴ. 90%
ռ   ⺰ / ü ľ  5~7,10~15,20 ̻ 80%
Ÿ   ݷ(߷) ̸ ǥϴ  3⺰ Դϴ 80%
CBS ŷ   CBS ŷ ̸ ľ   >> 5 ֱ⺰ 75%
  Դϴ. ߿   >> 75%
  ֱ / 帧 м / ü  / ̸ ľϽʽÿ 70%
ռ   ֱ 帧 мϿ мϴ   ¥⸦ Ͻʽÿ 70%
·   ٰŷ ̺ (ҷ) ã   · ָϽʽÿ 60%


̳׼Ÿֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-24 Ȩ [22] ̳׼Ÿ ??_Darvis (0) 7 : 2 (0) [7] ??_Webb 2.40  1.62 
09-23 [23] īC ??_Hendri (0) 4 : 5 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Ryan 2.15  1.74 
09-22 [23] īC ??_Mills (0) 5 : 9 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Jax 1.83  2.00 
09-20 [7] ??_Berrio (0) 5 : 3 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Farrel 1.42  2.95 
09-19 [7] ??_Matz (0) 6 : 2 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Ober 1.60  2.45 
09-18 [7] ??_Jin ry (0) 3 : 7 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Pineda 1.43  2.90 
09-16 Ȩ [22] ̳׼Ÿ ??_Jax (0) 3 : 12 (0) [19] Ŭ ??_Quantr 1.90  1.90 
09-15 Ȩ [22] ̳׼Ÿ ??_Barnes (0) 6 : 3 (0) [19] Ŭ ??_Allen 1.86  1.95 
09-14 [9] Ű ??_Gil (0) 6 : 5 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Gant 1.47  2.75 
09-13 Ȩ [22] ̳׼Ÿ ??_Ober (0) 3 : 5 (0) [21] ĵڽƼ ??_Bubic 1.64  2.35 
* ֱ 3 : 3 0 [100.0%] * ֱ 5 : 3 2 [60.0%] * ֱ 10 : 5 5 [50.0%]
ֱ : 5 5
: ----------
ĵڽƼֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-23 [19] Ŭ ??_Allen (0) 0 : 0 (0) [21] ĵڽƼ ??_Hernan 1.90  1.90 
09-22 [19] Ŭ ??_Quantr (0) 4 : 1 (0) [21] ĵڽƼ ??_Lynch 1.64  2.35 
09-21 [19] Ŭ ??_Baz (0) 2 : 7 (0) [21] ĵڽƼ ??_Ray 1.64  2.35 
09-20 Ȩ [21] ĵڽƼ ??_Kowar (0) 1 : 7 (0) [12] þƲ ??_Gilber 2.20  1.71 
09-19 Ȩ [21] ĵڽƼ ??_Bubic (0) 8 : 1 (0) [12] þƲ ??_Kikuch 2.15  1.74 
09-18 Ȩ [21] ĵڽƼ ??_Singer (0) 2 : 6 (0) [12] þƲ ??_Flexen 2.15  1.74 
09-17 Ȩ [21] ĵڽƼ ??_Lynch (0) 2 : 7 (0) [10] Ŭ ??_Blackb 2.15  1.74 
09-16 Ȩ [21] ĵڽƼ ??_Keuche (0) 10 : 12 (0) [10] Ŭ ??_Keuche 2.05  1.80 
09-15 Ȩ [21] ĵڽƼ ??_Kowar (0) 10 : 7 (0) [10] Ŭ ??_Montas 2.55  1.57 
09-13 [22] ̳׼Ÿ ??_Ober (0) 3 : 5 (0) [21] ĵڽƼ ??_Bubic 1.64  2.35 
09-12 [22] ̳׼Ÿ ??_Pineda (0) 9 : 2 (0) [21] ĵڽƼ ??_Singer 1.80  2.05 
* ֱ 3 : 1 2 [33.3%] * ֱ 5 : 2 3 [40.0%] * ֱ 10 : 4 6 [40.0%]
ֱ : 4 6
: ----------
̳׼Ÿ / Pineda ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-12 Ȩ [5] ̳׼Ÿ ??_Pineda (0) 9 : 2 (0) [4] ĵڽƼ ??_Singer 1.80 2.05
08-14 Ȩ [5] ̳׼Ÿ ??_Pineda (0) 4 : 10 (0) [1] ĺ ??_Mcclanahan 2.55 1.57
08-08 [1] ޽ ??_Garcia (0) 4 : 0 (0) [5] ̳׼Ÿ ??_Pineda 1.43 2.90
08-02 [2] St.̽ ??_Wainwright (0) 7 : 3 (0) [5] ̳׼Ÿ ??_Pineda 1.64 2.35
07-27 Ȩ [5] ̳׼Ÿ ??_Pineda (0) 6 : 5 (0) [2] ƮƮ ??_Manning 1.66 2.30
07-22 [1] īW ??_Cease (0) 2 : 7 (0) [5] ̳׼Ÿ ??_Pineda 1.66 2.30
06-14 Ȩ [5] ̳׼Ÿ ??_Pineda (0) 3 : 14 (0) [1] ޽ ??_Valdez 2.20 1.71
06-09 Ȩ [5] ̳׼Ÿ ??_Pineda (0) 4 : 8 (0) [4] Ű ??_Montgomery 0.00 0.00
06-02 [5] Ƽ ??_Zimmermann (0) 7 : 4 (0) [5] ̳׼Ÿ ??_Pineda 2.55 1.57
05-27 Ȩ [5] ̳׼Ÿ ??_Pineda (0) 3 : 2 (0) [5] Ƽ ??_Lopez 1.47 2.75
ĵڽƼ / Singer ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-12 [5] ̳׼Ÿ ??_Pineda (0) 9 : 2 (0) [4] ĵڽƼ ??_Singer 1.80 2.05
09-06 Ȩ [4] ĵڽƼ ??_Singer (0) 6 : 0 (0) [1] īW ??_Cease 2.55 1.57
08-30 [2] þƲ ??_Gonzales (0) 4 : 3 (0) [4] ĵڽƼ ??_Singer 1.55 2.60
08-25 [1] ޽ ??_Garcia (0) 4 : 0 (0) [4] ĵڽƼ ??_Singer 1.43 2.90
08-12 Ȩ [4] ĵڽƼ ??_Singer (0) 2 : 5 (0) [4] Ű ??_Luetge 2.20 1.71
07-03 Ȩ [4] ĵڽƼ ??_Singer (0) 7 : 4 (0) [5] ̳׼Ÿ ??_Happ 0.00 0.00
06-28 [5] ػ罺 ??_Lyles (0) 4 : 1 (0) [4] ĵڽƼ ??_Singer 0.00 0.00
06-23 [4] Ű ??_Cole (0) 5 : 6 (0) [4] ĵڽƼ ??_Singer 0.00 0.00
06-17 Ȩ [4] ĵڽƼ ??_Singer (0) 5 : 6 (0) [2] ƮƮ ??_Skubal 1.66 2.30
06-12 [3] Ŭ ??_Irvin (0) 4 : 3 (0) [4] ĵڽƼ ??_Singer 1.71 2.20
  ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-12 Ȩ [22] ̳׼Ÿ ??_Pineda (0) 9 : 2 (0) [21] ĵڽƼ ??_Singer 1.80  2.05 
09-11 Ȩ [22] ̳׼Ÿ ??_Jax (0) 4 : 6 (0) [21] ĵڽƼ ??_Lynch 1.80  2.05 
07-05 [21] ĵڽƼ ??_Keller (0) 2 : 6 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Maeda 2.30  1.66 
07-04 [21] ĵڽƼ ??_Skubal (0) 6 : 3 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Keuchel    
07-03 [21] ĵڽƼ ??_Singer (0) 7 : 4 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Happ    
06-07 [21] ĵڽƼ ??_Singer (0) 1 : 2 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Ober 1.71  2.20 
06-06 [21] ĵڽƼ ??_Minor (0) 4 : 5 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Berrios 1.86  1.95 
06-05 [21] ĵڽƼ ??_Keller (0) 14 : 5 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Shoemaker 1.86  1.95 
06-04 [21] ĵڽƼ ??_Bubic (0) 6 : 5 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Happ 1.90  1.90 
: 4 5
                                    * ۷ιζ    


 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED