SAFS м ܶ! ! ϶!
 
 
                                                     * ۷ιζ    
 
                        Ŭ VS пŰ   
 2.30  1.66

Ŭ [Ȩ]   [ 26 : 9 : 16 ]

0% [ 12 : 9 : 5 ]
0%
Ȩ [19/11] Ŭ ?_Morgan [3/30] пŰ ?_Houser
CBS Ȳ Ʈ CBS Ȳ Ʈ
Ȩ/ Ƹ޸ĭ/ߺ [ 3 ] 6974[48.3%] / ų/ߺ [ 1] 9159 [60.7%]
Ȩ Ȩ:3437[47.9%] :3537[48.6%] Ȩ:4235[54.5%] :4924[67.1%]
Ȩ/ ý : [ ] ̴/:/: / ý : [ ] ̴/:/:
Ÿ / [Ȩ] / [] Ÿ / [Ȩ] / []
Ȩ/ ü : [28] ü : [2] / ü : [14] ü : [11]
Ȩ: / Ȩ : 4.0 / 4.3 : 4.4 / 4.4 : / Ȩ : 4.1 / 4.1 : 4.7 / 2.9
: | 1.3  4.5  4.0  5.0 7.0  5.3  6.0  3.0 : | 0.7  4.8  4.0  1.7 4.0  2.5  5.0  5.3
/
/
Ÿ(Ȩ)    0.0%  0.0%  0.0%  0.0% Ÿ()    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%
Ÿ(Ȩ) Ÿ()
ռ
   : 19(ü)/ : 26   9  16 ռ
   : 3(ü)/ : 3   3  3
SAFS    24.2%  31.8%  32.5%  28.7% SAFS    8.0%  0.7%  0.5%  -0.3%
SAFS SAFS
1/1 [100.0%] 30/52 [57.7%] 0/0 9/15 [60.0%] 33/66 [50.0%] 5/8 [62.5%]
+0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/ +0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/

SAFS   Ȳ ǥϴ Դϴ.   ⺰ ֱ Դϴ. 90%
ռ   ⺰ / ü ľ  5~7,10~15,20 ̻ 80%
Ÿ   ݷ(߷) ̸ ǥϴ  3⺰ Դϴ 80%
CBS ŷ   CBS ŷ ̸ ľ   >> 5 ֱ⺰ 75%
  Դϴ. ߿   >> 75%
  ֱ / 帧 м / ü  / ̸ ľϽʽÿ 70%
ռ   ֱ 帧 мϿ мϴ   ¥⸦ Ͻʽÿ 70%
·   ٰŷ ̺ (ҷ) ã   · ָϽʽÿ 60%


Ŭֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-24 Ȩ [19] Ŭ ??_Darvis (0) 5 : 4 (0) [8] īW ??_Webb 2.15  1.74 
09-23 Ȩ [19] Ŭ ??_Allen (0) 0 : 0 (0) [21] ĵڽƼ ??_Hernan 1.90  1.90 
09-22 Ȩ [19] Ŭ ??_Quantr (0) 4 : 1 (0) [21] ĵڽƼ ??_Lynch 1.64  2.35 
09-21 Ȩ [19] Ŭ ??_Baz (0) 2 : 7 (0) [21] ĵڽƼ ??_Ray 1.64  2.35 
09-20 [9] Ű ??_Cole (0) 1 : 11 (0) [19] Ŭ ??_Morgan 1.31  3.55 
09-19 [9] Ű ??_Gil (0) 3 : 11 (0) [19] Ŭ ??_Civale 1.55  2.60 
09-18 [9] Ű ??_Kluber (0) 8 : 0 (0) [19] Ŭ ??_Plesac 1.55  2.60 
09-16 [22] ̳׼Ÿ ??_Jax (0) 3 : 12 (0) [19] Ŭ ??_Quantr 1.90  1.90 
09-15 [22] ̳׼Ÿ ??_Barnes (0) 6 : 3 (0) [19] Ŭ ??_Allen 1.86  1.95 
09-13 Ȩ [19] Ŭ ??_Civale (0) 1 : 11 (0) [3] пŰ ??_Lauer 2.65  1.54 
09-12 Ȩ [19] Ŭ ??_Plesac (0) 0 : 3 (0) [3] пŰ ??_Burnes 1.95  1.86 
* ֱ 3 : 2 1 [66.7%] * ֱ 5 : 4 1 [80.0%] * ֱ 10 : 5 5 [50.0%]
ֱ : 5 5
: ----------
пŰֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-24 Ȩ [3] пŰ ??_Houser (0) 5 : 8 (0) [13] St.̽ ??_Wainwr 1.86  1.95 
09-23 Ȩ [3] пŰ ??_Anders (0) 2 : 10 (0) [13] St.̽ ??_Mikola 1.80  2.05 
09-22 Ȩ [3] пŰ ??_Woodru (0) 1 : 2 (0) [13] St.̽ ??_Woodfo 1.45  2.80 
09-21 Ȩ [3] пŰ ??_Peralt (0) 2 : 5 (0) [13] St.̽ ??_Woodfo 1.45  2.80 
09-20 Ȩ [3] пŰ ??_Lauer (0) 4 : 6 (0) [23] īC ??_Sampso 1.45  2.80 
09-19 Ȩ [3] пŰ ??_Burnes (0) 6 : 4 (0) [23] īC ??_Steele 1.36  3.25 
09-18 Ȩ [3] пŰ ??_Houser (0) 8 : 5 (0) [23] īC ??_Davies 1.36  3.25 
09-16 [17] ƮƮ ??_Urias (0) 4 : 1 (0) [3] пŰ ??_Kelly 3.05  1.40 
09-15 [17] ƮƮ ??_Peralt (0) 1 : 0 (0) [3] пŰ ??_Peralt 2.85  1.44 
09-13 [19] Ŭ ??_Civale (0) 1 : 11 (0) [3] пŰ ??_Lauer 2.65  1.54 
* ֱ 3 : 0 3 [0.0%] * ֱ 5 : 0 5 [0.0%] * ֱ 10 : 3 7 [30.0%]
ֱ : 3 7
: ----------
Ŭ / Morgan ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-11 Ȩ [3] Ŭ ??_Morgan (0) 3 : 10 (0) [1] пŰ ??_Houser 2.30 1.66
09-05 [2] ??_Houck (0) 4 : 3 (0) [3] Ŭ ??_Morgan 1.50 2.70
08-30 Ȩ [3] Ŭ ??_Morgan (0) 0 : 4 (0) [2] ??_Houck 2.40 1.62
08-25 Ȩ [3] Ŭ ??_Morgan (0) 3 : 7 (0) [5] ػ罺 ??_Hearn 1.60 2.45
08-18 [5] ̳׼Ÿ ??_Ober (0) 1 : 3 (0) [3] Ŭ ??_Morgan 1.64 2.35
08-13 Ȩ [3] Ŭ ??_Morgan (0) 0 : 17 (0) [3] Ŭ ??_Bassitt 2.55 1.57
08-08 Ȩ [3] Ŭ ??_Morgan (0) 1 : 2 (0) [2] ƮƮ ??_Alexander 1.66 2.30
07-22 [1] ޽ ??_Mccullers jr. (0) 4 : 5 (0) [3] Ŭ ??_Morgan 1.43 2.90
07-17 [3] Ŭ ??_Bassitt (0) 5 : 4 (0) [3] Ŭ ??_Morgan 1.50 2.70
07-12 Ȩ [3] Ŭ ??_Morgan [4] ĵڽƼ ??_Hernandez 1.66 2.30
пŰ / Houser ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-18 Ȩ [1] пŰ ??_Houser (0) 8 : 5 (0) [4] īC ??_Davies 1.36 3.25
09-11 [3] Ŭ ??_Morgan (0) 3 : 10 (0) [1] пŰ ??_Houser 2.30 1.66
09-05 Ȩ [1] пŰ ??_Houser (0) 4 : 0 (0) [2] St.̽ ??_Kim 1.83 2.00
08-29 [5] ̳׼Ÿ ??_Barnes (0) 6 : 4 (0) [1] пŰ ??_Houser 2.30 1.66
08-23 Ȩ [1] пŰ ??_Houser (0) 7 : 3 (0) [5] ??_Nolin 1.45 2.80
08-04 Ȩ [1] пŰ ??_Houser (0) 5 : 8 (0) [5] ??_Kranick 1.45 2.80
07-09 Ȩ [1] пŰ ??_Houser (0) 5 : 3 (0) [3] ŽóƼ ??_Mahle 0.00 0.00
07-03 [5] ??_Brubaker (0) 2 : 7 (0) [1] пŰ ??_Houser 0.00 0.00
06-27 Ȩ [1] пŰ ??_Houser (0) 10 : 4 (0) [4] ݷζ ??_Senzatela 0.00 0.00
06-20 [4] ݷζ ??_Gomber (0) 5 : 6 (0) [1] пŰ ??_Houser 0.00 0.00
  ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-11 Ȩ [19] Ŭ ??_Morgan (0) 3 : 10 (0) [3] пŰ ??_Houser 2.30  1.66 
09-07 Ȩ [19] Ŭ ??_Bieber (8) 4 : 1 (7) [3] пŰ ??_Anderson 1.35  3.15 
09-06 Ȩ [19] Ŭ ??_Civale (6) 4 : 3 (9) [3] пŰ ??_Anderson 1.83  2.00 
09-05 Ȩ [19] Ŭ ??_Carrasco (4) 1 : 7 (12) [3] пŰ ??_Burnes 1.52  2.45 
06-07 Ȩ [19] Ŭ ??_Carrasco (6) 3 : 1 (9) [3] пŰ ??_Anderson 1.53  2.65 
06-06 Ȩ [19] Ŭ ??_Kluber (8) 3 : 2 (8) [3] пŰ ??_Guerra 1.43  2.90 
05-10 [3] пŰ ??_Guerra (5) 2 : 6 (11) [19] Ŭ ??_Carrasco 2.40  1.63 
05-09 [3] пŰ ??_Miley (8) 3 : 2 (6) [19] Ŭ ??_Kluber 2.65  1.53 
08-27 Ȩ [19] Ŭ ??_Anderson (11) 6 : 2 (7) [3] пŰ ??_Nelson 1.74  2.15 
: 6 3
                                    * ۷ιζ    


 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED