SAFS м ܶ! ! ϶!
 
 
                                                     * ۷ιζ    
 
                        ƲŸ VS   
 1.45  2.80

ƲŸ [Ȩ]   [ 3 : 3 : 16 ]

0% [ 12 : 9 : 5 ]
0%
Ȩ [11/3] ƲŸ ?_Ynoa [26/6] ?_Fedde
CBS Ȳ Ʈ CBS Ȳ Ʈ
Ȩ/ ų/ [ 1 ] 8067[54.4%] / ų/ [ 5] 6084 [41.7%]
Ȩ Ȩ:3735[51.4%] :4332[57.3%] Ȩ:3241[43.8%] :2843[39.4%]
Ȩ/ ý : [ ] ̴/:/: / ý : [ ] ̴/:/:
Ÿ / [Ȩ] / [] Ÿ / [Ȩ] / []
Ȩ/ ü : [11] ü : [1] / ü : [8] ü : [15]
Ȩ: / Ȩ : 4.8 / 4.2 : 4.4 / 3.6 : / Ȩ : 4.0 / 4.4 : 4.2 / 4.7
: | 4.3  3.5  2.0  8.0 4.7  3.3  4.0  2.3 : | 3.3  5.5  3.7  7.0 3.7  6.3  4.3  4.7
/
/
Ÿ(Ȩ)    0.0%  0.0%  0.0%  0.0% Ÿ()    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%
Ÿ(Ȩ) Ÿ()
ռ
   : 11(ü)/ : 3   3  16 ռ
   : 26(ü)/ : 29   19  16
SAFS    26.5%  32.6%  47.7%  50.5% SAFS    18.8%  18.9%  27.5%  40.0%
SAFS SAFS
5/10 [50.0%] 31/61 [50.8%] 7/8 [87.5%] 0/0 18/41 [43.9%] 0/0
+0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/ +0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/

SAFS   Ȳ ǥϴ Դϴ.   ⺰ ֱ Դϴ. 90%
ռ   ⺰ / ü ľ  5~7,10~15,20 ̻ 80%
Ÿ   ݷ(߷) ̸ ǥϴ  3⺰ Դϴ 80%
CBS ŷ   CBS ŷ ̸ ľ   >> 5 ֱ⺰ 75%
  Դϴ. ߿   >> 75%
  ֱ / 帧 м / ü  / ̸ ľϽʽÿ 70%
ռ   ֱ 帧 мϿ мϴ   ¥⸦ Ͻʽÿ 70%
·   ٰŷ ̺ (ҷ) ã   · ָϽʽÿ 60%


ƲŸֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-24 [29] ָ ??_Bumgar (0) 6 : 4 (0) [11] ƲŸ ??_Morton 2.65  1.54 
09-23 [29] ָ ??_Kelly (0) 2 : 9 (0) [11] ƲŸ ??_Anders 2.55  1.57 
09-22 [29] ָ ??_Weaver (0) 1 : 6 (0) [11] ƲŸ ??_Chavez 2.35  1.64 
09-21 [29] ָ ??_Mejia (0) 4 : 11 (0) [11] ƲŸ ??_Ynoa 1.95  1.86 
09-20 [1] ý ??_Descla (0) 0 : 3 (0) [11] ƲŸ ??_Fried 1.86  1.95 
09-19 [1] ý ??_Carras (0) 2 : 0 (0) [11] ƲŸ ??_Nola 1.80  2.05 
09-18 [1] ý ??_Webb (0) 6 : 5 (0) [11] ƲŸ ??_Anders 1.60  2.45 
09-17 Ȩ [11] ƲŸ ??_Anders (0) 0 : 0 (0) [20] ݷζ ??_Marque 1.57  2.55 
09-16 Ȩ [11] ƲŸ ??_Ynoa (0) 2 : 3 (0) [20] ݷζ ??_Senzat 1.43  2.90 
09-15 Ȩ [11] ƲŸ ??_Toussa (0) 4 : 5 (0) [20] ݷζ ??_Gray 1.64  2.35 
09-13 Ȩ [11] ƲŸ ??_Fried (0) 5 : 3 (0) [24] ֹ̾ ??_Cabrer 1.37  3.20 
* ֱ 3 : 2 1 [66.7%] * ֱ 5 : 4 1 [80.0%] * ֱ 10 : 5 5 [50.0%]
ֱ : 5 5
: ----------
ֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-24 [14] ŽóƼ ??_Darvis (0) 2 : 3 (0) [26] ??_Webb 1.45  2.80 
09-23 [24] ֹ̾ ??_Hernan (0) 5 : 7 (0) [26] ??_Gray 1.80  2.05 
09-22 [24] ֹ̾ ??_Quantr (0) 1 : 7 (0) [26] ??_Lynch 1.68  2.25 
09-21 [24] ֹ̾ ??_Luzard (0) 8 : 7 (0) [26] ??_Fedde 1.90  1.90 
09-20 Ȩ [26] ??_Espino (0) 3 : 0 (0) [20] ݷζ ??_Gray 1.90  1.90 
09-19 Ȩ [26] ??_Corbin (0) 0 : 6 (0) [20] ݷζ ??_Freela 1.86  1.95 
09-18 Ȩ [26] ??_Gray (0) 8 : 9 (0) [20] ݷζ ??_Marque 1.76  2.10 
09-16 Ȩ [26] ??_Urias (0) 6 : 8 (0) [24] ֹ̾ ??_Kelly 2.00  1.83 
09-15 Ȩ [26] ??_Fedde (0) 8 : 2 (0) [24] ֹ̾ ??_Luzard 1.71  2.20 
09-14 Ȩ [26] ??_Espino (0) 0 : 3 (0) [24] ֹ̾ ??_Alcant 2.00  1.83 
* ֱ 3 : 3 0 [100.0%] * ֱ 5 : 4 1 [80.0%] * ֱ 10 : 5 5 [50.0%]
ֱ : 5 5
: ----------
ƲŸ / Ynoa ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-16 Ȩ [1] ƲŸ ??_Ynoa (0) 2 : 3 (0) [4] ݷζ ??_Senzatela 1.43 2.90
09-10 Ȩ [1] ƲŸ ??_Ynoa (0) 7 : 6 (0) [5] ??_Fedde 1.45 2.80
09-04 [4] ݷζ ??_Senzatela (0) 4 : 3 (0) [1] ƲŸ ??_Ynoa 2.20 1.71
08-24 Ȩ [1] ƲŸ ??_Ynoa (0) 1 : 5 (0) [4] Ű ??_Montgomery 1.86 1.95
08-18 [4] ֹ̾ ??_Alcantara (0) 0 : 2 (0) [1] ƲŸ ??_Ynoa 2.15 1.74
05-17 [1] пŰ ??_Peralta (12) 10 : 9 (8) [1] ƲŸ ??_Ynoa 1.86 1.95
05-10 Ȩ [1] ƲŸ ??_Ynoa (9) 6 : 1 (6) [2] ʶǾ ??_Nola 1.90 1.90
04-29 Ȩ [1] ƲŸ ??_Ynoa (18) 10 : 0 (5) [4] īC ??_Hendricks 1.80 2.05
04-24 Ȩ [1] ƲŸ ??_Ynoa (7) 5 : 4 (5) [5] ָ ??_Weaver 1.60 2.45
04-18 [4] īC ??_Williams (14) 13 : 4 (7) [1] ƲŸ ??_Ynoa 2.15 1.74
/ Fedde ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-15 Ȩ [5] ??_Fedde (0) 8 : 2 (0) [4] ֹ̾ ??_Luzardo 1.71 2.20
09-10 [1] ƲŸ ??_Ynoa (0) 7 : 6 (0) [5] ??_Fedde 1.45 2.80
08-30 [3] ??_Megill (0) 9 : 4 (0) [5] ??_Fedde 1.60 2.45
08-25 [4] ֹ̾ ??_Luzardo (0) 1 : 5 (0) [5] ??_Fedde 1.76 2.10
08-18 Ȩ [5] ??_Fedde (0) 12 : 6 (0) [3] ??_Manoah 2.70 1.47
08-13 [3] ??_Williams (0) 5 : 4 (0) [5] ??_Fedde 1.57 2.55
08-02 Ȩ [5] ??_Fedde (0) 6 : 5 (0) [4] īC ??_Alzolay 1.86 1.95
07-28 [2] ʶǾ ??_Moore (0) 4 : 6 (0) [5] ??_Fedde 1.86 1.95
07-17 Ȩ [5] ??_Fedde (0) 8 : 24 (0) [3] 𿡰 ??_Paddack 2.05 1.80
07-12 [1] ý ??_Gausman (0) 3 : 1 (0) [5] ??_Fedde 1.45 2.80
  ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-10 Ȩ [11] ƲŸ ??_Ynoa (0) 7 : 6 (0) [26] ??_Fedde 1.45  2.80 
09-09 Ȩ [11] ƲŸ ??_Toussaint (0) 2 : 4 (0) [26] ??_Nolin 1.50  2.70 
09-08 Ȩ [11] ƲŸ ??_Fried (0) 8 : 5 (0) [26] ??_Espino 1.40  3.10 
08-16 [26] ??_Espino (0) 5 : 6 (0) [11] ƲŸ ??_Smyly 2.40  1.62 
08-15 [26] ??_Corbin (0) 2 : 12 (0) [11] ƲŸ ??_Fried 2.55  1.57 
08-14 [26] ??_Wheeler (0) 2 : 4 (0) [11] ƲŸ ??_Mahle    
08-09 Ȩ [11] ƲŸ ??_Fried (0) 5 : 4 (0) [26] ??_Corbin 1.43  2.90 
08-08 Ȩ [11] ƲŸ ??_Morton (0) 2 : 3 (0) [26] ??_Gray 1.43  2.90 
08-07 Ȩ [11] ƲŸ ??_ (0) 8 : 4 (0) [26] ??_    
: 7 2
                                    * ۷ιζ    


 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED