SAFS м ܶ! ! ϶!
 
 
                                                     * ۷ιζ    
 
                        Ŭ VS ̳׼Ÿ   
 1.80  2.05

Ŭ [Ȩ]   [ 26 : 9 : 16 ]

0% [ 12 : 9 : 5 ]
0%
Ȩ [19/11] Ŭ ?_Mckenzie [22/9] ̳׼Ÿ ?_Ryan
CBS Ȳ Ʈ CBS Ȳ Ʈ
Ȩ/ Ƹ޸ĭ/ߺ [ 3 ] 6974[48.3%] / Ƹ޸ĭ/ߺ [ 5] 6681 [44.9%]
Ȩ Ȩ:3437[47.9%] :3537[48.6%] Ȩ:3438[47.2%] :3243[42.7%]
Ȩ/ ý : [ ] ̴/:/: / ý : [ ] ̴/:/:
Ÿ / [Ȩ] / [] Ÿ / [Ȩ] / []
Ȩ/ ü : [28] ü : [2] / ü : [23] ü : [7]
Ȩ: / Ȩ : 4.0 / 4.3 : 4.4 / 4.4 : / Ȩ : 4.5 / 4.8 : 4.4 / 5.1
: | 1.3  4.5  4.0  5.0 7.0  5.3  6.0  3.0 : | 6.0  4.5  4.7  5.7 4.0  6.0  4.0  4.7
/
/
Ÿ(Ȩ)    0.0%  0.0%  0.0%  0.0% Ÿ()    0.0%  0.0%  0.0%  0.0%
Ÿ(Ȩ) Ÿ()
ռ
   : 19(ü)/ : 26   9  16 ռ
   : 22(ü)/ : 23   13  27
SAFS    24.2%  31.8%  32.5%  28.7% SAFS    23.2%  26.9%  31.3%  30.8%
SAFS SAFS
1/1 [100.0%] 30/52 [57.7%] 0/0 0/2 [0.0%] 25/56 [44.6%] 0/0
+0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/ +0.2 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 1.9 1.9 ̻/

SAFS   Ȳ ǥϴ Դϴ.   ⺰ ֱ Դϴ. 90%
ռ   ⺰ / ü ľ  5~7,10~15,20 ̻ 80%
Ÿ   ݷ(߷) ̸ ǥϴ  3⺰ Դϴ 80%
CBS ŷ   CBS ŷ ̸ ľ   >> 5 ֱ⺰ 75%
  Դϴ. ߿   >> 75%
  ֱ / 帧 м / ü  / ̸ ľϽʽÿ 70%
ռ   ֱ 帧 мϿ мϴ   ¥⸦ Ͻʽÿ 70%
·   ٰŷ ̺ (ҷ) ã   · ָϽʽÿ 60%


Ŭֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-24 Ȩ [19] Ŭ ??_Darvis (0) 5 : 4 (0) [8] īW ??_Webb 2.15  1.74 
09-23 Ȩ [19] Ŭ ??_Allen (0) 0 : 0 (0) [21] ĵڽƼ ??_Hernan 1.90  1.90 
09-22 Ȩ [19] Ŭ ??_Quantr (0) 4 : 1 (0) [21] ĵڽƼ ??_Lynch 1.64  2.35 
09-21 Ȩ [19] Ŭ ??_Baz (0) 2 : 7 (0) [21] ĵڽƼ ??_Ray 1.64  2.35 
09-20 [9] Ű ??_Cole (0) 1 : 11 (0) [19] Ŭ ??_Morgan 1.31  3.55 
09-19 [9] Ű ??_Gil (0) 3 : 11 (0) [19] Ŭ ??_Civale 1.55  2.60 
09-18 [9] Ű ??_Kluber (0) 8 : 0 (0) [19] Ŭ ??_Plesac 1.55  2.60 
09-16 [22] ̳׼Ÿ ??_Jax (0) 3 : 12 (0) [19] Ŭ ??_Quantr 1.90  1.90 
09-15 [22] ̳׼Ÿ ??_Barnes (0) 6 : 3 (0) [19] Ŭ ??_Allen 1.86  1.95 
09-13 Ȩ [19] Ŭ ??_Civale (0) 1 : 11 (0) [3] пŰ ??_Lauer 2.65  1.54 
09-12 Ȩ [19] Ŭ ??_Plesac (0) 0 : 3 (0) [3] пŰ ??_Burnes 1.95  1.86 
* ֱ 3 : 2 1 [66.7%] * ֱ 5 : 4 1 [80.0%] * ֱ 10 : 5 5 [50.0%]
ֱ : 5 5
: ----------
̳׼Ÿֱ
ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-24 Ȩ [22] ̳׼Ÿ ??_Darvis (0) 7 : 2 (0) [7] ??_Webb 2.40  1.62 
09-23 [23] īC ??_Hendri (0) 4 : 5 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Ryan 2.15  1.74 
09-22 [23] īC ??_Mills (0) 5 : 9 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Jax 1.83  2.00 
09-20 [7] ??_Berrio (0) 5 : 3 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Farrel 1.42  2.95 
09-19 [7] ??_Matz (0) 6 : 2 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Ober 1.60  2.45 
09-18 [7] ??_Jin ry (0) 3 : 7 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Pineda 1.43  2.90 
09-16 Ȩ [22] ̳׼Ÿ ??_Jax (0) 3 : 12 (0) [19] Ŭ ??_Quantr 1.90  1.90 
09-15 Ȩ [22] ̳׼Ÿ ??_Barnes (0) 6 : 3 (0) [19] Ŭ ??_Allen 1.86  1.95 
09-14 [9] Ű ??_Gil (0) 6 : 5 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Gant 1.47  2.75 
09-13 Ȩ [22] ̳׼Ÿ ??_Ober (0) 3 : 5 (0) [21] ĵڽƼ ??_Bubic 1.64  2.35 
* ֱ 3 : 3 0 [100.0%] * ֱ 5 : 3 2 [60.0%] * ֱ 10 : 5 5 [50.0%]
ֱ : 5 5
: ----------
Ŭ / Mckenzie ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-03 [4] ĵڽƼ ??_Minor (0) 2 : 4 (0) [3] Ŭ ??_Mckenzie 1.90 1.90
08-16 [2] ƮƮ ??_Hutchison (0) 0 : 11 (0) [3] Ŭ ??_Mckenzie 2.15 1.74
08-11 Ȩ [3] Ŭ ??_Mckenzie (0) 3 : 4 (0) [3] Ŭ ??_Manaea 2.05 1.80
08-01 [1] īW ??_Keuchel (0) 11 : 12 (0) [3] Ŭ ??_Mckenzie 1.66 2.30
07-26 Ȩ [3] Ŭ ??_Mckenzie (0) 3 : 2 (0) [1] ĺ ??_Yarbrough 2.55 1.57
07-21 [1] ޽ ??_Garcia (0) 9 : 3 (0) [3] Ŭ ??_Mckenzie 1.55 2.60
07-10 Ȩ [3] Ŭ ??_Mckenzie (0) 2 : 1 (0) [4] ĵڽƼ ??_Keller 1.71 2.20
06-13 Ȩ [3] Ŭ ??_Mckenzie (0) 5 : 4 (0) [2] þƲ ??_Kikuchi 0.00 0.00
05-27 [2] ƮƮ ??_Urena (0) 1 : 0 (0) [3] Ŭ ??_Mckenzie 2.15 1.74
05-16 [2] þƲ ??_Sheffield (8) 7 : 3 (6) [3] Ŭ ??_Mckenzie 1.90 1.90
̳׼Ÿ / Ryan ֱ
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-09 [3] Ŭ ??_Mckenzie (0) 0 : 3 (0) [5] ̳׼Ÿ ??_Ryan 1.80 2.05
09-02 Ȩ [5] ̳׼Ÿ ??_Ryan (0) 0 : 3 (0) [4] īC ??_Steele 1.57 2.55
  ش 2006 / CBS ŷ / ׸ Ÿ Դϴ.
¥ Ȩ/
Ȩ Ȩ(Odds) (Odds)
09-09 Ȩ [19] Ŭ ??_Mckenzie (0) 0 : 3 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Ryan 1.80  2.05 
09-08 Ȩ [19] Ŭ ??_Civale (0) 0 : 3 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Gant 1.71  2.20 
09-07 Ȩ [19] Ŭ ??_Allen (0) 2 : 5 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_Ober 2.15  1.74 
08-19 [22] ̳׼Ÿ ??_Castellanos (0) 8 : 7 (0) [19] Ŭ ??_Suarez 1.83  2.00 
08-18 [22] ̳׼Ÿ ??_Ober (0) 1 : 3 (0) [19] Ŭ ??_Morgan 1.64  2.35 
08-17 [22] ̳׼Ÿ ??_Jax (0) 5 : 4 (0) [19] Ŭ ??_Quantrill 1.83  2.00 
08-08 Ȩ [19] Ŭ ??_ (0) 0 : 0 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_    
08-07 Ȩ [19] Ŭ ??_ (0) 0 : 0 (0) [22] ̳׼Ÿ ??_    
06-28 [22] ̳׼Ÿ ??_Happ (0) 8 : 2 (0) [19] Ŭ ??_Hentges    
: 1 6
                                    * ۷ιζ    


 
  • / SAFS ( Sports Analysis Forecasting Sytem )

  • / Global LAFS ( Global Lotto Analysis Forecasting Sytem )

  • COPYRIGHT@ TOTOSAFS ALL RIGHTS RESERVED